งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4386 (พ. ศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4386 (พ. ศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4386 (พ. ศ
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4386 (พ.ศ. 2554) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสีและเครื่องหมายความปลอดภัย เล่มที่ 1 สีและรูป เล่มที่ 2 สมบัติทางสีและแสงของวัสดุและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสีและเครื่องหมายเพื่อความปลอดภัย ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 1 มีนาคม 2555

2 สรุปสาระสำคัญ ยกเลิกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ 1086 (พ.ศ. 2529) และฉบับที่ 1087 (พ.ศ. 2529) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสีและเครื่องหมายเพื่อความปลอดภัย เล่มที่ 1 สีและรูปแบบ ลงวันที่ 4 กันยายน 2529 และเรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสีและเครื่องหมายเพื่อความปลอดภัย เล่มที่ 2 สมบัติทางสีและแสงของวัสดุ ลงวันที่ 4 กันยายน 2529 และออกประกาศกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสีและเครื่องหมายความปลอดภัย มาตรฐานเลขที่ มอก ขึ้นใหม่ ตามประกาศนี้ ให้มีผลประกาศใช้ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
กำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับสีที่ใช้ในการชี้บ่งความปลอดภัยและหลักการออกแบบเครื่องหมายเพื่อความปลอดภัยที่ใช้ในสถานที่ทำงานและพื้นที่สาธารณะ

4 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4386 (พ. ศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google