งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการฝึกอบรมตามโครงการวิทยากรข้าราชการตำรวจ ประจำเดือน กันยายน 2554 ของ กก.1 บก. ทล. จำนวน 5 ครั้ง ผู้ ฝึกอบรมรวม 393 คน หน่วย งาน วัน เดือน ปีเรื่องอบรมสถานที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการฝึกอบรมตามโครงการวิทยากรข้าราชการตำรวจ ประจำเดือน กันยายน 2554 ของ กก.1 บก. ทล. จำนวน 5 ครั้ง ผู้ ฝึกอบรมรวม 393 คน หน่วย งาน วัน เดือน ปีเรื่องอบรมสถานที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการฝึกอบรมตามโครงการวิทยากรข้าราชการตำรวจ ประจำเดือน กันยายน 2554 ของ กก.1 บก. ทล. จำนวน 5 ครั้ง ผู้ ฝึกอบรมรวม 393 คน หน่วย งาน วัน เดือน ปีเรื่องอบรมสถานที่ จำนวน / คน หมาย เหตุ ส. ทล.116 ก. ย.2554 10.00 น. การระวังป้องกันชีวิตและ ทรัพย์สินให้ปลอด อาชญากรรม ต. ลาดชิด อ. ผักไห จ. พระนครศรีอยุธยา 150 ประชาชน ส. ทล.215 ก. ย.2554 09.00-11.00 น. ความรู้ด้านกฎหมาย จราจรและขนส่ง สำนักงานขนส่ง อ. เมือง จ. สระบุรี 58 ประชาชน ส. ทล.321 ก. ย.2554 09.00-11.00 น. กฎหมายจราจร การขับขี่อย่างปลอดภัย สำนักงานขนส่ง จ. ลพบุรี 30 ประชาชน ส. ทล.414 ก. ย.2554 13.00-14.00 น. กฎหมายจราจร และการป้องกันอุบัติเหตุ โรงเรียนวัดดอนใหญ่ ต. หนองกรด อ. เมือง จ. นครสวรรค์ 35 นักเรียน ส. ทล.56 ก. ย.2554 09.00-11.00 น. กฎหมายจราจร และความ ปลอดภัยทางจราจร สำนักงานขนส่ง จ. เพชรบูรณ์ 120 ประชาชน 1 ส. ทล.6 กก.1 บก. ทล. ไม่มีผลการฝึกอบรมเนื่องจากน้ำท่วมพื้นที่

2 2 ภาพถ่ายการฝึกอบรมโครงการครูวิทยากรข้าราชการ ตำรวจ ของ ส. ทล.1 กก.1 บก. ทล. เมื่อวันที่ 16 ก. ย. 2554 เวลา 10.00 น. วิทยากร คือ พ. ต. ต. ปริญญา กลิ่นเกษร สว. ส. ทล.1 กก.1 บก. ทล. ณ ต. ลาดชิด อ. ผักไห่ จ. พระนครศรีอยุธยา ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 150 คน

3 ภาพถ่ายการฝึกอบรมโครงการครูวิทยากร ข้าราชการตำรวจ ของ ส. ทล.2 กก.1 บก. ทล. เมื่อวันที่ 15 ก. ย.2554 เวลา 09.00-11.00 น. ณ สำนักงานขนส่ง จังหวัดสระบุรี ผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 58 คน 3

4 4 ภาพถ่ายการฝึกอบรมโครงการครูวิทยากร ข้าราชการตำรวจ ของ ส. ทล.3 กก.1 บก. ทล. เมื่อวันที่ 21 ก. ย.2554 เวลา 09.00-11.00 น. ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดลพบุรี ผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 30 คน

5 5 ภาพถ่ายการฝึกอบรมโครงการครูวิทยากรข้าราชการ ตำรวจ ของ ส. ทล.4 กก.1 บก. ทล. เมื่อวันที่ 14 ก. ย. 2554 เวลา 13.00-14.00 น. วิทยากร คือ ร. ต. อ. ยุทธนัน จันทร์เนตร รอง สว. ส. ทล.4 กก.1 บก. ทล. ณ โรงเรียนวัดดอนใหญ่ ต. หนองกรด อ. เมือง จว. นครสวรรค์ ผู้อบรมจำนวน 35 คน

6 6 ภาพถ่ายการฝึกอบรมโครงการครูวิทยากร ข้าราชการตำรวจ ของ ส. ทล.5 กก.1 บก. ทล. เมื่อวันที่ 6 ก. ย. 2554 เวลา 09.00-11.00 น. วิทยากร คือ พ. ต. ท. สมศักดิ์ โพธิ์เย็น สว. ส. ทล.5 กก.1 บก. ทล. ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ผู้เข้าอบรม 120 คน


ดาวน์โหลด ppt ผลการฝึกอบรมตามโครงการวิทยากรข้าราชการตำรวจ ประจำเดือน กันยายน 2554 ของ กก.1 บก. ทล. จำนวน 5 ครั้ง ผู้ ฝึกอบรมรวม 393 คน หน่วย งาน วัน เดือน ปีเรื่องอบรมสถานที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google