งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานการณ์โรคที่ต้องเฝ้าระวัง ทางระบาดวิทยา ประจำเดือนตุลาคม 2550 Darunee Phosri :311050.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานการณ์โรคที่ต้องเฝ้าระวัง ทางระบาดวิทยา ประจำเดือนตุลาคม 2550 Darunee Phosri :311050."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานการณ์โรคที่ต้องเฝ้าระวัง ทางระบาดวิทยา ประจำเดือนตุลาคม 2550 Darunee Phosri :311050

2 อัตราต่อแสนปชก

3 เปรียบเทียบจำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออก ปี 2550กับมัธยฐาน 5 ปี (2545-2549) จำแนกเดือน (ข้อมูล ณ 20 ตค 50) อัตราต่อแสนปชก เสียชีวิต 1 ราย

4 จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก ในช่วงเดือนตุลาคม จำแนกตามอำเภอ (ข้อมูล ณ 20 ตุลาคม 50) จำนวน(ราย) แหล่งที่มา: รง 506/507 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.นครปฐม

5 อัตราป่วยต่อแสนด้วยโรคไข้เลือดออก จำแนกตามอำเภอ(ข้อมูล ณ 20 ตุลาคม 50) อัตราป่วยต่อแสนปชก แหล่งที่มา: รง 506/507 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.นครปฐม

6 พื้นที่ที่พบผู้ป่วย 3 เดือนติดต่อกัน

7 อำเภอตำบลหมู่ที่มิยกคสคกยตค นครชัยศรีแหลมบัว 611036 นครชัยศรีวัดแค 401111 นครชัยศรีขุนแก้ว 110111 เมืองนครปฐมถนนขาด 100134 เมืองนครปฐมพระปฐมเจดีย์ 4101211 เมืองนครปฐมพระปฐมเจดีย์ 700111 สามพรานยายชา 400212 สามพราน 702341 หอมเกร็ด 400321 สามพรานท่าข้าม 400111 สามพรานไร่ขิง 201111 บางเลนนราภิรมย์ 1000111

8

9

10

11 เรื่องที่ต้องเร่งรัด เฝ้าระวังเป็นพิเศษ

12 ลำดั บ ที่จังหวัด สะส ม ตา ย 1 ตาก 2620 2 ขอนแก่น 2212 3 ระนอง 1780 4 มหาสารคาม 321 5 ภูเก็ต 260 6 กาฬสินธุ์ 240 7 นครสวรรค์ 220 8 สกลนคร 160 9 สมุทรสาคร 70 10 ลำปาง 50

13 1.Rectal swab culture ผู้ป่วย อุจจาระร่วงที่ต้องนอน โรงพยาบาล หรือ ผู้ป่วยที่เป็น กลุ่มก้อน และผู้ป่วยชาวต่างชาติ หรือแรงงานต่างด้าว 2. ประชาสัมพันธ์ และให้สุขศึกษา 3. หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่ ไม่ผ่านความร้อน โดยเฉพาะ อาหารทะเล และล้างมือให้ สะอาดหลังขับถ่ายและก่อน รับประทานอาหารทุกครั้ง

14 http://nptho.moph.go.th/

15 Darunee Phosri :311050


ดาวน์โหลด ppt สถานการณ์โรคที่ต้องเฝ้าระวัง ทางระบาดวิทยา ประจำเดือนตุลาคม 2550 Darunee Phosri :311050.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google