งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อผู้ประกอบการร้านอาหาร นางเมทิกา กาญจนโกมล อายุ 40-50 ปี สถานภาพ สมรส ระดับการศึกษาของผู้ประกอบการร้านอาหาร มัธยมศึกษาตอนปลาย ตำแหน่ง เจ้าของร้าน ที่ตั้งเลขที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อผู้ประกอบการร้านอาหาร นางเมทิกา กาญจนโกมล อายุ 40-50 ปี สถานภาพ สมรส ระดับการศึกษาของผู้ประกอบการร้านอาหาร มัธยมศึกษาตอนปลาย ตำแหน่ง เจ้าของร้าน ที่ตั้งเลขที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ชื่อผู้ประกอบการร้านอาหาร นางเมทิกา กาญจนโกมล อายุ 40-50 ปี สถานภาพ สมรส ระดับการศึกษาของผู้ประกอบการร้านอาหาร มัธยมศึกษาตอนปลาย ตำแหน่ง เจ้าของร้าน ที่ตั้งเลขที่ 423 หมู่ 3 บ้านเดิ่น ถนนเลย - ด่านซ้าย ต. ด่านซ้าย อ. ด่านซ้าย จ. เลย 42120 เบอร์โทรศัพท์ 085-7603352

3 ชื่อสถานประกอบการร้านอาหาร ร้านครัวอิ่มอุ่น ลักษณะการจดทะเบียนสถานประกอบการ เจ้าของคน เดียว อายุของสถานประกอบการร้านอาหาร 10 ปีขึ้นไป ความสามารถในการรับรองลูกค้า 17 โต๊ะขึ้นไป จำนวนพนักงาน 5 คน ขนาดพื้นที่ตั้งของสถานประกอบการ 1 ไร่สำหรับลูกค้า ลักษณะสถานประกอบการร้านอาหาร หญ้าคา จำนวน 1 ชั้น / หลัง 1 ห้อง

4 ประเภทของอาหารที่จำหน่ายในสถานประกอบการ ร้านอาหาร อาหารพื้นเมือง อาหารตามสั่ง - จานด่วน และเครื่องดื่ม ราคา 30-150 บาท ประเภทอาหารที่นิยม / ขายดีที่สุด อันดับ 1 ห่อหมกไข่เจียว อันดับ 2 โต่งหมู อันดับ 3 ยำผักกรูด ได้รับรองคุณภาพ เครื่องหมาย Clean Food Good Taste จากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย

5 การตกแต่งภูมิสถาปัตย์ สวนหย่อม ผีตาโขน บรรยากาศ ร่มรื่นเย็นสบาย หลังคามุงด้วยหญ้าคา

6

7 ช่วงที่มีนักท่องเที่ยวมารับประทานอาหารมาก ที่สุด ช่วงเดือนพฤศจิกายน – มกราคม เพราะเป็นฤดูการ ท่องเที่ยวฤดูหนาว ช่วงที่มีนักท่องเที่ยวมารับประทานอาหารน้อย ที่สุด ช่วงเดือนมีนาคม – พฤษภาคม ประเภทนักท่องเที่ยว ชาวไทย มีทั้งภาคกลางและภาคเหนือ

8


ดาวน์โหลด ppt ชื่อผู้ประกอบการร้านอาหาร นางเมทิกา กาญจนโกมล อายุ 40-50 ปี สถานภาพ สมรส ระดับการศึกษาของผู้ประกอบการร้านอาหาร มัธยมศึกษาตอนปลาย ตำแหน่ง เจ้าของร้าน ที่ตั้งเลขที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google