งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Relational Database Schemas Dream Houses. ตัวอย่าง Relational Database Schemas BnoStreetAreaCityPcodeTel_noFax_no B5 22 Deer RdSidcupLondonSW1 4EH0171-886-1214.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Relational Database Schemas Dream Houses. ตัวอย่าง Relational Database Schemas BnoStreetAreaCityPcodeTel_noFax_no B5 22 Deer RdSidcupLondonSW1 4EH0171-886-1214."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Relational Database Schemas Dream Houses

2 ตัวอย่าง Relational Database Schemas BnoStreetAreaCityPcodeTel_noFax_no B5 22 Deer RdSidcupLondonSW1 4EH0171-886-1214 B7 16 Argyll StDyceAberdeenAB2 3SU01224-67125 01224- 67111 B3 163 Main StPartickGlassgowG11 9QX0141-339-2178 0141-339- 4439 B4 32 Manse RdLeighBristolBS99 1NZ0117-916-1170 0117-776- 1114 B2 56 Clover DrLondonNW10 6EU0181-963-1030 0181-453- 7992 branch

3 ตัวอย่าง Relational Database Schemas SnoFNa me LNa me AddressTel_NoPostionSexDOBSalaryBno SL21 JohnWhite19 Teylor St, Crandord,London 0171-884- 5112 ManagerM1-Oct-4530000 B5 SG3 7 AnnBeech81 George St, Glasgow PA1 2JR 0141-848- 3345 Snr AsstF10-Nov- 60 12000 B3 SG1 4 DavidFord63 Ashby St,Partick,Glasgo w G11 0141-339- 2177 DeputyM24-Mar- 58 18000 B3 SA9 MaryHowe2 Elm Pl,Aberdeen AB2 3SU AssistantF19-Feb- 70 9000 B7 SG5 SusanBrand5 Gt Western Rd,Glasgow G12 0141-884- 5112 ManagerF3-Jun-4024000 B3 SL41 JulieLee28 Malvern St, Kilburn NW2 0181-554- 3541 AssistantF13-Jun- 65 9000 B5 staff

4 ตัวอย่าง Relational Database Schemas PnoStreetAreaCityPcodeTypeRoom s RentOnoSnoBno PA14 16 HolheadDeeAberdeenAB7 5SUHouse6650CO46 SA9B7 PL94 6 Argyll StKilbur n LondonNW2Flat4400CO87 SL4 1 B5 PG4 6 Lawrence St Partic k GlasgowG11 9QXFlat3350CO40 SG1 4 B3 PG3 6 2 Manor RdGlasgowG32 4QXFlat3375CO93 SG3 7 B3 PG2 1 18 Dale RdHyndl and GlasgowG12House5600CO87 SG3 7 B3 PG1 6 5 Novar DrHyndl and GlasgowG12 9AXFlat4450CO93 SG1 4 B3 Property_for_rent

5 ตัวอย่าง Relational Database Schemas RnoFNam e LNameAddressTel_noPref_Ty pe Max_R ent Bno CR 76 JohnKay56 High St, Putney, London SW1 4EH 0171-774- 5632 Flat 425 B5 CR 56 AlineStewart64 Fern Dr, Pollock, Glasgow G42 0BL 0141-848- 1825 Flat 350 B3 MikeRitchie18 Tain St, Gourock PA1G 1YQ 01475- 392178 House 750 B3 B4 MaryTregear5 Tarbot Rd, Kildary, Aberdeen AB9 3ST 01224- 196720 Flat 600 B7 Renter

6 ตัวอย่าง Relational Database Schemas OnoFNameLNameAddressTel_no CO46 JoeKeogh2 Fergus Dr, Banchory, Aberdeen AB2 7SX 01224-861212 CO87 CarolFarrel6 Achray St, Glasgow G32 9DX 0141-357-7419 CO40 TinaMurphy63 Well St, Shawlands, Glasgow G42 0141-943-1728 CO93 TonyShaw12 Park Pl, Hillhead, Glasgow G4 0QR 0141-225-7025 Owner

7 ตัวอย่าง Relational Database Schemas RnoPnoDateComment CR56 PA1424-May-98Too small CR76 PG420-Apr-98Too remote CR56 PG426-May-98 CR62 PA1414-May-98No dining room CR56 PG3628-Apr-98 Viewing

8 Relational Algebra Selection Projection Cartesian product Union Set difference Join Intersection Division

9 Relational Algebra Selection or Restriction กระทำบน relation เดียวทำให้เกิด relation ซึ่งประกอบด้วยแถวของ relation ที่ตรงกับ เงื่อนไขอย่างที่ต้องการ ตัวอย่าง แสดงข้อมูล staff ที่มีเงินเดือน มากกว่า 10000

