งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

GETTING TO KNOW YOUR COO AND HOW TO BECOME THE WORLD CLASS TEAM Chokdee Wisansing 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "GETTING TO KNOW YOUR COO AND HOW TO BECOME THE WORLD CLASS TEAM Chokdee Wisansing 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 GETTING TO KNOW YOUR COO AND HOW TO BECOME THE WORLD CLASS TEAM Chokdee Wisansing 1

2 2 Welcome 1st timer

3 What kind of person is your COO? Love operations job Happy to see you happy 30 years fan of Pizza Hut Always enjoy eating TMOR (wing, please!) with mashed potato and lots of gravy Six and a half year working for KFC 3

4 4 What can you expect from your COO? ?

5 MY Team Reality RGM AC RC/SRC Assoc Director COO 5

6 RGM #1 is เกิดขึ้นเมื่อ … Everyone else … Accepts & Supports Ownership Capability RGM ทุกคน … RGMs เข้าใจบทบาท ของตนเอง RGMs เข้าใจบทบาท ของตนเอง RGMs ได้รับรู้ทุกเรื่อง เกี่ยวกับธุรกิจของบริษท RGMs ได้รับรู้ทุกเรื่อง เกี่ยวกับธุรกิจของบริษท รับฟังเสียงของ RGMs RGMs ได้รับอำนาจอย่างเต็มที่ ในการบริหารร้านเหมือนเป็น เจ้าของ RGMs ได้รับอำนาจอย่างเต็มที่ ในการบริหารร้านเหมือนเป็น เจ้าของ RGMs ได้รับการฝึกอบรม และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง RGMs ได้รับการฝึกอบรม และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง RGMs ได้รับการสนับสนุน อย่างเต็มที่เครื่องมือและ อุปกรณ์การทำงาน RGMs ได้รับการสนับสนุน อย่างเต็มที่เครื่องมือและ อุปกรณ์การทำงาน รู้สึกภูมิใจ

7 My Personal Goal 7 COO’s personal goals ?

8 8

9 The only way to make big things happen 9

10 10 What kind of Operations team I envision us to be ? Operations ทีมแบบไหนที่ผมอยากเห็นพวกเราเป็น ? เราเป็นทีม Operations ที่เข้มแข็ง สมัครสมานสามัคคี รักกันเหมือนคนในครอบครัว … Our Operations team to be a strong, united, family liked team ….

11 11 What kind of Operations team I envision us to be ? Operations ทีมแบบไหนที่ผมอยากเห็นพวกเราเป็น ? เราเป็นทีม Operations ที่เข้มแข็ง สมัคร สมานสามัคคี รักกันเหมือนคนในครอบครัว ช่วยกันส่งมอบ ผลิตภัณฑ์และการ บริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า ทำให้ลูกค้าชื่นชม และประทับใจในทุกๆครั้งที่ใช้บริการของ เรา … Our Operations team to be a strong, united, family liked team who always deliver the best possible products and services to our customers creating memorable experience on each visit to our restaurant…

12 12 What kind of Operations team I envision us to be ? Operations ทีมแบบไหนที่ผมอยากเห็นพวกเราเป็น ? เราเป็นทีม Operations ที่เข้มแข็ง สมัคร สมานสามัคคี รักกันเหมือนคนในครอบครัว ช่วยกันส่งมอบ ผลิตภัณฑ์และการ บริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า ทำให้ลูกค้าชื่นชม และประทับใจในทุกๆครั้งที่ใช้บริการของเรา ภายใต้มาตรฐานการทำงานที่เป็นเหมือนกัน ทุกๆ สาขาทั่วประเทศ Our Operations team to be a strong, united, family liked team who always deliver the best possible products and services to our customers creating memorable experience on each visit to our restaurant by practicing the same standard at each and every restaurant throughout the entire Thailand.

13 13 What are our Operations values ? Hard Working ทำงานหนัก Economy ประหยัด Build Knowhow ใฝ่หาความรู้ HWWT & HWWT2

14 14 What is next for Operations ? To be the most admired restaurant in Thailand RGR WCO

15 15 What does the world class mean ? Paradorn Srichaphan – former World no 9 Thai Airways International World Champion Boxers- Manny Pacauiao Apple

16 16 Yum ‘s wco

17 High Standard & Accountability ปฎิบัติทุกขั้นตอนและส่งมอบผลิตภัณฑ์และการ บริการตามมาตรฐานของแบรนด์ Execution and Deliver according to Brand Standards measured by: FSS All new and IE stores meet standards Current stores complete system gaps by Nov’12 Execute restaurant cleanliness roadmap May’12 CHAMPS CER

