งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานสถานการณ์การบาดเจ็บและเสียชีวิต ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2552 วัน เดือน ปี การเกิด อุบัติเหตุ ( ครั้ง ) ผู้บาดเจ็บ ( คน ) ผู้เสียชีวิต ( คน ) 10 เมษายน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานสถานการณ์การบาดเจ็บและเสียชีวิต ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2552 วัน เดือน ปี การเกิด อุบัติเหตุ ( ครั้ง ) ผู้บาดเจ็บ ( คน ) ผู้เสียชีวิต ( คน ) 10 เมษายน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานสถานการณ์การบาดเจ็บและเสียชีวิต ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2552 วัน เดือน ปี การเกิด อุบัติเหตุ ( ครั้ง ) ผู้บาดเจ็บ ( คน ) ผู้เสียชีวิต ( คน ) 10 เมษายน เมษายน เมษายน เมษายน เมษายน เมษายน เมษายน รวม หมายเหตุ : อำเภอที่มีผู้เสียชีวิต มี 4 อำเภอ คือ หนองวัวซอ 3 ราย, หนองแสง 1 ราย, เมือง 1 ราย, บ้านดุง 1 ราย

2 ประเภทยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุ ( 10 – 16 เมษายน 2552 ) ประเภท ยานพาหนะ จำนวนร้อยละ มอเตอร์ไซด์ ปิกอัพ รถเก๋ง รถโดยสารสี่ล้อ อื่นๆ รวม 96100

3 พฤติกรรมเสี่ยงสำคัญ ( 3 ม. 2 ข. 1 ร. ) ( 10 – 16 เมษายน 2552 ) พฤติกรรมเสี่ยงจำนวนร้อยละ 1. ไม่สวมหมวก นิรภัย เมาสุรา ขับรถเร็ว ไม่มีใบขับขี่ มอเตอร์ไซด์ ไม่ปลอดภัย ไม่คาดเข็มขัด ไม่ทราบ รวม หมายเหตุ : ผู้เกิดเหตุ 1 ราย อาจมีพฤติกรรมเสี่ยงมากกว่า 1 เรื่อง

4 ประเภทถนนที่เกิดอุบัติเหตุ ( 10 – 16 เมษายน 2552 ) ประเภทถนนจำนวนร้อยละ 1. ถนน อบต. / หมู่บ้าน ทางหลวง แผ่นดิน ถนนทางหลวง ชนบท ถนนในเขต เทศบาล รวม 96100

5 ช่วงเวลาในการเกิดอุบัติเหตุ ( 10 – 16 เมษายน 2552 ) ช่วงเวลาจำนวนร้อยละ – น – น – น – น – น – น รวม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

6 การตรวจจับผู้เมาสุรา ปี ตัวชี้วั ด การ ตรวจจั บ ผู้ขับขี่ ที่เมา สุรา

7

8

9 ร้อยละผู้ขับขี่เมาสุรา จำแนกรายปี


ดาวน์โหลด ppt รายงานสถานการณ์การบาดเจ็บและเสียชีวิต ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2552 วัน เดือน ปี การเกิด อุบัติเหตุ ( ครั้ง ) ผู้บาดเจ็บ ( คน ) ผู้เสียชีวิต ( คน ) 10 เมษายน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google