งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานการณ์น้ำท่วมที่ กฟจ.ปราจีนบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานการณ์น้ำท่วมที่ กฟจ.ปราจีนบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานการณ์น้ำท่วมที่ กฟจ.ปราจีนบุรี
18/09/2555 หลังสำนักงานไฟฟ้าปราจีนบุรี สภาพถนนในตลาดปราจีน วันที่20/09/2555 ฝนตกหนักมาก

2 ล้นตลิ่งหลังสำนักงานกฟจ.ปจ. 24/09/55 น้ำมาแล้วแต่เอาอยู่นะครับ
21/09/55 น้ำเริ่มมาแล้ว ล้นตลิ่งหลังสำนักงานกฟจ.ปจ. 24/09/55 น้ำมาแล้วแต่เอาอยู่นะครับ 25/09/55 น้ำล้นตลิ่งหลังสำนักงานสูงประมาณ 30 ซม. 26/09/55 มวลน้ำจากศรีมหาโพธิ มาสมทบ รูปถ่ายจากอีกฝั่งแม่น้ำ

3 การป้องกัน เครื่องสูบน้ำ เครื่องสูบน้ำ

4 ผู้บริหาร กฟก.1 เข้าเยี่ยมเยือน
นายแสงชัย แหเลิศตระกูล ผจก.ปจ. นายสมเดช ฟักสอาด ชจก.ปจ.(ท) นายถวัลย์ ปาละวงษ์ ชจก.ปจ.(บ) เข้าชี้แจงสถานการณ์น้ำท่วมและการป้องกัน ผู้บริหาร กฟก.1 โดยนายคำนวน แก้วสุดา ผจก.(ข) เข้าเยี่ยมเยือน สอบถามปัญหาเพื่อสนับสนุนการป้องกันน้ำท่วม

5 ใกล้จะต่ำกว่าขอบตลิ่ง หลังสำนักงาน กฟจ.ปจ.
11/10/55 น้ำเริ่มลดลงแล้ว ใกล้จะต่ำกว่าขอบตลิ่ง หลังสำนักงาน กฟจ.ปจ. BY BIRD PRAJEAN 37410


ดาวน์โหลด ppt สถานการณ์น้ำท่วมที่ กฟจ.ปราจีนบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google