งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

13. ร้านจงใจบริการ. ตอนที่ 1 ข้อมูล ผู้ประกอบการร้านอาหาร 1. ชื่อผู้ประกอบการ นางสาวสุภัคจ์ กาญจนะโกมล 2. อายุ มากกว่า 40-50 ปี 3. สถานภาพ. สมรส 4. ระดับการศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "13. ร้านจงใจบริการ. ตอนที่ 1 ข้อมูล ผู้ประกอบการร้านอาหาร 1. ชื่อผู้ประกอบการ นางสาวสุภัคจ์ กาญจนะโกมล 2. อายุ มากกว่า 40-50 ปี 3. สถานภาพ. สมรส 4. ระดับการศึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 13. ร้านจงใจบริการ

2 ตอนที่ 1 ข้อมูล ผู้ประกอบการร้านอาหาร 1. ชื่อผู้ประกอบการ นางสาวสุภัคจ์ กาญจนะโกมล 2. อายุ มากกว่า 40-50 ปี 3. สถานภาพ. สมรส 4. ระดับการศึกษา ปริญญาตรี

3 ตอนที่ 2 ข้อมูลสถาน ประกอบการร้านอาหาร 1. ชื่อสถานประกอบการ ร้านจงใจบริการ 2. ลักษณะการจดทะเบียนประกอบการ เจ้าของคน เดียว 3. อายุของสถานประกอบการ 10 ปีขึ้นไป (15 ปี ) 4. ความสามารถในการรองรับลูกค้า 5-10 โต๊ะ 5. จำนวนพนักงาน 3 คน

4

5 ตอนที่ 2 ข้อมูลสถาน ประกอบการร้านอาหาร 6. รายได้ของสถานประกอบการ - 7. ขนาดพื้นที่ที่ตั้งสถานประกอบการ - 8. ลักษณะสถานประกอบการร้านอาหาร วัสดุที่ใช้สร้าง ครึ่ง ปูนครึ่งไม้ 9. ประเภทของอาหารที่จะหน่าย 9.1 ประเภท อาหารพื้นเมือง 9.2 ราคา อาหารประเภทกับข้าว 50-60 บาท / ถุง 10. จำนวนนักท่องเที่ยวเข้ารับประทานอาหาร จำนวน....-.. คน / ครั้ง

6 เมนูบอกราคาอาหาร

7 ตอนที่ 2 ข้อมูลสถาน ประกอบการร้านอาหาร 11. ประเภทอาหารที่เป็นที่นิยม / ขายดีที่สุด อันดับที่ 1 ลาบเป็ด อันดับที่ 2 ลาบเหนียว อันดับที่ 3 เสือร้องไห้ 11. สิ่งอำนวยความสะดวกบริเวณรอบๆ ร้านอาหาร - 11. สิ่งอำนวยความสะดวกภายในร้านอาหาร ชั้นวางแบบมีล้อเลื่อน เพื่อวางเครื่องดื่มและแก้ว พัดลม ตู้ แช่เย็น 11. การตกแต่งภูมิสถาปัตย์ / สวนหย่อม มีการตกแต่งสวนหย่อมหน้าร้านด้วยต้นไม้

8 การตกแต่งภูมิสถาปัตย์ / สวนหย่อม

9 สิ่งอำนวยความสะดวกภายในร้าน

10 ตอนที่ 2 ข้อมูลสถาน ประกอบการร้านอาหาร 15. ช่วงที่มีนักท่องเที่ยวมารับประทานอาหาร มาก - น้อย ( ขายได้ตลอดทั้งปี ) 15. ร้านอาหารมีการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อลูกค้า ไม่มีการจัดกิจกรรมพิเศษ 15. ประเภทนักท่องเที่ยวที่มารับประทานอาหาร ชาวไทยคนในท้องถิ่น กทม. และพิษณุโลก ชาวต่างประเทศชาวญี่ปุ่น 15. หน่วยงานสนับสนุนผู้ประกอบการร้านอาหาร ( ถ้ามี ) ได้แก่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สนับสนุนด้านการ โฆษณาผ่านเวปไซต์

11 ตอนที่ 2 ข้อมูลสถาน ประกอบการร้านอาหาร 19. การประชาสัมพันธ์สถานประกอบการร้านอาหาร มีป้ายชื่อร้าน

12 การันตีความแซ่บ !!!!

13

14 ที่มา :http://th.88db.com/thailand/Bangkok-Area/Food- Beverage/North-Eastern-Thai-Food/ad-1326215/


ดาวน์โหลด ppt 13. ร้านจงใจบริการ. ตอนที่ 1 ข้อมูล ผู้ประกอบการร้านอาหาร 1. ชื่อผู้ประกอบการ นางสาวสุภัคจ์ กาญจนะโกมล 2. อายุ มากกว่า 40-50 ปี 3. สถานภาพ. สมรส 4. ระดับการศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google