งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางพรวิไล แก้วประจันทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางพรวิไล แก้วประจันทร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางพรวิไล แก้วประจันทร์
ความแตกต่างระหว่าง Make & Do ผู้จัดทำ นางพรวิไล แก้วประจันทร์

2 Make ใช้กับการกระทำที่ทำค่อนข้างยาก
เช่น make bed = จัดที่นอน (ที่นอนของชาวตะวันตกมีความหนาและหนัก) make money = ทำงานหาเงิน make cake = ทำขนมเค้ก make a problem = สร้างปัญหา

3 Make ใช้กับการกระทำที่ทำค่อนข้างยาก (ต่อ)
เช่น make coffee = ชงกาแฟ (เพราะการชงกาแฟต้องบดเมล็ดกาแฟก่อน) make a noise = ส่งเสียงดัง make a mistake = ทำผิดพลาด make a promise = ทำสัญญา

4 จับคู่คำกับภาพต่อไปนี้นะคะ
คลิกดูคำตอบ make friends make a list make a phone call make a speech make fun

5 Makeใช้กับความหมายอื่น
สร้าง ผลิต ก่อ ตั้ง make a fire = ก่อไฟ make a list = จดรายการ make profit = ทำกำไร make progress= ทำให้ก้าวหน้า make a report = ทำรายงาน make a speech = กล่าวสุนทรพจน์

6 ตอบถูกแล้ว เราเรียนต่อเลยนะคะ
จำได้ไหมคะว่าแปลว่าอะไรบ้าง คลิกดูคำตอบ make a fire ก่อไฟ ตอบถูกแล้ว เราเรียนต่อเลยนะคะ จดรายการ make a list พูดสุนทรพจน์ make a speech make a report ทำรายงาน

7 Do ใช้กับการกระทำที่ทำได้ง่ายๆ เช่น กิจวัตรประจำวัน
do the dishes = ล้างจาน do the housework = ทำงานบ้าน do the exercise = ออกกำลังกาย do homework = ทำการบ้าน do the cooking = ทำกับข้าว

8 Do ใช้กับชีวิตประจำวัน (ต่อ)
do the task = กิจวัตรงานประจำ do the washing up = ล้างจาน do the shopping = ซื้อของ do the washing = ซักผ้า

9 ใช้กับการกระทำที่เป็นนามธรรม
Do เช่น Do the favour = ทำให้นิยม ทำให้พอใจ Do the best = ทำให้ดีที่สุด คราวนี้มาลองกันนะคะว่า ใช้ถูกไหมนะคะ

10 มาคลิกกันดูนะว่าคำไหนคู่กัน
Do the exercise Do the cooking Do the lesson Do the e-learning test

11 คลิกตรวจคำตอบได้เลยค่ะ ดูเฉลยว่าถูกหรือเปล่านะคะ
does Susan …………her homework. makes The Chef …..………...a delicious cake. do หรือ make ลองข้อต่อไปเลยค่ะ do He tries to ……………the best in the race. make Jim didn’t want to…………..his father angry. คลิกตรวจคำตอบได้เลยค่ะ ดูเฉลยว่าถูกหรือเปล่านะคะ

12 คลิกตรวจคำตอบ makes The clown always ………..…..people happy. does
Sam sometimes ………..……….the exercise. makes This postman never………………..a mistake. makes He ……………………good furniture. คลิกตรวจคำตอบ

13 สรุป ‘do’ ใช้ในความหมายว่าทำ ซึ่งมักจะทำได้ง่าย เกิดขึ้นบ่อย
‘make’ ใช้ในความหมายว่า ทำ ผลิต สร้าง ก่อ ตั้ง ซึ่งแฝงความยุ่งยากมากกว่า

14 หวังว่าผู้เรียนคงได้รับประโยชน์และความเพลิดเพลินจากการเรียนนี้บ้างนะคะ
สวัสดีค่ะ หวังว่าผู้เรียนคงได้รับประโยชน์และความเพลิดเพลินจากการเรียนนี้บ้างนะคะ แบบฝึกหัด make and do เพิ่มเติมจากเว็บไซต์อื่น


ดาวน์โหลด ppt นางพรวิไล แก้วประจันทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google