งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อุตสาหกรรมฟอกหนัง ผลิตภัณฑ์จากหนัง งานตกแต่ง สี ขัด อัดหนัง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อุตสาหกรรมฟอกหนัง ผลิตภัณฑ์จากหนัง งานตกแต่ง สี ขัด อัดหนัง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อุตสาหกรรมฟอกหนัง ผลิตภัณฑ์จากหนัง งานตกแต่ง สี ขัด อัดหนัง
12 ลักษณะงาน ขั้นตอนการผลิต เครื่องจักร/อุปกรณ์ (อันตรายจากการทำงานที่พบ) นำหนังโค กระบือที่หมักเกลือ มาตัด เจียนตามขนาด หลังจากนำหนังมาล้าง แช่สารเคมี (โซเดียมซัลไฟด์ ปูนขาว)เพื่อให้ขนละลาย และทำความสะอาด นำหนัง มาตาก ผ่าหนังให้ได้ตามขนาด ขั้นเตรียมฟอก เครื่องถกหนัง เครื่องผ่าหนัง เครื่องรีดน้ำ ถังแช่หนัง (หนีบ ดึงของเครื่องจักร เชื้อโรค ภูมิแพ้ อันตราย จากสารเคมี เสียงดัง ไฟฟ้าดูด การยศาสตร์) v ฟอกฝาด นำหนังมาย้อมสี ล้างทำความสะอาด นำมารีด น้ำออก ฟอกสี ใส่น้ำมัน รีดน้ำ ตากแห้ง แล้วจึงนำมา อัด ขัดหนัง ฟอกโครม นำหนังจากขั้นเตรียมฟอกมาแช่สารเคมี โซเดียม ซัลเฟต ปูนขาว) ล้างน้ำ รีดน้ำ ย้อมสี ล้าง/รีดน้ำ อบแห้ง อุณหภูมิ 110 ๐C นำมาตากแห้ง งานฟอก เครื่องรีดหนัง เครื่องรีดหมาด ถังแช่ย้อมสีหนัง เตาอบหนัง (หนีบ ดึงของเครื่องจักร เชื้อโรค ภูมิแพ้ อันตราย จากสารเคมี เสียงดัง ไฟฟ้าดูด การยศาสตร์) v งานตกแต่ง สี ขัด อัดหนัง เครื่องอัดหนัง เครื่องขัดหนัง เครื่องขูดหนัง (หนีบ ดึงจากเครื่องอัด/ขูดหนัง ฝุ่น เสียงดัง การยศาสตร์ และไฟฟ้าลัดวงจร) นำหนังมาพ่นสีและอัดหนัง ขัดผิวให้ได้ความหนา ตามต้องการ v นำหนังมาปั๊มเป็นชิ้นส่วนต่างๆ เจียนริม ขัดหนัง และนำยางธรรมชาติมาหล่อเป็นชิ้นส่วนต่างๆ โดยแม่พิมพ์ใช้ความร้อนในการอัดยาง เครื่องปั๊ม เครื่องเจียน มีดตัดหนัง กรรไกร เครื่อง ทากาว เครื่องอัดขึ้นรูป (เครื่องจักรกระแทก ทับนิ้วมือ มีดตัด/บาด เสียงดัง การยศาสตร์ ความร้อน) เตรียมส่วนประกอบ v นำชิ้นส่วนมาประกอบ เข้ากับตัวโครง เย็บ เจาะ ทากาว ตอกตาไก่ จนเป็นผลิตภัณฑ์ งานเย็บประกอบ จักรเย็บหนัง เครื่องตอกตาไก่ เครื่องเย็บพื้น (การยศาสตร์ สารเคมี เสียงดัง เข็มทิ่มตำมือ)

2 อุตสาหกรรมฟอกหนัง ผลิตภัณฑ์จากหนัง งานตกแต่ง สี ขัด อัดหนัง
ขั้นตอนการผลิต ขั้นเตรียมฟอก เตรียมส่วนประกอบ งานฟอก งานเย็บประกอบ งานตกแต่ง สี ขัด อัดหนัง

