งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มีนาคม 2009 พระวาจาทรงชีวิต “ ท่านจะวอนขอสิ่งใดจากพระบิดา พระองค์จะ ประทานให้กับท่านในนามของเรา ” ( ยน. 16,23)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มีนาคม 2009 พระวาจาทรงชีวิต “ ท่านจะวอนขอสิ่งใดจากพระบิดา พระองค์จะ ประทานให้กับท่านในนามของเรา ” ( ยน. 16,23)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 มีนาคม 2009 พระวาจาทรงชีวิต

3 “ ท่านจะวอนขอสิ่งใดจากพระบิดา พระองค์จะ ประทานให้กับท่านในนามของเรา ” ( ยน. 16,23)

4 โลกเรานี้ช่างน่าแปลก มีผู้คนมากมายที่เสาะแสวงหาสิ่งที่ตัวเอง ต้องการอย่างไม่รู้เหน็ดเหนื่อย ทั้งต้องการความช่วยเหลือ แต่เขาเป็นคล้ายกับเด็กกำพร้าที่ทุกข์ร้อน ว้าเหว่ แต่มองไปอีก ทางหนึ่ง เรามีองค์พระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพ ทรงเป็นบิดาของ เราทุกคน ทรงพร้อมจะประทานทุกสิ่งที่เราต้องการ

5 มันดูคล้ายกับที่ที่แห้งผาก และที่ที่ชุ่มชื้นเขียวชอุ่ม ร้องเพรียกหากัน แต่ก็ไม่ เคยประสบพบเห็นกัน

6 อิสรภาพของเรามนุษย์ทำให้เราตกอยู่ในสภาพเช่นนี้ แต่สำหรับผู้ที่ยอมรับพระเจ้า พระเจ้าทรงเป็นความรักของ เขาตลอดกาล จงฟังเถิดว่าพระเยซูเจ้าตรัสอะไรกับเรา

7 “ท่านจะวอนขอสิ่งใดจากพระบิดา พระองค์จะ ประทานให้กับท่านในนามของเรา” ( ยน. 16,23)

8 นี่เป็นคำมั่นของพระเยซูเจ้า เป็นคำสัญญาของพระองค์ที่เรา พบได้ในพระวรสาร พระเยซูเจ้าทรงสอนเราหลายวิธี เพื่อเราจะได้รับสิ่งที่เราต้องการ

9 มีแต่พระเจ้าเท่านั้นที่ตรัสเช่นนี้ได้ พระองค์ทรงพระพลานุภาพไม่มี ขีดจำกัด ทรงประทานทุกสิ่งทุกอย่างให้เราได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องฝ่าย กายหรือฝ่ายจิต ไม่ว่าสิ่งที่เป็นไปได้หรือสิ่งที่เป็นไปไม่ได้

10 แต่ขอให้เราสังเกตว่า พระเยซูเจ้าตรัสให้เราวอนขอพระ บิดาเจ้า “ในนาม” ของพระองค์ หากเรามีความเชื่อเพียง นิดเดียว คำสองสามคำนี้น่าจะช่วยให้เรามีความวางใจ ในพระองค์ได้เป็นอย่างมาก

11 พระเยซูเจ้าเคยมีชีวิต ท่ามกลางเรา ทรงทราบดีว่า เราขาดแคลน และทรงเห็น ใจเรา ดังนั้น เมื่อเราสวด ภาวนา พระองค์ต้องการร่วม ใจไปกับเราด้วย เสมือนหนึ่ง ตรัสกับเราว่า

12 “จงไปหาพระบิดาเจ้าในนามของเรา และวอนขอสิ่งนี้สิ่งนั้นจากพระองค์” พระองค์ทรงทราบดีว่าพระบิดาเจ้าไม่ อาจปฏิเสธพระองค์ เพราะทรงเป็น พระบุตรของพระเจ้า และพระองค์ ทรงเป็นพระเจ้า

13 คุณมิได้เข้าไปหาพระบิดาเจ้าในนามของตัวคุณเอง แต่ในนามของพระคริสตเจ้า คุณกลับกลายเป็นตัวแทน ของพระองค์ เป็นองค์พระเยซูเจ้าและพระบิดาเจ้า ที่จะทรงจัดการสิ่งที่คุณวอนขอ

14 มีคริสตชนมากมายที่สวดภาวนาเช่นนี้ และได้รับสิ่งที่ วอนขออย่างไม่อาจนับคำนวณได้ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า พระเจ้าทรงเป็นพระบิดาที่ทรงรัก และใส่ใจกับเราทุกวัน

15 “ท่านจะวอนขอสิ่งใดจากพระบิดา พระองค์จะ ประทานให้กับท่านในนามของเรา”

16 คุณอาจจะพูดว่า “ผมสวดวอนขอพระเจ้าครั้งแล้วครั้งเล่า ในนามของพระคริสตเจ้า แต่ก็ไม่เคยได้รับเลย”

