งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ร้านครัวเข็มทอง 1 ใส่รูปร้าน. ตอนที่ 1 ข้อมูล ผู้ประกอบการร้านอาหาร 1. ชื่อผู้ประกอบการ นายสุวัฒน์ เนตรแสงศรี 2. อายุ มากกว่า 51 ปี 3. สถานภาพ. สมรส 4.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ร้านครัวเข็มทอง 1 ใส่รูปร้าน. ตอนที่ 1 ข้อมูล ผู้ประกอบการร้านอาหาร 1. ชื่อผู้ประกอบการ นายสุวัฒน์ เนตรแสงศรี 2. อายุ มากกว่า 51 ปี 3. สถานภาพ. สมรส 4."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ร้านครัวเข็มทอง 1 ใส่รูปร้าน

2 ตอนที่ 1 ข้อมูล ผู้ประกอบการร้านอาหาร 1. ชื่อผู้ประกอบการ นายสุวัฒน์ เนตรแสงศรี 2. อายุ มากกว่า 51 ปี 3. สถานภาพ. สมรส 4. ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย

3 ตอนที่ 2 ข้อมูลสถาน ประกอบการร้านอาหาร 1. ชื่อสถานประกอบการ ครัวเข็มทอง 1 2. ลักษณะการจดทะเบียนประกอบการ เจ้าของคน เดียว 3. อายุของสถานประกอบการ 10 ปีขึ้นไป 4. ความสามารถในการรองรับลูกค้า 17 โต๊ะขึ้นไป 5. จำนวนพนักงาน 5 คน

4 ตอนที่ 2 ข้อมูลสถาน ประกอบการร้านอาหาร 6. รายได้ของสถานประกอบการ - 7. ขนาดพื้นที่ที่ตั้งสถานประกอบการ 3 งาน 8. ลักษณะสถานประกอบการร้านอาหาร วัสดุที่ใช้สร้าง ครึ่ง ปูนครึ่งไม้ 9. ประเภทของอาหารที่จะหน่าย 9.1 ประเภท อาหารและเครื่องดื่ม / คอฟฟี่ช็อป 9.2 ราคา อาหารประเภทกับข้าว 40-200 บาท / ถุง จานเดียว 35-40 บาท / จาน อาหารสั่งเป็นโต๊ะ ขึ้นอยู่กับจำนวนอาหารที่สั่ง อื่นๆ ไอศกรีม 15-40 บาท น้ำอัดลม / เบียร์ 15-90 บาท / ขวด 10. จำนวนนักท่องเที่ยวเข้ารับประทานอาหาร จำนวน....5.. คน / ครั้ง

5 ตอนที่ 2 ข้อมูลสถาน ประกอบการร้านอาหาร 11. ประเภทอาหารที่เป็นที่นิยม / ขายดีที่สุด อันดับที่ 1 ม่วงปลา เพราะเป็นเมนูแนะนำของร้านและ รสชาติอร่อย อันดับที่ 2 ต้มยำปลาคัง เพราะอร่อยและหาทานได้ ยาก อันดับที่ 3 ลาบหมู เพราะลูกค้าชอบรสชาติถูกปาก 11. สิ่งอำนวยความสะดวกบริเวณรอบๆ ร้านอาหาร ห้องน้ำ 2 ห้อง ไม่แยกชาย / หญิง 12. สิ่งอำนวยความสะดวกภายในร้านอาหาร ชั้นวางแบบมี ล้อเลื่อน เพื่อวางเครื่องดื่มและแก้ว 13. การตกแต่งภูมิสถาปัตย์ / สวนหย่อม มีการตกแต่งสวนหย่อมอย่างสวยงาม ร่มรื่น

6 การตกแต่งภูมิสถาปัตย์ / สวนหย่อม

7 ตอนที่ 2 ข้อมูลสถาน ประกอบการร้านอาหาร 15. ช่วงที่มีนักท่องเที่ยวมารับประทานอาหาร มาก ช่วงเดือนธันวาคม - มกราคม เพราะมี นักท่องเที่ยวจำนวนมากขึ้น รวมทั้งคนในท้องถิ่นกลับบ้านเกิด เป็นช่วงปีใหม่ น้อย ( ขายได้ตลอดทั้งปี ) 15. ร้านอาหารมีการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อลูกค้า ไม่มีการ จัดกิจกรรมพิเศษ 16. ประเภทนักท่องเที่ยวที่มารับประทานอาหาร ชาวไทยคนในท้องถิ่น และภาคกลาง ( สังเกตจาก ทะเบียนรถ ) ชาวต่างประเทศส่วนใหญ่เป็นแถบยุโรป 15. หน่วยงานสนับสนุนผู้ประกอบการร้านอาหาร ( ถ้ามี ) ไม่มี

8 ตอนที่ 2 ข้อมูลสถาน ประกอบการร้านอาหาร 19. การประชาสัมพันธ์สถานประกอบการร้านอาหาร มีป้ายชื่อร้าน มีป้ายกาแฟสด


ดาวน์โหลด ppt ร้านครัวเข็มทอง 1 ใส่รูปร้าน. ตอนที่ 1 ข้อมูล ผู้ประกอบการร้านอาหาร 1. ชื่อผู้ประกอบการ นายสุวัฒน์ เนตรแสงศรี 2. อายุ มากกว่า 51 ปี 3. สถานภาพ. สมรส 4.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google