10 ตัวอย่าง Selction SnoFNa me LNa me AddressTel_NoPostionSexDOBSalaryBno SL21 JohnWhite19 Teylor St, Crandord,London 0171-884- 5112 ManagerM1-Oct-4530000 B5 SG3 7 AnnBeech81 George St, Glasgow PA1 2JR 0141-848- 3345 Snr AsstF10-Nov- 60 12000 B3 SG1 4 DavidFord63 Ashby St,Partick,Glasgo w G11 0141-339- 2177 DeputyM24-Mar- 58 18000 B3 SG5 SusanBrand5 Gt Western Rd,Glasgow G12 0141-884- 5112 ManagerF3-Jun-4024000 B3

11 Relational Algebra Projection กระทำบน relation เดียวทำให้เกิด relation ซึ่งประกอบด้วยคอลัมน์ของ relation ที่ตรงกับ เงื่อนไขอย่างที่ต้องการ ตัวอย่าง แสดงข้อมูลเงินเดือนทั้งหมดของ staff ทุกคน แสดงเฉพาะ Sno,FName,LName และ Salary details

12 ตัวอย่าง Projection SnoFNameLNameSalary SL21 JohnWhite30000 SG37 AnnBeech12000 SG14 DavidFord18000 SA9 MaryHowe 9000 SG5 SusanBrand24000 SL41 JulieLee 9000

13 Relational Algebra Cartesian Product ทำให้เกิด relation ซึ่งเป็นการนำข้อมูลของ ทุกๆแถวของ relation R กับ relation S มา ต่อกันโดย 1 แถวของ R จะต่อกับทุกแถวของ s ไปเรื่อยๆจนหมดแถวของ R ตัวอย่าง แสดงข้อมูลชื่อและคอมเมนท์ของผู้ เช่าทั้งหมดที่ได้ดูรายการสินค้าแล้ว x

14 ตัวอย่าง Cartesian Product Renter.Rno FNameLNameViewing. Rno PnoComment CR76 JohnKayCR56PA14Too small CR76 JohnKayCR76PG4Too remote CR76 JohnKayCR56PG4 CR76 JohnKayCR62PA14No dining room CR76 JohnKayCR56PG36 CR56 AlineStewartCR56PA14Too small

15 Relational Algebra Union การ union ของ relation 2 relation คือ R กับ S และมี I, J แถว จะเป็นการนำข้อมูลแถว ของ R ต่อด้วยแถวทั้งหมดของ S ซึ่งจำนวน แถวสูงสุดคือ I+J แถว และแถวที่ซ้ำจะถูกตัด ออก ตัวอย่าง แสดงข้อมูลพื้นที่ทั้งหมดที่มีทั้งของ สาขาและสินค้า

16 ตัวอย่าง Union Area Sidcup Dyce Partick Leigh Dee Kilburn Hyndland

17 Relational Algebra Set different R-S ทำให้เกิด relation ซึ่งประกอบด้วยแถว ที่อยู่ใน R แต่ไม่อยู่ใน S และ R กับ S จะต้อง เข้ากันได้ด้วย ตัวอย่าง แสดงข้อมูลเมืองทั้งหมดที่มีสาขาแต่ ไม่มีสินค้าอยู่

18 ตัวอย่าง Set Different City Bristol

19 Relational Algebra Join Operations ถูกพัฒนาต่อจาก cartesian product ซึ่งจะ นำการ selection เข้ามาใช้ร่วมด้วย โดยมีการ join หลายแบบ Theta-join Natural join Outer join Semi-join

20 Relational Algebra Theta-join ทำให้เกิด relation ซึ่ง ประกอบด้วยแถวที่มาจาก cartesian product แต่มีการใช้เงื่อนไขในการเลือก (selection) โดยที่มีเงื่อนไขนั้นอาจจะใช้ comparison operators ได้ จำพวก,>=, =, ~ = กรณีที่ใช้ = จะเรียกว่า equi-join ตัวอย่าง แสดงข้อมูลชื่อและคอมเมนท์ของผู้ เช่าทั้งหมดที่ได้ดูสินค้าแล้ว

21 ตัวอย่าง equi-join Renter.Rno FNameLNameViewing. Rno PnoComment CR76 JohnKayCR76PG4Too remote CR56 AlineStewartCR56PA14Too small CR56 AlineStewartCR56PG4 CR56 AlineStewartCR56PG36 CR62 MaryTregearCR62PA14No dining room