17 อาจเป็นได้ ดิฉันเคยกล่าวมา ก่อนแล้วว่า ในพระวรสารยังมีอีก หลายตอนที่พระเยซูเจ้าทรงบอก ให้เราวอนขอสิ่งที่เราต้องการ และพระองค์ทรงอธิบายเพิ่มเติม ไว้ด้วย ซึ่งเราอาจมองข้ามไป

18 เช่นพระองค์ตรัสว่า เราจะได้รับสิ่งที่เราวอนขอ หากว่าเรา “ดำรง” อยู่ในพระองค์ นั่นหมายความว่า เราปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระองค์

19 เป็นไปได้ว่า คุณอาจวอนขอสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับแผนการของพระเป็น เจ้าที่ทรงมีสำหรับคุณ หรือคุณวอนขอสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อชีวิต ของคุณในโลกนี้ หรือในโลกหน้า หรือร้ายกว่านั้น คุณภาวนาวอนขอ สิ่งที่อาจทำร้ายตัวคุณเอง หากเป็นเช่นนี้ พระบิดาเจ้าจะประทานสิ่งที่ คุณวอนขอได้อย่างไร มันจะเป็นการทรยศต่อคุณ และพระองค์จะไม่ ทรงทำเช่นนั้นอย่างแน่นอน

20 หากเป็นเช่นนี้ พระบิดาเจ้าจะประทานสิ่งที่คุณวอนขอ ได้อย่างไร มันจะเป็นการทรยศต่อคุณ และพระองค์จะ ไม่ทรงทำเช่นนั้นอย่างแน่นอน

21 ดังนั้น จะเป็นการดี ที่คุณจะพูดตกลงกับ พระองค์เสียก่อน ก่อนที่จะสวดภาวนาวอน ขอสิ่งใดๆว่า “พระบิดาเจ้าข้า หากสิ่งนี้ดี สำหรับข้าพเจ้า ข้าพเจ้าวอนขอสิ่งนี้ในนาม ขององค์พระเยซูเจ้า”

22 ถ้าสิ่งที่คุณวอนขอ สอดคล้อง กับแผนการความรักที่พระเจ้า ทรงมีต่อคุณ คุณจะพบว่า พระวาจาของพระองค์ตอนนี้ เป็นความจริง “ท่านจะวอนขอสิ่งใดจากพระบิดา พระองค์จะ ประทานให้กับท่านในนามของเรา” ( ยน. 16,23 )

23 บางทีคุณสวดภาวนาวอนขอสิ่งที่คุณต้องการ แต่คุณมิได้พยายาม ดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับสิ่งที่พระเจ้าทรงเรียกร้องจากคุณ ถ้าเป็น อย่างนี้ คุณคิดว่าเป็นการยุติธรรมหรือ ที่พระเจ้าจะทรงประทานสิ่งที่ คุณวอนขอ

24 พระองค์ไม่ทรงต้องการประทานสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้กับคุณเท่านั้น แต่ทรง ต้องการให้คุณมีความสุขแท้ และคุณจะได้รับสิ่งนี้ได้ หากว่าคุณดำเนินชีวิต ตามพระบัญญัติของพระเจ้า และตามพระวาจาของพระองค์ แน่นอน ถ้าเรา ทำเพียงแค่นำมาคิด นำมารำพึงก็คงไม่เป็นการเพียงพอ แต่เราจะต้องนำมา เป็นหลักดำเนินชีวิต ถ้าคุณทำได้ดังนี้ คุณจะได้รับทุกสิ่งทุกอย่าง

25 พูดสั้นๆ คุณอยากได้รับสิ่งที่คุณวอนขอจริงๆหรือ จงวอนขอสิ่ง ที่คุณต้องการในนามของพระคริสตเจ้า และด้วยความตั้งใจว่า คุณจะปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระองค์ และนบนอบเชื่อฟัง พระบัญญัติของพระองค์

26 พระเจ้าจะทรงพอ พระทัยประทานทุก สิ่งที่คุณต้องการ แต่น่าเสียดายที่เรา ไม่เปิดโอกาสให้ พระองค์ทรงทำ เช่นนั้นได้

27 “ท่านจะวอนขอสิ่งใดจากพระบิดา พระองค์จะ ประทานให้กับท่านในนามของเรา” “แผ่นพับพระวาจาทรงชีวิต” จัดพิมพ์โดยคณะโฟโคลาเร คำอธิบาย: เคียร่า ลูบิค พฤศจิกายน ค.ศ. 1978 กราฟฟิกโดย Anna Lollo โดยความร่วมมือของ Fr. Placido D’OminaAnna LolloPlacido D’Omina ( ซิชิลี - อิตาลี )


ดาวน์โหลด ppt มีนาคม 2009 พระวาจาทรงชีวิต “ ท่านจะวอนขอสิ่งใดจากพระบิดา พระองค์จะ ประทานให้กับท่านในนามของเรา ” ( ยน. 16,23)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google