งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 ประเทศจีน ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับในความก้าวหน้า และการเปลี่ยนแปลงในทุกๆด้าน ขณะนี้ประเทศจีนยอมให้ประชากรของตน มีโอกาสในการเดินทางท่องเที่ยวไป ต่างประเทศมากขึ้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " ประเทศจีน ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับในความก้าวหน้า และการเปลี่ยนแปลงในทุกๆด้าน ขณะนี้ประเทศจีนยอมให้ประชากรของตน มีโอกาสในการเดินทางท่องเที่ยวไป ต่างประเทศมากขึ้น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1  ประเทศจีน ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับในความก้าวหน้า และการเปลี่ยนแปลงในทุกๆด้าน ขณะนี้ประเทศจีนยอมให้ประชากรของตน มีโอกาสในการเดินทางท่องเที่ยวไป ต่างประเทศมากขึ้น เมืองไทยเป็นประเทศอันดับต้นๆ ที่นักท่องเที่ยวชาวจีนต้องการ มาเยือนนักท่องเที่ยวให้ความสนใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย อาหารไทย วัดและพระ เครื่องเป็นอย่างมาก หลายปีมานี้นักท่องเที่ยวชาวจีนได้สร้างรายได้ด้านการ ท่องเที่ยวให้ประเทศไทยมากมาย อย่างที่เรามาสามารถมองข้ามไปได้

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17 920 萬 1250 萬

18 170 萬 278 萬 ข้อมูลจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พบว่ามีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในประเทศไทยในปี 2012 จำนวน ทั้งสิ้น 22,300,000 คน โดยเป็นทั้งนักท่องเที่ยวชาวจีน จำนวน 2,780,000 คน ซึ่งถือเป็น 12.4% ของ นักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งหมด ในปี 2011 มีนักท่องเที่ยวจีนมายังประเทศไทยถึง 1.7 ล้านคน ขณะที่ในปี 2012 มี จำนวนทั้งสิ้น 2,780,000 คน เพิ่มขึ้นถึงปีละหนึ่งล้านคน ผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นายสุรพงษ์ กล่าวว่าในปี 2012 จำนวนผู้เข้ามาเที่ยวยังประเทศไทยจาก ประเทศจีนเพิ่มขึ้น 15% จากปี 2011 มีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 24 % ยอดรายได้รวมจากการท่องเที่ยว ของชาวต่างชาติทั้งหมดสูงถึง 965 พันล้านบาท โดยได้รับแรงหนุนสำคัญมาจากการเติบโตของนักท่องเที่ยวชาว จีน

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29  ในปี 2012 มีนักเที่ยวชาวจีนเดินทางมาประเทศไทย 278 ล้านคน มีจำนวนเพิ่มขึ้น จากปีที่ผ่านมา 62 % มีรายจ่ายเฉลี่ยคนละ 4716.56 ต่อวัน ส่งผลให้ประเทศไทยมี รายได้เฉพาะจากนักท่องเที่ยวชาวจีนราว 45,550,000,000 บาท

30

31  เราได้รวบรวมทุกสิทธิประโยชน์ด้านการท่องเที่ยว ไว้ในบัตรนี้แล้ว โดยความร่วมมือกันของเครือข่ายผู้ ให้บริการและการท่องเที่ยวในประเทศไทย

32

33


ดาวน์โหลด ppt  ประเทศจีน ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับในความก้าวหน้า และการเปลี่ยนแปลงในทุกๆด้าน ขณะนี้ประเทศจีนยอมให้ประชากรของตน มีโอกาสในการเดินทางท่องเที่ยวไป ต่างประเทศมากขึ้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google