งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถิติข้อมูลสารสนเทศทางการแพทย์ โรงพยาบาลนครพิงค์ ปีงบประมาณ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถิติข้อมูลสารสนเทศทางการแพทย์ โรงพยาบาลนครพิงค์ ปีงบประมาณ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถิติข้อมูลสารสนเทศทางการแพทย์ โรงพยาบาลนครพิงค์ ปีงบประมาณ 2550 - 2552
ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2552 ฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ

2 ผู้ป่วยรับบริการเฉลี่ยต่อวัน ปี 2550- 2552
ราย * ค่าเฉลี่ย ปี ,121 ราย/วัน ( +0.36%) * ค่าเฉลี่ย ปี ,113 ราย/วัน * ค่าเฉลี่ย ปี ,873 ราย/วัน

3 ผู้ป่วยนอกเฉลี่ยต่อวัน ปี 2550- 2552
ราย * ค่าเฉลี่ย ปี ,632 ราย/วัน ( +2.91%) * ค่าเฉลี่ย ปี ,586 ราย/วัน * ค่าเฉลี่ย ปี ,510 ราย/วัน

4 ผู้รับบริการ – ผู้ป่วยนอกเปรียบเทียบ 7 เดือน (ตค.-เมย.) ปี 2550-2552
ผู้รับบริการ – ผู้ป่วยนอกเปรียบเทียบ 7 เดือน (ตค.-เมย.) ปี ราย 1. ผู้รับบริการ (รวมผู้มาฉีดยา ทำแผล ฝากครรภ์ หรือ เด็กฉีดวัคซีน เดือน มีค. เฉลี่ยวันละ 2,071 ราย เพิ่มขึ้นมากกว่า ปี 50 2. แต่เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยทั้งปี 51 แล้วยังน้อยกว่าปี 50 (ลดลงร้อยละ 0.21)

5 สัดส่วนการให้บริการผู้ป่วยนอกจำแนกตามสิทธิ์ ตค.51-เมย.52
ร้อยละ 1. ผู้รับบริการ (รวมผู้มาฉีดยา ทำแผล ฝากครรภ์ หรือ เด็กฉีดวัคซีน เดือน มีค. เฉลี่ยวันละ 2,071 ราย เพิ่มขึ้นมากกว่า ปี 50 2. แต่เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยทั้งปี 51 แล้วยังน้อยกว่าปี 50 (ลดลงร้อยละ 0.21)

6 ผู้ป่วยนอก จำแนกตามแผนกหลักเปรียบเทียบ 7 เดือน(ตค.-เมย.) ปี 2550-2552
ผู้ป่วยนอก จำแนกตามแผนกหลักเปรียบเทียบ 7 เดือน(ตค.-เมย.) ปี ราย Top 5 ปี 52 Med 34.2% Ortho 13.2% Surg 12.0% Ped 9.6% Eye 7.9% 1. ผู้รับบริการ (รวมผู้มาฉีดยา ทำแผล ฝากครรภ์ หรือ เด็กฉีดวัคซีน เดือน มีค. เฉลี่ยวันละ 2,071 ราย เพิ่มขึ้นมากกว่า ปี 50 2. แต่เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยทั้งปี 51 แล้วยังน้อยกว่าปี 50 (ลดลงร้อยละ 0.21)

7 ผู้ป่วยนอกจำแนกตามสิทธิ์ เปรียบเทียบ 7 เดือน (ตค.-เมย.) ปี 2550-2552
ผู้ป่วยนอกจำแนกตามสิทธิ์ เปรียบเทียบ 7 เดือน (ตค.-เมย.) ปี ราย 1. ผู้รับบริการ (รวมผู้มาฉีดยา ทำแผล ฝากครรภ์ หรือ เด็กฉีดวัคซีน เดือน มีค. เฉลี่ยวันละ 2,071 ราย เพิ่มขึ้นมากกว่า ปี 50 2. แต่เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยทั้งปี 51 แล้วยังน้อยกว่าปี 50 (ลดลงร้อยละ 0.21)

