งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Assumption University Thailand EE4503 Electrical Systems Design Introduction.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Assumption University Thailand EE4503 Electrical Systems Design Introduction."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Assumption University Thailand EE4503 Electrical Systems Design Introduction

2 Assumption University Thailand Textbook & Resources •Electrical Systems Design ( ประสิทธิ์ พิทยพัฒน์ ) • มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับ ประเทศไทย พ. ศ. 2545 (Thai Electrical Code 2002: EIT Standard 2001-51)

3 Assumption University Thailand Topics •Introduction to Electrical Systems Design •Cables •Conduits and Raceways •Electrical Equipment and Apparatus •Branch Circuit and Feeder (Lighting & Appliances)

4 Assumption University Thailand Topics •Grounding •Load Calculation •Branch circuit and Feeder (Motor) •Main circuit

5 Assumption University Thailand Topics •Short Circuit Current •Protective Devices •Emergency Power System •Power Factor

6 Assumption University Thailand Grading Criterion •10% assignment •20% project •30% midterm examination •40% final examination


ดาวน์โหลด ppt Assumption University Thailand EE4503 Electrical Systems Design Introduction.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google