งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนผังที่ 1 แสดงจุดอ่อนน้ำท่วมขังและน้ำล้นตลิ่งทั้ง 4 เขต เขต 1 1 ซอย 10 เพชรเกษม 2 หน้าค่ายเสนาณรงค์ 3 สามแยกคอหงส์ 4 ปลายซอยสุทธิ เขต 2 1 ถนนธรรมนูญวิถี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนผังที่ 1 แสดงจุดอ่อนน้ำท่วมขังและน้ำล้นตลิ่งทั้ง 4 เขต เขต 1 1 ซอย 10 เพชรเกษม 2 หน้าค่ายเสนาณรงค์ 3 สามแยกคอหงส์ 4 ปลายซอยสุทธิ เขต 2 1 ถนนธรรมนูญวิถี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนผังที่ 1 แสดงจุดอ่อนน้ำท่วมขังและน้ำล้นตลิ่งทั้ง 4 เขต เขต 1 1 ซอย 10 เพชรเกษม 2 หน้าค่ายเสนาณรงค์ 3 สามแยกคอหงส์ 4 ปลายซอยสุทธิ เขต 2 1 ถนนธรรมนูญวิถี 2 ตลาดกิมหยง 3 ตลาดโก้งโค้ง 4 หน้าโรงเรียนธิดานุเคราห์ 5 สี่แยกสามชัย 6 หน้าร้านเหล็กใต้ 7 สาย 3 เขต 3 1 ทุ่งเสา 1 2 หอยมุก 3 หลังโรงแรมบีพี 4 สะพานจันทร์วิโรจน์ เขต 4 1 หลังวัดหาดใหญ่ใน 2 บริเวณวัดโคกสมานคุณ 2 3 1 4 1 2 7 2 1 2 3 3 4 4 1 5 6 จุดอ่อนน้ำท่วมขัง จุดอ่อนน้ำล้นตลิ่ง เหนือ

2 แผนผังที่ 2 แสดงตำแหน่งสถานีสูบน้ำ ( จำนวน 14 สถานี ) เหนือ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 P1 ท่าไทร P2 ท่าทราย P2 (cso2.4) PU1 ท่าเคียน P2 (cso2.3) PW1 คลองหวะ PT2 จันทร์วิโรจน์ PT1 คลองเตย ข 7 คลองเตย ร1ร1 ซอย 27 เพชรเกษม ซอยทิพรัตน์ วัดโคกสมานคุณ ซอย 2 โชคสมาน 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

3 แผนผังที่ 3 แสดงสถานที่บรรจุกระสอบทราย เหนือ จุดบรรจุกระสอบทราย

4 แผนผังที่ 4 แสดงสถานที่การติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ( งานป้องกันฯ ) เหนือ

5 แผนผังที่ 5 แสดงจุดก่อสร้างคันป้องกันน้ำท่วมชั่วคราว เหนือ


ดาวน์โหลด ppt แผนผังที่ 1 แสดงจุดอ่อนน้ำท่วมขังและน้ำล้นตลิ่งทั้ง 4 เขต เขต 1 1 ซอย 10 เพชรเกษม 2 หน้าค่ายเสนาณรงค์ 3 สามแยกคอหงส์ 4 ปลายซอยสุทธิ เขต 2 1 ถนนธรรมนูญวิถี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google