งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ของเสีย หมายถึง สารที่เกิดจาก กระบวนการเมแทบอลิซึม (metabolism) ภายในร่างกายของสิ่งมีชีวิตที่ไมมีประโยชน์ ต่อร่างกาย เช่น น้ำ แก๊ส คาร์บอนไดออกไซด์ ยูเรีย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ของเสีย หมายถึง สารที่เกิดจาก กระบวนการเมแทบอลิซึม (metabolism) ภายในร่างกายของสิ่งมีชีวิตที่ไมมีประโยชน์ ต่อร่างกาย เช่น น้ำ แก๊ส คาร์บอนไดออกไซด์ ยูเรีย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ของเสีย หมายถึง สารที่เกิดจาก กระบวนการเมแทบอลิซึม (metabolism) ภายในร่างกายของสิ่งมีชีวิตที่ไมมีประโยชน์ ต่อร่างกาย เช่น น้ำ แก๊ส คาร์บอนไดออกไซด์ ยูเรีย เป็นต้น นอกจากนี้ สารที่มีประโยชน์แต่มีปริมาณ มากเกินไปร่างกายก็จะกำจัดออก เมแทบอลิซึม (metabolism) หมายถึงกระบวนการหมุนเวียนเปลี่ยนแปลง ทางชีวเคมีที่เกิดขึ้นภายในร่างกายของ สิ่งมีชีวิต การกำจัดของเสียใน ร่างกาย เกิดขึ้นได้หลายทาง เช่น ทาง ไต ทางผิวหนัง ทางปอด ทางลำไส้ใหญ่ เป็นต้น

3 การกำจัดของเสียทางไต ไต ทำหน้าที่กำจัดของเสียในรูปของน้ำปัสสาวะ มี 1 คู่ รูปร่างคล้ายเมล็ดถั่วดำ อยู่ในช่องท้องสองข้างของกระดูกสัน หลังระดับเอว ถ้าผ่าไตตามยาวจะพบว่าไตประกอบด้วย เนื้อเยื่อ 2 ชั้น คือ เปลือกไต ชั้นนอกกับเปลือกไตชั้นใน มี ขนาดยาวประมาณ 10 เซนติเมตร กว้าง 6 เซนติเมตร และ หนา 3 เซนติเมตร บริเวณตรงกลางของไตมีส่วนเว้าเป็นกรวยไต มีหลอดไตต่อไปยังกระเพาะปัสสาวะ ไตแต่ละข้าง ประกอบด้วยหน่วยไต (nephron) นับล้านหน่วย เป็นท่อที่ชดไปมา โดยมีปลายท่อข้างหนึ่งตัน เรียกปลายท่อที่ตันนี้ว่า ” โบว์แมนส์ แคปซูล น้ำปัสสาวะจะประกอบด้วยน้ำ และ ยูเรียเป็นส่วนใหญ่ ส่วน แร่ธาตุมีอยู่เล็กน้อย ถ้ามีการตกตะกอนของแร่ธาตุไปอุดตันทางเดิน ท่อปัสสาวะ จะทำให้ปัสสาวะลำบาก เรียกลักษณะอาการ อย่างนี้ว่า “ โรคนิ่ว ” เมื่อไตผิดปกติจะทำให้สารบางชนิดปน ออกมากับน้ำปัสสาวะ เช่น เม็ดเลือดแดง กรดอะมิโน น้ำตาล กลูโคส เป็นต้น ปัจจุบันแพทย์มีการใช้ไตเทียมหรืออาจจะใช้การ ปลูกไตให้กับผู้ป่วยที่ไตไม่สามารถทำงานได้

4 ไตเทียม เป็นเครื่องมือที่อยู่ภายนอก ร่างกาย ส่วนการปลูกไตเป็นการนำไตของ ผู้อื่นมาใส่ให้กับผู้ป่วย

