งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานสถานการณ์การบาดเจ็บและเสียชีวิตในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2552

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานสถานการณ์การบาดเจ็บและเสียชีวิตในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2552"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานสถานการณ์การบาดเจ็บและเสียชีวิตในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2552
วัน เดือน ปี การเกิดอุบัติเหตุ ( ครั้ง ) ผู้บาดเจ็บ ( คน ) ผู้เสียชีวิต ( คน ) 10 เมษายน 52 10 9 1 11 เมษายน 52 2 12 เมษายน 52 23 26 13 เมษายน 52 32 38 14 เมษายน 52 - 15 เมษายน 52 16 เมษายน 52 รวม 96 103 6 หมายเหตุ : อำเภอที่มีผู้เสียชีวิต มี 4 อำเภอ คือ หนองวัวซอ 3 ราย , หนองแสง 1 ราย , เมือง 1 ราย , บ้านดุง 1 ราย

2 ประเภทยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุ ( 10 – 16 เมษายน 2552 )
จำนวน ร้อยละ มอเตอร์ไซด์ 72 75.00 ปิกอัพ 14 14.59 รถเก๋ง 6 6.25 รถโดยสารสี่ล้อ 2 2.08 อื่นๆ รวม 96 100

3 พฤติกรรมเสี่ยงสำคัญ ( 3ม. 2 ข. 1 ร. ) ( 10 – 16 เมษายน 2552 )
จำนวน ร้อยละ 1. ไม่สวมหมวกนิรภัย 63 34.62 2. เมาสุรา 53 29.12 3. ขับรถเร็ว 11 6.04 4.ไม่มีใบขับขี่ 22 12.09 5. มอเตอร์ไซด์ไม่ปลอดภัย 4 2.20 6.ไม่คาดเข็มขัด 12 6.59 7.ไม่ทราบ 17 9.34 รวม 182 100 หมายเหตุ : ผู้เกิดเหตุ 1 ราย อาจมีพฤติกรรมเสี่ยงมากกว่า 1 เรื่อง

4 ประเภทถนนที่เกิดอุบัติเหตุ ( 10 – 16 เมษายน 2552 )
จำนวน ร้อยละ 1. ถนน อบต. / หมู่บ้าน 44 45.84 2. ทางหลวงแผ่นดิน 32 33.33 3. ถนนทางหลวงชนบท 8 8.33 4. ถนนในเขตเทศบาล 12 12.50 รวม 96 100

5 ช่วงเวลาในการเกิดอุบัติเหตุ ( 10 – 16 เมษายน 2552 )
จำนวน ร้อยละ 00.01 – น. 4 4.17 04.01 – น. 8 8.33 08.01 – น. 17 17.71 12.01 – น. 18 18.75 16.01 – น. 33 34.38 20.01 – น. 16 16.66 รวม 96 100 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

6 การตรวจจับผู้เมาสุรา ปี 2549 - 2552
ตัวชี้วัด 2549 2550 2551 2552 การตรวจจับ ผู้ขับขี่ที่เมาสุรา 295 359 200 536

7

8

9 ร้อยละผู้ขับขี่เมาสุรา จำแนกรายปี 2549 - 2552


ดาวน์โหลด ppt รายงานสถานการณ์การบาดเจ็บและเสียชีวิตในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2552

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google