8 มูลค่าการเรียกเก็บ (Reciept Front) ผู้ป่วยนอกจำแนกตามสิทธิ์ เปรียบเทียบ 7 เดือน (ตค.-เมย.) ปี ล้านบาท 1. ผู้รับบริการ (รวมผู้มาฉีดยา ทำแผล ฝากครรภ์ หรือ เด็กฉีดวัคซีน เดือน มีค. เฉลี่ยวันละ 2,071 ราย เพิ่มขึ้นมากกว่า ปี 50 2. แต่เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยทั้งปี 51 แล้วยังน้อยกว่าปี 50 (ลดลงร้อยละ 0.21)

9 ค่าใช้จ่ายต่อราย (Reciept Front) ผู้ป่วยนอกจำแนกตามสิทธิ์ เปรียบเทียบ 7 เดือน (ตค.-เมย.) ปี บาท มูลค่าการเรียกเก็บต่อรายโดยรวม ปี บาท ปี บาท ปี ,014 บาท 1. ผู้รับบริการ (รวมผู้มาฉีดยา ทำแผล ฝากครรภ์ หรือ เด็กฉีดวัคซีน เดือน มีค. เฉลี่ยวันละ 2,071 ราย เพิ่มขึ้นมากกว่า ปี 50 2. แต่เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยทั้งปี 51 แล้วยังน้อยกว่าปี 50 (ลดลงร้อยละ 0.21)

10 จำนวนผู้ป่วยในเปรียบเทียบ 7 เดือน (ตค.-เมย.) ปี 2550-2552
จำนวนผู้ป่วยในเปรียบเทียบ 7 เดือน (ตค.-เมย.) ปี ราย 1. ผู้รับบริการ (รวมผู้มาฉีดยา ทำแผล ฝากครรภ์ หรือ เด็กฉีดวัคซีน เดือน มีค. เฉลี่ยวันละ 2,071 ราย เพิ่มขึ้นมากกว่า ปี 50 2. แต่เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยทั้งปี 51 แล้วยังน้อยกว่าปี 50 (ลดลงร้อยละ 0.21)

11 ผู้ป่วยใน จำแนกตามแผนกหลักเปรียบเทียบ 7 เดือน(ตค.-เมย.) ปี 2550-2552
ราย Top 5 Rank ปี 52 Surg 27.0% Med 23.2% Obs 16.0% Ortho 13.4% Ped 13.1% 1. ผู้รับบริการ (รวมผู้มาฉีดยา ทำแผล ฝากครรภ์ หรือ เด็กฉีดวัคซีน เดือน มีค. เฉลี่ยวันละ 2,071 ราย เพิ่มขึ้นมากกว่า ปี 50 2. แต่เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยทั้งปี 51 แล้วยังน้อยกว่าปี 50 (ลดลงร้อยละ 0.21)

12 ผู้ป่วยในจำแนกตามสิทธิ์ เปรียบเทียบ 7 เดือน (ตค.-เมย.) ปี 2550-2552
ผู้ป่วยในจำแนกตามสิทธิ์ เปรียบเทียบ 7 เดือน (ตค.-เมย.) ปี ราย 1. ผู้รับบริการ (รวมผู้มาฉีดยา ทำแผล ฝากครรภ์ หรือ เด็กฉีดวัคซีน เดือน มีค. เฉลี่ยวันละ 2,071 ราย เพิ่มขึ้นมากกว่า ปี 50 2. แต่เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยทั้งปี 51 แล้วยังน้อยกว่าปี 50 (ลดลงร้อยละ 0.21)

13 สัดส่วนการให้บริการผู้ป่วยในจำแนกตามสิทธิ์ ตค.51-เมย.52
ร้อยละ 1. ผู้รับบริการ (รวมผู้มาฉีดยา ทำแผล ฝากครรภ์ หรือ เด็กฉีดวัคซีน เดือน มีค. เฉลี่ยวันละ 2,071 ราย เพิ่มขึ้นมากกว่า ปี 50 2. แต่เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยทั้งปี 51 แล้วยังน้อยกว่าปี 50 (ลดลงร้อยละ 0.21)

