งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พระวาจาทรงชีวิต มีนาคม 2009.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พระวาจาทรงชีวิต มีนาคม 2009."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พระวาจาทรงชีวิต มีนาคม 2009

2 “ท่านจะวอนขอสิ่งใดจากพระบิดา พระองค์จะประทานให้กับท่านในนามของเรา” (ยน
“ท่านจะวอนขอสิ่งใดจากพระบิดา พระองค์จะประทานให้กับท่านในนามของเรา” (ยน. 16,23)

3 โลกเรานี้ช่างน่าแปลก มีผู้คนมากมายที่เสาะแสวงหาสิ่งที่ตัวเองต้องการอย่างไม่รู้เหน็ดเหนื่อย ทั้งต้องการความช่วยเหลือ แต่เขาเป็นคล้ายกับเด็กกำพร้าที่ทุกข์ร้อน ว้าเหว่ แต่มองไปอีกทางหนึ่ง เรามีองค์พระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพ ทรงเป็นบิดาของเราทุกคน ทรงพร้อมจะประทานทุกสิ่งที่เราต้องการ

4 มันดูคล้ายกับที่ที่แห้งผาก และที่ที่ชุ่มชื้นเขียวชอุ่มร้องเพรียกหากัน แต่ก็ไม่เคยประสบพบเห็นกัน

5 อิสรภาพของเรามนุษย์ทำให้เราตกอยู่ในสภาพเช่นนี้
แต่สำหรับผู้ที่ยอมรับพระเจ้า พระเจ้าทรงเป็นความรักของเขาตลอดกาล จงฟังเถิดว่าพระเยซูเจ้าตรัสอะไรกับเรา

6 “ท่านจะวอนขอสิ่งใดจากพระบิดา พระองค์จะประทานให้กับท่านในนามของเรา” (ยน
“ท่านจะวอนขอสิ่งใดจากพระบิดา พระองค์จะประทานให้กับท่านในนามของเรา” (ยน. 16,23)

7 นี่เป็นคำมั่นของพระเยซูเจ้า เป็นคำสัญญาของพระองค์ที่เราพบได้ในพระวรสาร พระเยซูเจ้าทรงสอนเราหลายวิธี เพื่อเราจะได้รับสิ่งที่เราต้องการ

8 มีแต่พระเจ้าเท่านั้นที่ตรัสเช่นนี้ได้ พระองค์ทรงพระพลานุภาพไม่มีขีดจำกัด ทรงประทานทุกสิ่งทุกอย่างให้เราได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องฝ่ายกายหรือฝ่ายจิต ไม่ว่าสิ่งที่เป็นไปได้หรือสิ่งที่เป็นไปไม่ได้

9 แต่ขอให้เราสังเกตว่า พระเยซูเจ้าตรัสให้เราวอนขอพระบิดาเจ้า “ในนาม” ของพระองค์ หากเรามีความเชื่อเพียงนิดเดียว คำสองสามคำนี้น่าจะช่วยให้เรามีความวางใจในพระองค์ได้เป็นอย่างมาก

10 พระเยซูเจ้าเคยมีชีวิตท่ามกลางเรา ทรงทราบดีว่าเราขาดแคลน และทรงเห็นใจเรา ดังนั้น เมื่อเราสวดภาวนา พระองค์ต้องการร่วมใจไปกับเราด้วย เสมือนหนึ่งตรัสกับเราว่า

11 “จงไปหาพระบิดาเจ้าในนามของเรา และวอนขอสิ่งนี้สิ่งนั้นจากพระองค์” พระองค์ทรงทราบดีว่าพระบิดาเจ้าไม่อาจปฏิเสธพระองค์ เพราะทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า และพระองค์ทรงเป็นพระเจ้า

12 คุณมิได้เข้าไปหาพระบิดาเจ้าในนามของตัวคุณเอง แต่ในนามของพระคริสตเจ้า คุณกลับกลายเป็นตัวแทนของพระองค์ เป็นองค์พระเยซูเจ้าและพระบิดาเจ้า ที่จะทรงจัดการสิ่งที่คุณวอนขอ

13 มีคริสตชนมากมายที่สวดภาวนาเช่นนี้ และได้รับสิ่งที่วอนขออย่างไม่อาจนับคำนวณได้ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าพระเจ้าทรงเป็นพระบิดาที่ทรงรัก และใส่ใจกับเราทุกวัน

14 “ท่านจะวอนขอสิ่งใดจากพระบิดา พระองค์จะประทานให้กับท่านในนามของเรา”

15 คุณอาจจะพูดว่า “ผมสวดวอนขอพระเจ้าครั้งแล้วครั้งเล่าในนามของพระคริสตเจ้า แต่ก็ไม่เคยได้รับเลย”

