งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

13.ร้านจงใจบริการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "13.ร้านจงใจบริการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 13.ร้านจงใจบริการ

2 ตอนที่ 1 ข้อมูลผู้ประกอบการร้านอาหาร
ตอนที่ 1 ข้อมูลผู้ประกอบการร้านอาหาร ชื่อผู้ประกอบการ นางสาวสุภัคจ์ กาญจนะโกมล อายุ มากกว่า ปี สถานภาพ.สมรส ระดับการศึกษา ปริญญาตรี

3 ตอนที่ 2 ข้อมูลสถานประกอบการร้านอาหาร
ตอนที่ 2 ข้อมูลสถานประกอบการร้านอาหาร ชื่อสถานประกอบการ ร้านจงใจบริการ ลักษณะการจดทะเบียนประกอบการ เจ้าของคนเดียว อายุของสถานประกอบการ 10 ปีขึ้นไป(15 ปี) ความสามารถในการรองรับลูกค้า โต๊ะ จำนวนพนักงาน 3 คน

4

5 ตอนที่ 2 ข้อมูลสถานประกอบการร้านอาหาร
ตอนที่ 2 ข้อมูลสถานประกอบการร้านอาหาร 6. รายได้ของสถานประกอบการ - 7. ขนาดพื้นที่ที่ตั้งสถานประกอบการ - 8. ลักษณะสถานประกอบการร้านอาหาร วัสดุที่ใช้สร้าง ครึ่งปูนครึ่งไม้ ประเภทของอาหารที่จะหน่าย 9.1 ประเภท อาหารพื้นเมือง 9.2 ราคา อาหารประเภทกับข้าว บาท/ถุง จำนวนนักท่องเที่ยวเข้ารับประทานอาหาร จำนวน คน/ครั้ง

6 เมนูบอกราคาอาหาร

7 ตอนที่ 2 ข้อมูลสถานประกอบการร้านอาหาร
ตอนที่ 2 ข้อมูลสถานประกอบการร้านอาหาร ประเภทอาหารที่เป็นที่นิยม/ขายดีที่สุด อันดับที่ 1 ลาบเป็ด อันดับที่ 2 ลาบเหนียว อันดับที่ 3 เสือร้องไห้ สิ่งอำนวยความสะดวกบริเวณรอบๆ ร้านอาหาร - สิ่งอำนวยความสะดวกภายในร้านอาหาร ชั้นวางแบบมีล้อเลื่อน เพื่อวางเครื่องดื่มและแก้ว พัดลม ตู้แช่เย็น การตกแต่งภูมิสถาปัตย์/สวนหย่อม มีการตกแต่งสวนหย่อมหน้าร้านด้วยต้นไม้

8 การตกแต่งภูมิสถาปัตย์/สวนหย่อม

9 สิ่งอำนวยความสะดวกภายในร้าน

10 ตอนที่ 2 ข้อมูลสถานประกอบการร้านอาหาร
ตอนที่ 2 ข้อมูลสถานประกอบการร้านอาหาร ช่วงที่มีนักท่องเที่ยวมารับประทานอาหาร มาก - น้อย (ขายได้ตลอดทั้งปี) ร้านอาหารมีการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อลูกค้า ไม่มีการจัดกิจกรรมพิเศษ ประเภทนักท่องเที่ยวที่มารับประทานอาหาร ชาวไทย คนในท้องถิ่น กทม.และพิษณุโลก ชาวต่างประเทศ ชาวญี่ปุ่น หน่วยงานสนับสนุนผู้ประกอบการร้านอาหาร(ถ้ามี) ได้แก่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สนับสนุนด้านการโฆษณาผ่านเวปไซต์

11 ตอนที่ 2 ข้อมูลสถานประกอบการร้านอาหาร
ตอนที่ 2 ข้อมูลสถานประกอบการร้านอาหาร การประชาสัมพันธ์สถานประกอบการร้านอาหาร มีป้ายชื่อร้าน

12 การันตีความแซ่บ!!!!

13 กลุ่มที่ 13 ผู้ประกอบการร้านอาหาร ลำดับที่ 5
ชื่อสถานประกอบการร้านอาหาร จงใจบริการ

14 แผนที่ร้าน จงใจบริการ
ที่มา :http://th.88db.com/thailand/Bangkok-Area/Food-Beverage/North-Eastern-Thai-Food/ad /


ดาวน์โหลด ppt 13.ร้านจงใจบริการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google