14 มูลค่าการเรียกเก็บ (Reciept Front) ผู้ป่วยในจำแนกตามสิทธิ์ เปรียบเทียบ 7 เดือน (ตค.-เมย.) ปี ล้านบาท มูลค่าการเรียกเก็บโดยรวม ปี ล้านบาท ปี ล้านบาท ปี ล้านบาท 1. ผู้รับบริการ (รวมผู้มาฉีดยา ทำแผล ฝากครรภ์ หรือ เด็กฉีดวัคซีน เดือน มีค. เฉลี่ยวันละ 2,071 ราย เพิ่มขึ้นมากกว่า ปี 50 2. แต่เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยทั้งปี 51 แล้วยังน้อยกว่าปี 50 (ลดลงร้อยละ 0.21)

15 มูลค่าการเรียกเก็บต่อราย (Reciept Front) ผู้ป่วยในจำแนกตามสิทธิ์ เปรียบเทียบ 7 เดือน (ตค.-เมย.) ปี บาท มูลค่าการเรียกเก็บต่อรายโดยรวม ปี ,016 บาท ปี ,276 บาท (-0.96%) ปี ,540 บาท (-4.52%) 1. ผู้รับบริการ (รวมผู้มาฉีดยา ทำแผล ฝากครรภ์ หรือ เด็กฉีดวัคซีน เดือน มีค. เฉลี่ยวันละ 2,071 ราย เพิ่มขึ้นมากกว่า ปี 50 2. แต่เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยทั้งปี 51 แล้วยังน้อยกว่าปี 50 (ลดลงร้อยละ 0.21)

16 AdjRW. รวม ผู้ป่วยในจำแนกตามสิทธิ์ เปรียบเทียบ 7 เดือน (ตค. -เมย
Sum AdjRW.โดยรวม ปี ,554 หน่วย ปี ,423 หน่วย ปี ,125 หน่วย 1. ผู้รับบริการ (รวมผู้มาฉีดยา ทำแผล ฝากครรภ์ หรือ เด็กฉีดวัคซีน เดือน มีค. เฉลี่ยวันละ 2,071 ราย เพิ่มขึ้นมากกว่า ปี 50 2. แต่เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยทั้งปี 51 แล้วยังน้อยกว่าปี 50 (ลดลงร้อยละ 0.21)

17 AdjRW. เฉลี่ยต่อราย ผู้ป่วยในจำแนกตามสิทธิ์ เปรียบเทียบ 7 เดือน (ตค
ปี ปี ปี AdjRW : case 1. ผู้รับบริการ (รวมผู้มาฉีดยา ทำแผล ฝากครรภ์ หรือ เด็กฉีดวัคซีน เดือน มีค. เฉลี่ยวันละ 2,071 ราย เพิ่มขึ้นมากกว่า ปี 50 2. แต่เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยทั้งปี 51 แล้วยังน้อยกว่าปี 50 (ลดลงร้อยละ 0.21)

18 อัตราการครองเตียงผู้ป่วยใน ปี 2550 - 2552
ร้อยละ * ค่าเฉลี่ยปี % (-1.86%) * ค่าเฉลี่ยปี % * ค่าเฉลี่ย ปี % * ค่าเฉลี่ยปี %

19 ผู้ป่วยในนอน รพ.เฉลี่ยคนละ (วัน) ปี 2549-2552
* ค่าเฉลี่ยปี วัน (-4.32%) * ค่าเฉลี่ยปี วัน * ค่าเฉลี่ยปี วัน * ค่าเฉลี่ยปี วัน * ค่าเฉลี่ยปี วัน

20 วันนอนเฉลี่ยต่อราย (AvgLOS) ผู้ป่วยในจำแนกตามสิทธิ์ เปรียบเทียบ 7 เดือน (ตค.-เมย.) ปี 2550-2552
1. ผู้รับบริการ (รวมผู้มาฉีดยา ทำแผล ฝากครรภ์ หรือ เด็กฉีดวัคซีน เดือน มีค. เฉลี่ยวันละ 2,071 ราย เพิ่มขึ้นมากกว่า ปี 50 2. แต่เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยทั้งปี 51 แล้วยังน้อยกว่าปี 50 (ลดลงร้อยละ 0.21)

21 อัตราตาย : 1,000 ผู้ป่วยจำหน่าย ปี 2549-2552
: ผู้ป่วยจำหน่าย 1,000 ราย * ค่าเฉลี่ยปี 52 = ( %) * ค่าเฉลี่ยปี 51 = 34.00 * ค่าเฉลี่ยปี 50 =35.41 * ค่าเฉลี่ยปี 49 =35.00

