งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขั้นเตรียม ฟอก v อุตสาหกรรมฟอกหนัง ผลิตภัณฑ์จากหนัง ลักษณะงาน ขั้นตอนการผลิต เครื่องจักร / อุปกรณ์ ( อันตรายจากการ ทำงานที่พบ ) งานฟอก งานตกแต่ง สี ขัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขั้นเตรียม ฟอก v อุตสาหกรรมฟอกหนัง ผลิตภัณฑ์จากหนัง ลักษณะงาน ขั้นตอนการผลิต เครื่องจักร / อุปกรณ์ ( อันตรายจากการ ทำงานที่พบ ) งานฟอก งานตกแต่ง สี ขัด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ขั้นเตรียม ฟอก v อุตสาหกรรมฟอกหนัง ผลิตภัณฑ์จากหนัง ลักษณะงาน ขั้นตอนการผลิต เครื่องจักร / อุปกรณ์ ( อันตรายจากการ ทำงานที่พบ ) งานฟอก งานตกแต่ง สี ขัด อัดหนัง งานเย็บ ประกอบ v v v เตรียม ส่วนประกอ บ เครื่องถกหนัง เครื่องผ่าหนัง เครื่องรีดน้ำ ถังแช่หนัง ( หนีบ ดึงของเครื่องจักร เชื้อโรค ภูมิแพ้ อันตราย จากสารเคมี เสียงดัง ไฟฟ้าดูด การยศาสตร์ ) เครื่องอัดหนัง เครื่องขัดหนัง เครื่องขูดหนัง ( หนีบ ดึงจากเครื่องอัด / ขูดหนัง ฝุ่น เสียงดัง การยศาสตร์ และไฟฟ้าลัดวงจร ) เครื่องปั๊ม เครื่องเจียน มีดตัดหนัง กรรไกร เครื่อง ทากาว เครื่องอัดขึ้นรูป ( เครื่องจักรกระแทก ทับนิ้วมือ มีดตัด / บาด เสียงดัง การยศาสตร์ ความร้อน ) จักรเย็บหนัง เครื่องตอกตาไก่ เครื่องเย็บพื้น ( การยศาสตร์ สารเคมี เสียงดัง เข็มทิ่มตำมือ ) นำหนังโค กระบือที่หมักเกลือ มาตัด เจียนตามขนาด หลังจากนำหนังมาล้าง แช่สารเคมี ( โซเดียมซัลไฟด์ ปูนขาว ) เพื่อให้ขนละลาย และทำความสะอาด นำหนัง มาตาก ผ่าหนังให้ได้ตามขนาด นำหนังมาพ่นสีและอัดหนัง ขัดผิวให้ได้ความหนา ตามต้องการ ฟอกฝาด นำหนังมาย้อมสี ล้างทำความสะอาด นำมารีด น้ำออก ฟอกสี ใส่น้ำมัน รีดน้ำ ตากแห้ง แล้วจึงนำมา อัด ขัดหนัง ฟอกโครม นำหนังจากขั้นเตรียมฟอกมาแช่สารเคมี โซเดียม ซัลเฟต ปูนขาว ) ล้างน้ำ รีดน้ำ ย้อมสี ล้าง / รีดน้ำ อบแห้ง อุณหภูมิ 110 ๐ C นำมาตากแห้ง นำหนังมาปั๊มเป็นชิ้นส่วนต่างๆ เจียนริม ขัดหนัง และนำยางธรรมชาติมาหล่อเป็นชิ้นส่วนต่างๆ โดยแม่พิมพ์ใช้ความร้อนในการอัดยาง 12 นำชิ้นส่วนมาประกอบ เข้า กับตัวโครง เย็บ เจาะ ทากาว ตอกตาไก่ จนเป็น ผลิตภัณฑ์ เครื่องรีดหนัง เครื่องรีดหมาด ถังแช่ย้อมสีหนัง เตาอบหนัง ( หนีบ ดึงของเครื่องจักร เชื้อโรค ภูมิแพ้ อันตราย จากสารเคมี เสียงดัง ไฟฟ้าดูด การยศาสตร์ )

