งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความ แตกต่าง ระหว่าง ผู้จัดทำ นางพรวิไล แก้ว ประจันทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความ แตกต่าง ระหว่าง ผู้จัดทำ นางพรวิไล แก้ว ประจันทร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ความ แตกต่าง ระหว่าง ผู้จัดทำ นางพรวิไล แก้ว ประจันทร์

3 Make ใช้กับการกระทำที่ทำ ค่อนข้างยาก make cake = ทำขนม เค้ก make money = ทำงานหา เงิน make bed = จัดที่นอน ( ที่นอนของชาวตะวันตกมี ความหนาและหนัก ) เช่ น make a problem = สร้าง ปัญหา

4 Make ใช้กับการกระทำที่ทำ ค่อนข้างยาก ( ต่อ ) เช่ น make coffee = ชงกาแฟ ( เพราะการชงกาแฟต้องบด เมล็ดกาแฟก่อน ) make a promise = ทำ สัญญา make a noise = ส่งเสียง ดัง make a mistake = ทำ ผิดพลาด

5 จับคู่คำกับภาพ ต่อไปนี้นะคะ make friends make a list make a phone call make fun make a speech คลิกดู คำตอบ

6  สร้าง ผลิต ก่อ ตั้ง make a fire = ก่อไฟ make a list = จด รายการ make profit = ทำกำไร make progress = ทำให้ ก้าวหน้า make a report = ทำ รายงาน make a speech = กล่าวสุนทร พจน์ Make ใช้กับความหมายอื่น

7 จำได้ไหมคะว่า แปลว่าอะไรบ้าง make a fire make a list make a speech make a report ก่อ ไฟ จด รายการ พูด สุนทร พจน์ ทำ รายงา น ตอบถูกแล้ว เราเรียน ต่อเลยนะคะ คลิกดู คำตอบ

8 ใช้กับการกระทำที่ ทำได้ง่ายๆ Do do homework = ทำ การบ้าน กิจวัตร ประจำวัน เช่ น do the exercise = ออก กำลังกาย do the dishes = ล้าง จาน do the housework = ทำงาน บ้าน do the cooking = ทำกับข้าว

9 do the task = กิจวัตรงาน ประจำ do the washing up = ล้าง จาน do the washing = ซัก ผ้า do the shopping = ซื้อ ของ Do ใช้กับชีวิตประจำวัน ( ต่อ )

10 ใช้กับการกระทำที่ เป็นนามธรรม เช่ น Do the favour = ทำให้นิยม ทำให้พอใจ Do the best = ทำให้ดี ที่สุด Do คราวนี้มาลองกันนะคะ ว่า ใช้ถูกไหมนะคะ

11 มาคลิกกันดูนะว่า คำไหนคู่กัน Do the exercise Do the cooking Do the lesson Do the e-learning test

12 Susan …………her homework. The Chef …..………...a delicious cake. He tries to ……………the best in the race. Jim didn’t want to…………..his father angry. ลองข้อ ต่อไปเลยค่ะ does makes do make ดูเฉลยว่าถูกหรือ เปล่านะคะ คลิกตรวจคำตอบได้ เลยค่ะ do หรือ make

13 The clown always ………..…..people happy. Sam sometimes ………..……….the exercise. This postman never………………..a mistake. He ……………………good furniture. คลิกตรวจ คำตอบ makes does makes makes

14 สรุ ป ‘do’ ใช้ในความหมายว่าทำ ซึ่งมักจะ ทำได้ง่าย เกิดขึ้นบ่อย ‘make’ ใช้ในความหมายว่า ทำ ผลิต สร้าง ก่อ ตั้ง ซึ่งแฝงความยุ่งยาก มากกว่า

15 หวังว่าผู้เรียนคง ได้รับประโยชน์ และความ เพลิดเพลินจาก การเรียนนี้บ้างนะ คะ แบบฝึกหัด make and do เพิ่มเติมจากเว็บไซต์อื่น


ดาวน์โหลด ppt ความ แตกต่าง ระหว่าง ผู้จัดทำ นางพรวิไล แก้ว ประจันทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google