งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลกระทบต่อการท่องเที่ยว. จำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ จำแนกตามภูมิภาคตั้งแต่ปี 2548 ถึง ปี 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลกระทบต่อการท่องเที่ยว. จำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ จำแนกตามภูมิภาคตั้งแต่ปี 2548 ถึง ปี 2553."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลกระทบต่อการท่องเที่ยว

2 จำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ จำแนกตามภูมิภาคตั้งแต่ปี 2548 ถึง ปี 2553

3 สัดส่วนรายได้นักท่องเที่ยวชาว ต่างประเทศจำแนกตามสัญชาติ ปี 2553

4 การประมาณการณ์มูลค่า และอัตราการ ขยายตัวการท่องเที่ยว ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในในสถานการณ์ ต่างๆ ปัจจัย มูลค่าและอัตราการขยายตัวการ ท่องเที่ยว กรณีปกติ : ไม่มีผลกระทบ 632,081 million baht (+7.84%) กรณีที่ 1 ผลกระทบยูโรโซนเล็กน้อย และ การเมืองมีเสถียรภาพ 596,595 million baht (+1.81%) กรณีที่ 2 ผลกระทบยูโรโซนเล็กน้อย และ การเมืองไม่มีเสถียรภาพ 568,429 million baht (-2.99%) กรณีที่ 3 ผลกระทบยูโรโซนปานกลาง และ การเมืองมีเสถียรภาพ 589,642 million baht (+0.63%) กรณีที่ 4 ผลกระทบยูโรโซนปานกลาง และ การเมืองไม่มีเสถียรภาพ 561,841 million baht (-4.12%) กรณีที่ 5 ผลกระทบยูโรโซนรุนแรง และ การเมืองมีเสถียรภาพ 582,688 million baht (-0.56%) กรณีที่ 6 ผลกระทบยูโรโซนรุนแรง และ การเมืองไม่มีเสถียรภาพ 555,253 million baht (-5.24%) 44


ดาวน์โหลด ppt ผลกระทบต่อการท่องเที่ยว. จำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ จำแนกตามภูมิภาคตั้งแต่ปี 2548 ถึง ปี 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google