งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พระวาจา ทรง ชีวิต ชีวิต พฤศจิกายน 2009 “ อูฐจะลอดรูเข็ม ยังง่ายกว่าคนมั่งมี เข้าสู่พระอาณาจักรสวรรค์ ” (มธ..19,24)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พระวาจา ทรง ชีวิต ชีวิต พฤศจิกายน 2009 “ อูฐจะลอดรูเข็ม ยังง่ายกว่าคนมั่งมี เข้าสู่พระอาณาจักรสวรรค์ ” (มธ..19,24)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 พระวาจา ทรง ชีวิต ชีวิต พฤศจิกายน 2009

3 “ อูฐจะลอดรูเข็ม ยังง่ายกว่าคนมั่งมี เข้าสู่พระอาณาจักรสวรรค์ ” (มธ..19,24)

4 คุณรู้สึกแปลกใจกับ พระวาจานี้ไหม ดิฉันคิดว่าคุณจะต้องมึนงง สับสนกับพระวาจานี้ และเริ่มคิดว่า ถ้าเช่นนั้น ฉันจะทำอย่างไร แน่นอน พระวาจาของพระ เยซูเจ้าเราจะไม่ใส่ใจไม่ได้ ดังนั้น เราจะต้องพิจารณา พระวาจานี้อย่างจริงจัง โดยไม่พยายามลดความ เคร่งครัดของพระวาจาลง

5 เรามาทำความเข้าใจกับความหมายของพระวาจานี้ ซึ่งมาจาก องค์พระเยซูเจ้าเอง ด้วยการดูว่าพระองค์ทรงปฏิบัติพระองค์ อย่างไรกับคนร่ำรวย พระเยซูเจ้าทรงติดต่อบ่อยครั้งกับคนมี ฐานะ กับซัคเคียส ซึ่งยกทรัพย์สมบัติของเขาเพียงครึ่งหนึ่งให้ คนอื่น พระองค์ตรัสว่า “ความรอดเข้ามาในบ้านของท่านแล้ว”

6 และในหนังสือกิจการอัครสาวกแสดงให้เราเห็นว่า ในพระศาสน จักรเริ่มแรก การรวมทรัพย์สมบัติเป็นของกลางเป็นไปอย่างอิสระ ดังนั้น การสละทรัพย์ให้เป็นกองกลางไม่มีการบังคับ

7 จึงเห็นได้ว่า พระเยซูเจ้าไม่ทรงคิด ที่จะก่อตั้งชุมชนที่สละ ทรัพย์ทุกอย่าง เพื่อมา เป็นศิษย์ติดตาม พระองค์เท่านั้น

8 กระนั้น พระเยซูเจ้าตรัสว่า “อูฐจะลอดรูเข็ม ยังง่ายกว่าคนมั่งมีเข้าสู่พระอาณาจักรสวรรค์”

9 พระเยซูเจ้าทรงประณาม หรือตำหนิอะไร กันแน่ แน่นอน พระองค์มิได้ทรงตำหนิ ทรัพย์สินของโลกในตัวของมันเอง แต่ ทรงตำหนิคนมั่งมีที่ใจผูกติดไปกับมัน เพราะอะไร เหตุผลนั้นชัดเจนอยู่แล้ว เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของพระเจ้า และคนร่ำรวยทำราวกับว่าทรัพย์สมบัติ เป็นของตนเอง

10 ความเป็นจริงก็คือ ทรัพย์สินเข้าแทนที่ของพระเจ้าได้ง่ายในหัวใจมนุษย์ มัน บดบังสายตาของเรา และเป็นบ่อเกิดความชั่วร้ายทุกชนิด

11 นักบุญเปาโลเขียนไว้ว่า “คนที่อยากรวยก็ตกเป็นเหยื่อของการทดลอง ติดกับดักและตกลงไปในตัณหาชั่วร้าย โง่เขลามากมาย ซึ่งทำให้มนุษย์ จมลงสู่ความพินาศย่อยยับ ความรักเงินตราเป็นรากเหง้าของความชั่วร้าย ทุกประการ บางคนเมื่อแสวงหาแต่เงินก็พลัดหลงจากความเชื่อ เป็นเหตุให้ตนเองได้รับความทุกข์เป็นอันมาก”

12 ตั้งแต่ยุคโบราณมาแล้ว เพลโตนักปรัชญาชาว กรีกได้พูดไว้แล้วว่า “เป็นไปไม่ได้ที่คนดีอย่าง ยิ่ง จะเป็นคนรวยอย่างยิ่ง ในขณะเดียวกัน”

13 ดังนั้น คนที่มีทรัพย์สิน มากควรจะมี ท่าทีอย่างไร เขาจะต้องมีหัวใจที่เป็น อิสระ เปิดกว้างต่อพระ เจ้า เพื่อว่า เขาจะสำนึก ได้ว่าตนเป็นแต่เพียง ผู้จัดการทรัพย์สิน เท่านั้น และเป็นดังที่องค์ สมเด็จพระสันตะปาปา ยอห์น ปอล ที่ 2 ตรัสไว้ ว่า พวกเขาต้องรู้ว่าพวก เขาเป็นหนี้สังคม

14 เนื่องจากว่าทรัพย์สินมิใช่ ของเลวในตัวของมันเอง เราจึง ไม่ควรประณามมัน แต่เรา จะต้องรู้จักใช้มันอย่างดี

15 เราต้องไม่ผูกใจติดกับทรัพย์สมบัติเหล่านั้น เพราะว่า คนที่เป็นคนรวยก็เป็นคนรวยเพื่อผู้อื่น

16 “ อูฐจะลอดรูเข็ม ยังง่ายกว่าคนมั่งมี เข้าสู่พระอาณาจักรสวรรค์ ” (มธ.19,24)

17 คุณอาจจะบอกว่า “ฉันก็ไม่รวยนักหรอก ดังนั้น พระวาจานี้ไม่ เกี่ยวอะไรกับฉัน” จงพิจารณาดีๆเถิด บรรดาสาวกรู้สึกงงกับพระวาจาของพระเยซูเจ้า และถามพระองค์ทันทีว่า “ดังนั้น ใครจะได้รับความรอดเล่า” นั่นหมายความว่า พระวาจาของพระเยซูเจ้ามุ่งหมายถึงทุกคน

18 แม้คนที่สละทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อติดตามพระคริสตเจ้า หัวใจก็ยังอาจผูกติด กับหลายสิ่งหลายอย่างได้ หรือคนยากจนที่ตัดพ้อต่อว่าคนอื่นที่บังอาจมา แตะต้องข้าวของๆตน ก็เป็นไปได้ว่า พระเจ้าทรงมองพวกเขาว่าเป็น “คนรวย” เพราะใจของเขายังผูกติดกับข้าวของๆโลกอยู่

19 “แผ่นพับพระวาจาทรงชีวิต” จัดพิมพ์โดยคณะโฟโคลาเร คำอธิบาย: เคียร่า ลูบิค, กรกฎาคม 1979 กราฟฟิกโดย Anna Lollo โดยความร่วมมือของ Fr. Placido D’OminaAnna LolloPlacido D’Omina (ซิชิลี - อิตาลี) “ อูฐจะลอดรูเข็ม ยังง่ายกว่าคนมั่งมี เข้าสู่พระอาณาจักรสวรรค์ ”


ดาวน์โหลด ppt พระวาจา ทรง ชีวิต ชีวิต พฤศจิกายน 2009 “ อูฐจะลอดรูเข็ม ยังง่ายกว่าคนมั่งมี เข้าสู่พระอาณาจักรสวรรค์ ” (มธ..19,24)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google