18 Measure20112012 (Target)Actions/Initiatives %>65 (Passing)Thailand = 67.4% TH KFC = 67.3% KFC YUM =82% TH PH = 72.2% Thailand = 100% TH KFC = 100% KFC YUM =100% TH PH = 100% To close food Safety Gap %FSC PassThailand = 11.2% TH KFC = 9% KFC YUM = 10% TH PH = 83.3% Thailand = 50% TH KFC =50% KFC YUM = 50% TH PH = 50% KFC: Install hot water @ 3 bowl-sink PH : AC & RC follow up in operations standard and Install hot water % Action Plan C+MThailand = 5% TH KFC = 5% KFC YUM=9% TH PH = 0% Thailand = 70 % TH KFC = 70% KFC YUM= 70% TH PH = 100% start in March 2012 To close food Safety Gap AC & RC to follow up on each store visit % Coverage CER*Thailand = 89% TH KFC = 99% KFC YUM =99% TH PH = 25% Thailand =100% TH KFC = 100% KFC YUM =100% TH PH = 100% QA conduct CER by quarterly starting time Q2,2012 % Coverage FSC*Thailand = 100% TH KFC =100% KFC YUM = 100% TH PH = 100% Thailand = 100% only Dec11- Feb12 TH KFC =100% KFC YUM = 100% TH PH = 100% To be incorporated in CER audit starting from March 1 st,2012 Compliance – CER / FSC

19 เอาใจใส่และให้ความสำคัญในการสร้างผลประกอบการ ที่ดีตลอดเวลา และหาทางป้องกันไม่ให้ผลประกอบการ ตกต่ำลง รับผิดชอบ ร่วมเสนอแนวทางและหาทางแก้ไข ในกรณีที่ผลประกอบการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย Accountable for the overall Brand/Region/Area/Restaurant performance: P&L – UC level Flow-Thru BSC High Standard & Accountability

20 ทีมงาน Operations ทุกคนต้องมีความรู้และผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน Clearly define training road map - LZ Fully Trained and Certified – Both ARL and Restaurant Level Back to Basics – Minimum of Three Days In-Store Training for ARL ปรับปรุงแนวทางและวิธีการในการรับสมัครและเลื่อนตำแหน่งพนักงานทุกระดับในฝ่าย Upgrade Recruitment Tools and Promotion Criteria for All Positions Strategic Partnership with Vocational Colleges Equal Opportunity and Fair and Transparent Selection Process Extreme Focus on People Capability

21 how we win together (hwwt)² Winning In-Restaurant Culture

22 KFC Fresh & Fast Build core equity with COB programs – Fresh Problem Detection Study – Speed ตัวชี้วัดสำคัญที่เลือกมาจาก Performance Measures ที่ จะมีผลกระทบอย่างมากต่อการก้าวหน้าของแบรนด์ A few critical measures selected from the Performance Measures that are reflective of critical operating actions for Brand growth. Obsession Measure 2011 (YTD)2012 (Target) Actions/Initiatives KFC Fresh & Fast 100 % Product available at peak78.5 %100%MP & C, Shift Management checklist, Ready for peak 100 % Dine-in order to delivered in 60 sec at peak YTD 2011 (Sep’2011-Nov’2011) 89.66%100%Low Hanging Fruit, Labor deployment on peak mode, Product pre-pack 100 % Delivery under 30 minutes91%100%Review Plan WOW & MP&C 100 % Drive-thru order to delivered time under 150 sec YTD 2011 (Aug’2011-Nov’2011) 62% (1 store) 100%Fully Staff & All Staff Certified & Staff Retention (From one store) Obsession Measures

23 PH Hot & Fast, Service with Heart Build delivery brand in Bangkok focusing on convenience Problem Detection Study – speed and pizza not hot Obsession Measure 2011 (YTD)2012 (Target) Actions/Initiatives PH Hot & Fast, Service with Heart 100% Product Std Temperature Deliver to Customer0.037%0% (complaint) Fully Staff 90 % Delivery under 30 minutes86%100%Re-Trade Zone and product & process simplification in 2012 100 % Greeting with a warm smile & direct eye contact95.9%100%STG Training & Certify 100 % Serve pizza and past within 17.5 minutes at peak82.3%100%Fully Staff & All Staff certified & Staff Retention Obsession Measures

24 ดูแลทีมงาน ร่วมกันปลูกฝังและเสริมสร้างศักยภาพ และขีดความสามารถ รวมถึงแนวคิดของทีมงาน Operations ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งระบบ Believe in (and look after) our People, Build Ops capability/mindset across the system เน้นให้ความสำคัญในกระบวนการทำงานตาม มาตรฐานของแบรนด์และใส่ใจในตัวชี้วัดและโปรแกรม ต่างๆ Execution and Deliver according to the Brand Standard’s Process and Procedure. Embed threshold programs… CER, BSC, CHAMPS, LZ ช่วยกันเอาใจใส่ในการสร้างผลประกอบการที่ดี ตลอดเวลา และให้ความสำคัญกับ Flow-Thru Result oriented, always. Focus on Performance, particularly on Flow-Thru Summary (3Ps)

25 You Will Never Walk Alone …I Will Be With You… Let’s Go Party Now!


ดาวน์โหลด ppt GETTING TO KNOW YOUR COO AND HOW TO BECOME THE WORLD CLASS TEAM Chokdee Wisansing 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google