งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานการณ์โรคที่ต้องเฝ้าระวัง ทางระบาดวิทยา ประจำเดือนตุลาคม 2550 Darunee Phosri :311050.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานการณ์โรคที่ต้องเฝ้าระวัง ทางระบาดวิทยา ประจำเดือนตุลาคม 2550 Darunee Phosri :311050."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานการณ์โรคที่ต้องเฝ้าระวัง ทางระบาดวิทยา ประจำเดือนตุลาคม 2550 Darunee Phosri :311050

2 อัตราต่อแสนปชก

3 เปรียบเทียบจำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออก ปี 2550กับมัธยฐาน 5 ปี ( ) จำแนกเดือน (ข้อมูล ณ 20 ตค 50) อัตราต่อแสนปชก เสียชีวิต 1 ราย

4 จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก ในช่วงเดือนตุลาคม จำแนกตามอำเภอ (ข้อมูล ณ 20 ตุลาคม 50) จำนวน(ราย) แหล่งที่มา: รง 506/507 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.นครปฐม

5 อัตราป่วยต่อแสนด้วยโรคไข้เลือดออก จำแนกตามอำเภอ(ข้อมูล ณ 20 ตุลาคม 50) อัตราป่วยต่อแสนปชก แหล่งที่มา: รง 506/507 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.นครปฐม

6 พื้นที่ที่พบผู้ป่วย 3 เดือนติดต่อกัน

7 อำเภอตำบลหมู่ที่มิยกคสคกยตค นครชัยศรีแหลมบัว นครชัยศรีวัดแค นครชัยศรีขุนแก้ว เมืองนครปฐมถนนขาด เมืองนครปฐมพระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐมพระปฐมเจดีย์ สามพรานยายชา สามพราน หอมเกร็ด สามพรานท่าข้าม สามพรานไร่ขิง บางเลนนราภิรมย์

8

9

10

11 เรื่องที่ต้องเร่งรัด เฝ้าระวังเป็นพิเศษ

12 ลำดั บ ที่จังหวัด สะส ม ตา ย 1 ตาก ขอนแก่น ระนอง มหาสารคาม ภูเก็ต กาฬสินธุ์ นครสวรรค์ สกลนคร สมุทรสาคร ลำปาง 50

13 1.Rectal swab culture ผู้ป่วย อุจจาระร่วงที่ต้องนอน โรงพยาบาล หรือ ผู้ป่วยที่เป็น กลุ่มก้อน และผู้ป่วยชาวต่างชาติ หรือแรงงานต่างด้าว 2. ประชาสัมพันธ์ และให้สุขศึกษา 3. หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่ ไม่ผ่านความร้อน โดยเฉพาะ อาหารทะเล และล้างมือให้ สะอาดหลังขับถ่ายและก่อน รับประทานอาหารทุกครั้ง

14

15 Darunee Phosri :311050


ดาวน์โหลด ppt สถานการณ์โรคที่ต้องเฝ้าระวัง ทางระบาดวิทยา ประจำเดือนตุลาคม 2550 Darunee Phosri :311050.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google