งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานการณ์น้ำท่วมที่ กฟจ. ปราจีนบุรี. 21/09/55 น้ำเริ่มมาแล้ว ล้นตลิ่งหลัง สำนักงานกฟจ. ปจ. 24/09/55 น้ำมาแล้วแต่เอา อยู่นะครับ 25/09/55 น้ำล้นตลิ่งหลัง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานการณ์น้ำท่วมที่ กฟจ. ปราจีนบุรี. 21/09/55 น้ำเริ่มมาแล้ว ล้นตลิ่งหลัง สำนักงานกฟจ. ปจ. 24/09/55 น้ำมาแล้วแต่เอา อยู่นะครับ 25/09/55 น้ำล้นตลิ่งหลัง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานการณ์น้ำท่วมที่ กฟจ. ปราจีนบุรี

2 21/09/55 น้ำเริ่มมาแล้ว ล้นตลิ่งหลัง สำนักงานกฟจ. ปจ. 24/09/55 น้ำมาแล้วแต่เอา อยู่นะครับ 25/09/55 น้ำล้นตลิ่งหลัง สำนักงานสูงประมาณ 30 ซม. 26/09/55 มวลน้ำจากศรี มหาโพธิ มาสมทบ รูป ถ่ายจากอีกฝั่งแม่น้ำ

3 การป้องกัน เครื่องสูบ น้ำ

4 ผู้บริหาร กฟก.1 เข้าเยี่ยม เยือน นายแสงชัย แหเลิศตระกูล ผจก. ปจ. นายสมเดช ฟักสอาด ชจก. ปจ.( ท ) นายถวัลย์ ปาละวงษ์ ชจก. ปจ.( บ ) เข้าชี้แจง สถานการณ์น้ำท่วมและการ ป้องกัน นายแสงชัย แหเลิศตระกูล ผจก. ปจ. นายสมเดช ฟักสอาด ชจก. ปจ.( ท ) นายถวัลย์ ปาละวงษ์ ชจก. ปจ.( บ ) เข้าชี้แจง สถานการณ์น้ำท่วมและการ ป้องกัน ผู้บริหาร กฟก.1 โดยนายคำนวน แก้วสุดา ผจก.( ข ) เข้าเยี่ยมเยือน สอบถามปัญหาเพื่อสนับสนุน การป้องกันน้ำท่วม ผู้บริหาร กฟก.1 โดยนายคำนวน แก้วสุดา ผจก.( ข ) เข้าเยี่ยมเยือน สอบถามปัญหาเพื่อสนับสนุน การป้องกันน้ำท่วม

5 BY BIRD PRAJEAN 37410 11/10/55 น้ำเริ่มลดลงแล้ว ใกล้จะต่ำกว่าขอบตลิ่ง หลัง สำนักงาน กฟจ. ปจ.


ดาวน์โหลด ppt สถานการณ์น้ำท่วมที่ กฟจ. ปราจีนบุรี. 21/09/55 น้ำเริ่มมาแล้ว ล้นตลิ่งหลัง สำนักงานกฟจ. ปจ. 24/09/55 น้ำมาแล้วแต่เอา อยู่นะครับ 25/09/55 น้ำล้นตลิ่งหลัง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google