3 งานฟอก งานตกแต่ง สี ขัด อัดหนัง เตรียม ส่วนประกอบ งานเย็บประกอบ ขั้นตอนการ ผลิต ขั้นเตรียมฟอก

4 เครื่องจักร / อุปกรณ์ เครื่องถกหนัง เครื่องผ่าหนัง เครื่อง รีดน้ำ ถังแช่หนัง อันตรายที่พบ - หนีบ ดึงของเครื่องจักร - เสียงดัง - ไฟฟ้าดูด - ภูมิแพ้ อันตรายจากสารเคมี เชื้อ โรค - ปัญหาด้านการยศาสตร์

5 งาน ฟอก เครื่องจักร / อุปกรณ์ เครื่องรีดหนัง เครื่องรีดหมาด ถังแช่ย้อมสี หนัง เตาอบหนัง อันตรายที่พบ - หนีบ ดึงของเครื่องจักร - เสียงดัง - ไฟฟ้าดูด - ภูมิแพ้ อันตรายจากสารเคมี เชื้อโรค - ปัญหาด้านการยศาสตร์

6 งานตกแต่ง สี ขัด อัดหนัง เครื่องจักร / อุปกรณ์ เครื่องอัดหนัง เครื่องขัดหนัง เครื่องขูดหนัง อันตรายที่พบ - หนีบ ดึงจากเครื่องอัด / ขูดหนัง - เสียงดัง - ฝุ่น - ไฟฟ้าลัดวงจร - ปัญหาด้านการยศาสตร์

7 เตรียม ส่วนประกอบ เครื่องจักร / อุปกรณ์ เครื่องปั๊ม เครื่องเจียน มีดตัดหนัง กรรไกร เครื่องทากาว เครื่องอัดขึ้นรูป อันตรายที่พบ - กระแทก ทับนิ้วมือ มีดตัด / บาด - เสียงดัง ความร้อน - ปัญหาด้านการยศาสตร์

8 งานเย็บ ประกอบ เครื่องจักร / อุปกรณ์ จักรเย็บหนัง เครื่องตอกตาไก่ เครื่อง เย็บพื้น อันตรายที่พบ - เข็มทิ่มตำมือ - เสียงดัง - สารเคมี - ปัญหาด้านการยศาสตร์

9 แนวทาง ป้องกัน

10 ครอบส่วนที่หมุนและส่วน ส่งถ่ายกำลัง ทำการ์ดป้องกันใบมีดและ จุดหนีบ มีสวิทซ์ควบคุม 2 แห่ง ห่างกันและ สวิทซ์หยุด ฉุกเฉิน มีสายดินป้องกันไฟฟ้ารั่ว เครื่องจักร / อุปกรณ์

11 ปิดคลุมป้องกันการฟุ้ง กระจาย ติดตั้งระบบระบายอากาศ เฉพาะที่ ปิดกั้นแยกจากกระบวนการ ผลิตอื่น สวมใส่อุปกรณ์คุ้มครอง ความปลอดภัยส่วนบุคคล สารเคมี

12 ปรับปรุงแก้ไขที่แหล่งกำเนิด เสียงดัง ปิดกั้นแยกจากกระบวนการ ผลิตอื่น สวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน จัดแสงสว่างให้เหมาะสมกับ ลักษณะงาน อากาศถ่ายเทสะดวกลด ปัญหาอากาศร้อน กายภาพ

13 ยกเคลื่อนย้ายอย่างถูก วิธี ใช้อุปกรณ์ช่วยผ่อนแรง การยศาสตร์

14 จัดทำระบบป้องกันและ ระงับอัคคีภัย ฝึกอบรม ฝึกซ้อมหนีไฟ แผนฉุกเฉิน จัดเตรียมอุปกรณ์ ดับเพลิงที่เหมาะสม อัคคีภัย


ดาวน์โหลด ppt ขั้นเตรียม ฟอก v อุตสาหกรรมฟอกหนัง ผลิตภัณฑ์จากหนัง ลักษณะงาน ขั้นตอนการผลิต เครื่องจักร / อุปกรณ์ ( อันตรายจากการ ทำงานที่พบ ) งานฟอก งานตกแต่ง สี ขัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google