3 ขั้นเตรียมฟอก เครื่องจักร/อุปกรณ์ อันตรายที่พบ
เครื่องถกหนัง เครื่องผ่าหนัง เครื่องรีดน้ำ ถังแช่หนัง อันตรายที่พบ - หนีบ ดึงของเครื่องจักร - เสียงดัง - ไฟฟ้าดูด - ภูมิแพ้ อันตรายจากสารเคมี เชื้อโรค - ปัญหาด้านการยศาสตร์

4 งานฟอก เครื่องจักร/อุปกรณ์ อันตรายที่พบ
เครื่องรีดหนัง เครื่องรีดหมาด ถังแช่ย้อมสีหนัง เตาอบหนัง อันตรายที่พบ - หนีบ ดึงของเครื่องจักร - เสียงดัง - ไฟฟ้าดูด - ภูมิแพ้ อันตรายจากสารเคมี เชื้อโรค - ปัญหาด้านการยศาสตร์

5 งานตกแต่ง สี ขัด อัดหนัง
เครื่องจักร/อุปกรณ์ เครื่องอัดหนัง เครื่องขัดหนัง เครื่องขูดหนัง อันตรายที่พบ - หนีบ ดึงจากเครื่องอัด/ขูดหนัง - เสียงดัง - ฝุ่น - ไฟฟ้าลัดวงจร - ปัญหาด้านการยศาสตร์

6 เตรียมส่วนประกอบ เครื่องจักร/อุปกรณ์ อันตรายที่พบ
เครื่องปั๊ม เครื่องเจียน มีดตัดหนัง กรรไกร เครื่องทากาว เครื่องอัดขึ้นรูป อันตรายที่พบ - กระแทก ทับนิ้วมือ มีดตัด/บาด - เสียงดัง ความร้อน - ปัญหาด้านการยศาสตร์

7 งานเย็บประกอบ เครื่องจักร/อุปกรณ์ อันตรายที่พบ
จักรเย็บหนัง เครื่องตอกตาไก่ เครื่องเย็บพื้น อันตรายที่พบ - เข็มทิ่มตำมือ - เสียงดัง - สารเคมี - ปัญหาด้านการยศาสตร์

8 แนวทางป้องกัน

9 เครื่องจักร/อุปกรณ์ ครอบส่วนที่หมุนและส่วนส่งถ่ายกำลัง
ทำการ์ดป้องกันใบมีดและจุดหนีบ มีสวิทซ์ควบคุม 2 แห่งห่างกันและ สวิทซ์หยุดฉุกเฉิน มีสายดินป้องกันไฟฟ้ารั่ว

10 สารเคมี ปิดคลุมป้องกันการฟุ้งกระจาย ติดตั้งระบบระบายอากาศเฉพาะที่
ปิดกั้นแยกจากกระบวนการผลิตอื่น สวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย ส่วนบุคคล

11 กายภาพ ปรับปรุงแก้ไขที่แหล่งกำเนิดเสียงดัง
ปิดกั้นแยกจากกระบวนการผลิตอื่น สวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน จัดแสงสว่างให้เหมาะสมกับลักษณะงาน อากาศถ่ายเทสะดวกลดปัญหาอากาศร้อน

12 การยศาสตร์ ยกเคลื่อนย้ายอย่างถูกวิธี ใช้อุปกรณ์ช่วยผ่อนแรง

13 อัคคีภัย จัดทำระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย
ฝึกอบรม ฝึกซ้อมหนีไฟ แผนฉุกเฉิน จัดเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงที่เหมาะสม


ดาวน์โหลด ppt อุตสาหกรรมฟอกหนัง ผลิตภัณฑ์จากหนัง งานตกแต่ง สี ขัด อัดหนัง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google