16 อาจเป็นได้ ดิฉันเคยกล่าวมาก่อนแล้วว่า ในพระวรสารยังมีอีกหลายตอนที่พระเยซูเจ้าทรงบอกให้เราวอนขอสิ่งที่เราต้องการ และพระองค์ทรงอธิบายเพิ่มเติมไว้ด้วย ซึ่งเราอาจมองข้ามไป

17 เช่นพระองค์ตรัสว่า เราจะได้รับสิ่งที่เราวอนขอ หากว่าเรา “ดำรง” อยู่ในพระองค์ นั่นหมายความว่า เราปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระองค์

18 เป็นไปได้ว่า คุณอาจวอนขอสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับแผนการของพระเป็นเจ้าที่ทรงมีสำหรับคุณ หรือคุณวอนขอสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตของคุณในโลกนี้ หรือในโลกหน้า หรือร้ายกว่านั้น คุณภาวนาวอนขอสิ่งที่อาจทำร้ายตัวคุณเอง หากเป็นเช่นนี้ พระบิดาเจ้าจะประทานสิ่งที่คุณวอนขอได้อย่างไร มันจะเป็นการทรยศต่อคุณ และพระองค์จะไม่ทรงทำเช่นนั้นอย่างแน่นอน

19 หากเป็นเช่นนี้ พระบิดาเจ้าจะประทานสิ่งที่คุณวอนขอ ได้อย่างไร มันจะเป็นการทรยศต่อคุณ และพระองค์จะไม่ทรงทำเช่นนั้นอย่างแน่นอน

20 ดังนั้น จะเป็นการดี ที่คุณจะพูดตกลงกับพระองค์เสียก่อน ก่อนที่จะสวดภาวนาวอนขอสิ่งใดๆว่า “พระบิดาเจ้าข้า หากสิ่งนี้ดีสำหรับข้าพเจ้า ข้าพเจ้าวอนขอสิ่งนี้ในนามขององค์พระเยซูเจ้า”

21 ถ้าสิ่งที่คุณวอนขอ สอดคล้องกับแผนการความรักที่พระเจ้าทรงมีต่อคุณ คุณจะพบว่า พระวาจาของพระองค์ตอนนี้ เป็นความจริง “ท่านจะวอนขอสิ่งใดจากพระบิดา พระองค์จะประทานให้กับท่านในนามของเรา” (ยน. 16,23)

22 บางทีคุณสวดภาวนาวอนขอสิ่งที่คุณต้องการ แต่คุณมิได้พยายามดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับสิ่งที่พระเจ้าทรงเรียกร้องจากคุณ ถ้าเป็นอย่างนี้ คุณคิดว่าเป็นการยุติธรรมหรือ ที่พระเจ้าจะทรงประทานสิ่งที่คุณวอนขอ

23 พระองค์ไม่ทรงต้องการประทานสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้กับคุณเท่านั้น แต่ทรงต้องการให้คุณมีความสุขแท้ และคุณจะได้รับสิ่งนี้ได้ หากว่าคุณดำเนินชีวิตตามพระบัญญัติของพระเจ้า และตามพระวาจาของพระองค์ แน่นอน ถ้าเราทำเพียงแค่นำมาคิด นำมารำพึงก็คงไม่เป็นการเพียงพอ แต่เราจะต้องนำมาเป็นหลักดำเนินชีวิต ถ้าคุณทำได้ดังนี้ คุณจะได้รับทุกสิ่งทุกอย่าง

24 พูดสั้นๆ คุณอยากได้รับสิ่งที่คุณวอนขอจริงๆหรือ จงวอนขอสิ่งที่คุณต้องการในนามของพระคริสตเจ้า และด้วยความตั้งใจว่า คุณจะปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระองค์ และนบนอบเชื่อฟังพระบัญญัติของพระองค์

25 พระเจ้าจะทรงพอพระทัยประทานทุกสิ่งที่คุณต้องการ แต่น่าเสียดายที่เราไม่เปิดโอกาสให้พระองค์ทรงทำเช่นนั้นได้

26 “ท่านจะวอนขอสิ่งใดจากพระบิดา พระองค์จะประทานให้กับท่านในนามของเรา”
“แผ่นพับพระวาจาทรงชีวิต” จัดพิมพ์โดยคณะโฟโคลาเร คำอธิบาย: เคียร่า ลูบิค พฤศจิกายน ค.ศ กราฟฟิกโดย Anna Lollo โดยความร่วมมือของ Fr. Placido D’Omina (ซิชิลี - อิตาลี)


ดาวน์โหลด ppt พระวาจาทรงชีวิต มีนาคม 2009.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google