งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานสถานการณ์การบาดเจ็บและเสียชีวิต ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2552 วัน เดือน ปี การเกิด อุบัติเหตุ ( ครั้ง ) ผู้บาดเจ็บ ( คน ) ผู้เสียชีวิต ( คน ) 10 เมษายน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานสถานการณ์การบาดเจ็บและเสียชีวิต ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2552 วัน เดือน ปี การเกิด อุบัติเหตุ ( ครั้ง ) ผู้บาดเจ็บ ( คน ) ผู้เสียชีวิต ( คน ) 10 เมษายน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานสถานการณ์การบาดเจ็บและเสียชีวิต ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2552 วัน เดือน ปี การเกิด อุบัติเหตุ ( ครั้ง ) ผู้บาดเจ็บ ( คน ) ผู้เสียชีวิต ( คน ) 10 เมษายน 52 1091 11 เมษายน 52 1092 12 เมษายน 52 23261 13 เมษายน 52 32382 14 เมษายน 52 99- 15 เมษายน 52 10 - 16 เมษายน 52 22- รวม 961036 หมายเหตุ : อำเภอที่มีผู้เสียชีวิต มี 4 อำเภอ คือ หนองวัวซอ 3 ราย, หนองแสง 1 ราย, เมือง 1 ราย, บ้านดุง 1 ราย

2 ประเภทยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุ ( 10 – 16 เมษายน 2552 ) ประเภท ยานพาหนะ จำนวนร้อยละ มอเตอร์ไซด์ 7275.00 ปิกอัพ 1414.59 รถเก๋ง 66.25 รถโดยสารสี่ล้อ 22.08 อื่นๆ 22.08 รวม 96100

3 พฤติกรรมเสี่ยงสำคัญ ( 3 ม. 2 ข. 1 ร. ) ( 10 – 16 เมษายน 2552 ) พฤติกรรมเสี่ยงจำนวนร้อยละ 1. ไม่สวมหมวก นิรภัย 6334.62 2. เมาสุรา 5329.12 3. ขับรถเร็ว 116.04 4. ไม่มีใบขับขี่ 2212.09 5. มอเตอร์ไซด์ ไม่ปลอดภัย 42.20 6. ไม่คาดเข็มขัด 126.59 7. ไม่ทราบ 179.34 รวม 182100 หมายเหตุ : ผู้เกิดเหตุ 1 ราย อาจมีพฤติกรรมเสี่ยงมากกว่า 1 เรื่อง

4 ประเภทถนนที่เกิดอุบัติเหตุ ( 10 – 16 เมษายน 2552 ) ประเภทถนนจำนวนร้อยละ 1. ถนน อบต. / หมู่บ้าน 4445.84 2. ทางหลวง แผ่นดิน 3233.33 3. ถนนทางหลวง ชนบท 88.33 4. ถนนในเขต เทศบาล 1212.50 รวม 96100

5 ช่วงเวลาในการเกิดอุบัติเหตุ ( 10 – 16 เมษายน 2552 ) ช่วงเวลาจำนวนร้อยละ 00.01 – 04.00 น. 44.17 04.01 – 08.00 น. 88.33 08.01 – 12.00 น. 1717.71 12.01 – 16.00 น. 1818.75 16.01 – 20.00 น. 3334.38 20.01 – 24.00 น. 1616.66 รวม 96100 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

6 การตรวจจับผู้เมาสุรา ปี 2549 - 2552 ตัวชี้วั ด 2549255025512552 การ ตรวจจั บ ผู้ขับขี่ ที่เมา สุรา 295359200536

7

8

9 ร้อยละผู้ขับขี่เมาสุรา จำแนกรายปี 2549 - 2552


ดาวน์โหลด ppt รายงานสถานการณ์การบาดเจ็บและเสียชีวิต ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2552 วัน เดือน ปี การเกิด อุบัติเหตุ ( ครั้ง ) ผู้บาดเจ็บ ( คน ) ผู้เสียชีวิต ( คน ) 10 เมษายน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google