22 Relational Algebra Natural join คือ equi-join ของ relation R กับ S บนทุกๆ attribute ที่กำหนด degree ของ natural join คือผลรวมของ degree ของ relation R,S แต่น้อยกว่า จำนวน attribute ที่กำหนดไว้ ตัวอย่าง แสดงข้อมูลชื่อและคอมเมนท์ของผู้ เช่าทั้งหมดที่ได้ดูสินค้าแล้ว

23 ตัวอย่าง Natural join RnoFNameLNamePnoComment CR76 JohnKayPG4Too remote CR56 AlineStewartPA14Too small CR56 AlineStewartPG4 CR56 AlineStewartPG36 CR62 MaryTregearPA14No dining room

24 Relational Algebra Outer join ทำให้เกิด relation ที่เมื่อทำการ join แล้วถึงแม้ว่าจะไม่มีค่าใน tuple ใดแต่ก็ สามารถที่จะแสดงผลลัพธ์ได้ Left outer join คือการ join ซึ่งถึงแม้ว่า tuple ของ relation R จะไม่มีค่าที่ตรงกันกับ ค่าใน relation S แต่ก็ยังถูกแสดงผลลัพธ์ได้ ตัวอย่าง แสดงข้อมูลสินค้าทั้งหมดทั้งที่ถูกดู รายละเอียดแล้วและยังไม่ได้ดู

25 ตัวอย่าง Left outer join PnoStreetCityRnoDateComment PA14 16 HolheadAberdeenCR5624-May-98Too small PA14 16 HolheadAberdeenCR6214-May-98No dining room PL94 6 Argyll StLondonnull Null PG4 6 Lawrence StGlasgowCR7620-Apr-98Too remote PG4 6 Lawrence StGlasgowCR5626-May-98 PG36 2 Manor RdGlasgowCR5628-Apr-98 PG21 18 Dale RdGlasgownull PG16 5 Novar DrGlasgownull

26 Relational Algebra Right outer join คือการ join ซึ่งถึงแม้ว่า tuple ของ relation S จะไม่มีค่าที่ตรงกันกับ ค่าใน relation R แต่ก็ยังถูกแสดงผลลัพธ์ได้ Full outer join คือการ join ซึ่งถึงแม้ว่า tuple ของ ทั้ง relation R และ S จะไม่มี ค่าที่ตรงกันแต่ก็ยังถูกแสดงผลลัพธ์ทั้งหมด

27 Relational Algebra Semi-join ทำให้เกิด relation ที่ ประกอบด้วยแถวของ R ที่ใช้เงื่อนไขในการ join ของ relation R กับ S ตัวอย่าง แสดงข้อมูลทั้งหมดของ staff ที่ ทำงานสาขาใน partick

28 ตัวอย่าง Semi-join SnoFNa me LNa me AddressTel_NoPostionSexDOBSalaryBno SG3 7 AnnBeech81 George St, Glasgow PA1 2JR 0141-848- 3345 Snr AsstF10-Nov- 60 12000 B3 SG1 4 DavidFord63 Ashby St,Partick,Glasgo w G11 0141-339- 2177 DeputyM24-Mar- 58 18000 B3 SG5 SusanBrand5 Gt Western Rd,Glasgow G12 0141-884- 5112 ManagerF3-Jun-4024000 B3

29 Relational Algebra Intersection ทำให้เกิด relation ที่ ประกอบด้วยเซตของทุกแถวที่อยู่ในทั้ง relation R และ S ซึ่งทั้งสอง relation นี้ ต้องมี attribute เข้ากันได้ Division ทำให้เกิด relation ที่ประกอบด้วย เซตของแถวจาก relation R ที่สร้างจาก attribute C ซึ่งมีค่าตรงกันกับการรวมกันของ ทุกๆ tuple ใน relation S เมื่อกำหนดให้ relation R มี attribute เป็น เซต A Relation S มี attribute เป็นเซต B แล้ว B เป็นเซตย่อยของ A และให้ C = A- B

30 ตัวอย่าง Division RnoPno CR56 PA14 CR76 PG4 CR56 PG4 CR62 PA14 CR56 PG36 Pno PG4 PG36 Rno CR56 R S Output แสดงข้อมูลผู้เช่าทั้งหมดที่ได้ดูรายละเอียดสินค้าที่ มีห้อง 3 ห้องแล้ว


ดาวน์โหลด ppt Relational Database Schemas Dream Houses. ตัวอย่าง Relational Database Schemas BnoStreetAreaCityPcodeTel_noFax_no B5 22 Deer RdSidcupLondonSW1 4EH0171-886-1214.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google