งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย ท.น.ท.3.2.2 การทำงานของระบบ โทรศัพท์ Secondary Cable Primary Cable ชุมสายโทรศัพท์ท้องถิ่น (Local Exchange) ชุมสายต่อผ่าน (Transit Exchange) สถานีสื่อสัญญาณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย ท.น.ท.3.2.2 การทำงานของระบบ โทรศัพท์ Secondary Cable Primary Cable ชุมสายโทรศัพท์ท้องถิ่น (Local Exchange) ชุมสายต่อผ่าน (Transit Exchange) สถานีสื่อสัญญาณ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 โดย ท.น.ท.3.2.2 การทำงานของระบบ โทรศัพท์

3 Secondary Cable Primary Cable ชุมสายโทรศัพท์ท้องถิ่น (Local Exchange) ชุมสายต่อผ่าน (Transit Exchange) สถานีสื่อสัญญาณ (Transmission Node) บ่อพัก (Man Hole) ตู้พักปลายทาง (Distribution Point) เคเบิลใยแก้ว ท่อร้อยสาย (Conduit) หัวต่อเคเบิล (Closure) Jumper MDF Pot Head ตู้สลับสาย (Cross Cabinet) Telephone Network สายกระจาย (Drop Wire) LULU TRTR HOME

4 Fiber Optic Transmission Analog/DigitalConverter Light Source Laser/LED Light Source Laser/LED Repeater Digital /Analog Converter Remote Switching Unit Fiber-Optic Cable Photo Electric Effect Laser Diode Avalanche Photo Diode Type Single Mode Fiber Optic Dimension Core/Clad 8/125, 9/125 10 -6 m Loss 0.4 dB/km

5 NEAX 61 E System Basic Structure Terminal Circuit Interface circuit PMUXPMUX Controller SMUXSMUX SMUXSMUX Time Switch Time Switch Space Switch Speech Path Controller Time Division Network Magnetic Tape Unit O & M Terminal Alarm Display Memory Test and Supervision Call Processor O & M Processor Bus Controller Call Processor Memory Application Subsystem Switching Subsystem Operation and Maintenance System Processor Subsystem High Integrated Bus

6 Thank You For Joining Us


ดาวน์โหลด ppt โดย ท.น.ท.3.2.2 การทำงานของระบบ โทรศัพท์ Secondary Cable Primary Cable ชุมสายโทรศัพท์ท้องถิ่น (Local Exchange) ชุมสายต่อผ่าน (Transit Exchange) สถานีสื่อสัญญาณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google