5 การกำจัดของเสียทางผิวหนัง การขับถ่ายทางผิวหนัง ผิวหนังมี ต่อมเหงื่อซึ่งประกอบด้วยท่อเล็กๆ ขดไปมารอบ ท่อ มีกลุ่มเส้นเลือดฝอยมาพันอยู่ การกรองของ เสียออกจากเลือดจะเกิดที่ต่อมเหงื่อนี้ ของเสียใน เหงื่อ ได้แก่ ยูเรีย เกลือแร่ และ น้ำ จะผ่านท่อ ออกจากต่อมเหงื่อมาสู่ภายนอกร่างกายที่รูต่อมเหงื่อ บนผิวหนัง เหงื่อประกอบด้วยน้ำ 99 เปอร์เซ็นต์ นอกนั้นเป็นเกลือโซเดียมคลอไรด์ ยูเรีย แอมโมเนีย กรดอะมะโน น้ำตาล และกรดแล็กติก ผิวหนังมีการระบายความร้อน นอกจากร่างกายทางต่อมเหงื่อประมาณ 87.5 เปอร์เซ็นต์ ต่อมเหงื่อบางส่วนถูกควบคุมด้วย ประสาทอัตโนมัติ เมื่อตกใจหรือมีอารมณ์เครียดจะมี การกระตุ้น ให้เหงื่อออกมากผิดปกติผู้ที่ออกกำลังกาย มากๆ จะเสียน้ำและโซเดียมคลอไรด์ไปทาง เหงื่อ จึงต้องดื่มน้ำและเกลือโซเดียมคลอไรด์ ทดแทน

6

7 การกำจัดของเสียทางลำไส้ใหญ่ หลังจากการย่อยอาหารเสร็จสิ้นลง อาหาร ส่วนที่เหลือและส่วนที่ร่างกายไม่สามารถย่อยได้จะถูก กำจัดออกจากร่างกายทางลำไส้ใหญ่ ( ทวารหนัก ) ในรูป รวมที่เรียกว่า “ อุจจาระ ” ถ้าอุจจาระตกค้างอยู่ในลำไส้ใหญ่หลายวัน ผนัง ลำไส้ใหญ่จะดูดน้ำกลับเข้าไปในเส้นเลือด ทำให้ อุจจาระแข็งเกิดความยากในการขับถ่ายเรียกว่า “ ท้องผูก ”

8 การกำจัดของเสียทางปอด ของเสียที่ถูกกำจัดออกจาก ร่างกายทางปอด ได้แก่ น้ำและแก๊ส คาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเกิดขึ้นจากกระบวนการ หายใจของเซลล์ต่างๆ ในร่างกาย ขั้นตอนในการ กำจัดของเสียออก จากร่างกายทางปอด มีดังนี้ 1. แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ และน้ำที่เกิดขึ้นแพร่ออกจากเซลล์เข้าสู่หลอด เลือด โดยจะละลายปนอยู่ในเลือด 2. เลือดที่มีของเสียละลายปน อยู่จะถูกลำเลียงส่งไปยังปอด โดยการลำเลียง ผ่านหัวใจเพื่อส่งต่อไปแลกเปลี่ยนแก๊สที่ปอด 3. เลือดที่มีของเสียละลายปน อยู่เมื่อไปถึงปอด ของเสียต่างๆ ที่สะสมอยู่ใน เลือดจะแพร่ผ่านผนังของหลอดเลือดเข้าสู่ถุงลม ของปอด แล้วลำเลียงไปตามหลอดลม เพื่อ กำจัดออก จากร่างกายทางจมูกพร้อมกับลม หายใจออก

9

10


ดาวน์โหลด ppt ของเสีย หมายถึง สารที่เกิดจาก กระบวนการเมแทบอลิซึม (metabolism) ภายในร่างกายของสิ่งมีชีวิตที่ไมมีประโยชน์ ต่อร่างกาย เช่น น้ำ แก๊ส คาร์บอนไดออกไซด์ ยูเรีย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google