งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การติดตั้งและใช้งาน Linux Server RedHat Fedora Core 4 บรรยาย โดย ….  อดิศร ขาวสังข์ – m.com – o – Tel. 06-9564880  วิรัช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การติดตั้งและใช้งาน Linux Server RedHat Fedora Core 4 บรรยาย โดย ….  อดิศร ขาวสังข์ – m.com – o – Tel. 06-9564880  วิรัช."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การติดตั้งและใช้งาน Linux Server RedHat Fedora Core 4 บรรยาย โดย ….  อดิศร ขาวสังข์ – ksorn@catteleco m.com – www.itwizard.inf o – Tel. 06-9564880  วิรัช วารุณ โรจน์ – wirat@south.catt elecom.com – Tel. 01-4190500 บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด ( มหาชน )

2 2 รู้จักกับ Linux  Linux เป็น Open Source ซึ่งสร้างขึ้น โดย Linus Torvalds ขณะเรียนอยู่ที่ มหาวิทยาลัย Helsinki ประเทศ ฟินแลนด์  Linux ได้พัฒนาขึ้นภายใต้ลิขสิทธิ์ แบบ GPL (GNU General Public License)  GPL เป็นลิขสิทธิ์ที่ยอมให้มีการ เปลี่ยนแปลงต้นฉบับหรือแจกจ่ายได้ โดยไม่จำกัดสิทธิ์ แต่ซอร์ฟแวร์นั้น จะต้องยังคงเป็นลิขสิทธิ์แบบ GPL อยู่  อาจจะพูดได้ว่าเป็นซอร์ฟแวร์ที่ไม่ต้อง เสียค่าลิขสิทธิ์ หมายถึงไม่มีใครเป็น เจ้าของซอร์ฟแวร์แบบ Open Source

3 3 Linux ค่ายต่าง ๆ  RedHat (Fedora core)  FreeBSD พัฒนาจาก BSD Unix ( เขาว่ากันว่า ISP นิยมใช้กัน )  Mandrake  SuSE  Debian  Slackware  Linux SIS (Linux School Internet Server)  Linux TLE (Thai Language Extension)

4 4 การติดตั้ง Linux  การติดตั้งแบบ Local – การติดตั้งจาก Harddisk โดยต้อง ต้องใช้แผ่น Boot Disk – การติดตั้งจาก CD-ROM  การติดตั้งแบบ Remote –NFS (Network File System) –FTP (File Transfer Protocol –HTTP

5 5 เวอร์ชันล่าสุดของ RedHat  Fedora Core 4 (Test 2) –New features in Fedora Core 4 test 2 include : GNOME 2.10, KDE 3.4, as well as a preview of GCC 4.0, as well as support for the PowerPC architecture..  Fedore Core 3 (Available!)


ดาวน์โหลด ppt การติดตั้งและใช้งาน Linux Server RedHat Fedora Core 4 บรรยาย โดย ….  อดิศร ขาวสังข์ – m.com – o – Tel. 06-9564880  วิรัช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google