22 การให้บริการด้านสุขภาพ 3 กองทุน
บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า ข้าราชการ / เบิกต้นสังกัด ประกันสังคม / กองทุนอื่นๆ ชำระเงิน / ไม่มีสิทธิ์ / ต่างด้าว

23 Question

24 สถานะทางการเงินการคลัง โรงพยาบาลนครพิงค์ ปีงบประมาณ 2552
ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน ฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ

25 สถานทางการเงินโรงพยาบาลนครพิงค์ ปีงบประมาณ 2552

26 สถานะการเงิน ณ เดือนเมษายน 2552
*เงินบำรุงคงเหลือ ,623, บาท * มูลค่าคงคลัง ,803, บาท * หนี้สินคงค้าง ,886, บาท หนี้ระหว่างดำเนินการของพัสดุ,ยา ,422, บาท รวมหนี้สินหมุนเวียน ,308, บาท เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ(ไม่รวมมูลค่าคงคลัง) 155,314, บาท (งบลงทุนรอดำเนินการ 195,235, บาท) * หนี้ผูกพันร่มสัญญา ปี ,827, บาท

27 รายรับ – รายจ่าย ปีงบประมาณ 2552 (เดือนตค.51-เมย.52)
บาท 85.90% 100.98% แหล่งข้อมูล : งานการเงินและบัญชี

28 รายรับจริงเทียบประมาณการ 7 เดือน(ตค.-เมย.) ปี 2550 - 2552
บาท แหล่งข้อมูล : งานการเงินและบัญชี

29 รายรับเงินบำรุง เดือนตุลาคม 2551-เมษายน 2552
สิทธิ์ ประมาณการ 7 เดือน. รายรับจริง ปี 51+52 % 1. UC. 133.4 133.1 106.7 3.ประกันสังคม 30.3 27.9 92.1 4.ชำระเงิน – OPD 23.3 17.8 76.3 - IPD 18.5 79.4 5.ข้าราชการ - OPD 157.5 171.9 109.2 70.0 69.1 98.7 6.อื่น ๆ 11.2 15.1 134.4 รวม 449.2 453.6 100.98 หน่วย : ล้านบาท แหล่งข้อมูลจากฝ่ายบัญชี

30 รายรับเงินบำรุง 7 เดือน(ตค.-เมย.) ปี 2550-2552
สิทธิ์ ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 1. UC. 210.0 137.9 133.1 3.ประกันสังคม 20.3 27.3 27.9 4.ชำระเงิน – OPD 19.6 21.5 17.8 - IPD 17.0 18.2 18.5 5.ข้าราชการ - OPD 114.4 167.2 171.9 60.4 61.6 69.1 6.อื่น ๆ 3.7 4.7 15.1 รวม 453.0 446.1 453.6 หน่วย : ล้านบาท แหล่งข้อมูลจากฝ่ายบัญชี

31 รายจ่ายเงินบำรุง เดือนตุลาคม 2551 – เมษายน 2552 (7 เดือน)
หมวดรายจ่าย (หน่วย : ล้านบาท) ประมาณการ 7 เดือน รายจ่ายจริงปี51+52 % 1.งบบุคลากร 106.4 107.6 101.1 2.งบดำเนินงาน (รวม) 338.7 359.1 106.0 - ค่าจ้าง 18.4 27.3 148.7 - วัสดุทั่วไป 19.0 20.8 109.3 - วัสดุการแพทย์/เวชภัณฑ์มิใช่ยา 14.5 18.8 129.3 - ยาและเวชภัณฑ์ 221.7 200.3 90.4 3.งบลงทุน (รวม) 133.7 36.5 - ครุภัณฑ์มิใช่การแพทย์ 8.6 7.3 85.4 - ครุภัณฑ์การแพทย์ 73.5 23.4 31.9 - ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง 43.0 5.7 13.3 รวม 584.8 504.0 86.2

32 ดัชนีชี้วัดทางการเงิน ปีงบประมาณ 2552
I/E Ratio เฉลี่ยทั้งปี 52 =

33 ดัชนีชี้วัดทางการเงิน ปีงบประมาณ 2552
(รวมงบลงทุนรอจ่าย)

34 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt สถิติข้อมูลสารสนเทศทางการแพทย์ โรงพยาบาลนครพิงค์ ปีงบประมาณ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google