งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. ชื่อผู้ประกอบการร้านอาหาร นางบุญสงค์ กัณ ทะศรี. ที่ตั้งเลขที่ 34 หมู่ที่ 11 เทศบาล 1 หมู่บ้าน เดิ่น ตำบล ด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. ชื่อผู้ประกอบการร้านอาหาร นางบุญสงค์ กัณ ทะศรี. ที่ตั้งเลขที่ 34 หมู่ที่ 11 เทศบาล 1 หมู่บ้าน เดิ่น ตำบล ด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 1. ชื่อผู้ประกอบการร้านอาหาร นางบุญสงค์ กัณ ทะศรี. ที่ตั้งเลขที่ 34 หมู่ที่ 11 เทศบาล 1 หมู่บ้าน เดิ่น ตำบล ด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 2. อายุ 40 – 50 ปี 3. สถานภาพสมรส 4. ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย

3 1. ลักษณะกิจการ เจ้าของคนเดียว 2. อายุของสถานประกอบการ 2-5 ปี 3. การรองรับลูกค้าได้น้อยกว่า 10 4. จำนวนพนักงาน 1 คน 5. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 5,001-10,000 บาท 6. ขนาดพื้นที่ที่ตั้งสถานประกอบการ 1 งาน 7. วัสดุที่ใช้สร้างสถานประกอบการร้านอาหาร ปูน

4 ประเภทอาหาร - อาหารประเภทอื่นๆ ก๋วยเตี๋ยว, ขนมขาหมู, หมูจุ่มหมัก

5 ประเภทของอาหาร - อาหารประเภทอื่นๆ ก๋วยเตี๋ยว 30 บาท / ถุง

6 1. อันดับ 1 คือ ต้มเส้น 2. อันดับ 2 คือ ก๋วยเตี๋ยว 3. อันดับ 3 คือ จุ่มหมูหมัก ทานคู่กับ ขนมขาหมู

7 นิตยสาร หนังสือ เครื่องดื่ม

8 พัดลม ห้องน้ำ เพลง

9 ประดับกระถางดอกไม้ / ไม้ประดับ

10 นักท่องเที่ยวมารับประทานอาหารมากที่สุด ช่วง เดือน กรกฎาคม เพราะ เป็นเทศกาลผีตาโขน 15. ประเภทนักท่องเที่ยวที่มา รับประทานอาหาร 1. ชาวไทย คนในชุมชน 2. ชาวต่างประเทศ อังกฤษ ฝรั่งเศส

11 ป้ายไวนิลหอกระจายข่าวหมู่บ้าน วิทยุชุมชน


ดาวน์โหลด ppt 1. ชื่อผู้ประกอบการร้านอาหาร นางบุญสงค์ กัณ ทะศรี. ที่ตั้งเลขที่ 34 หมู่ที่ 11 เทศบาล 1 หมู่บ้าน เดิ่น ตำบล ด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google