งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มิติที่ 1 ร้อยละ 50 มิติที่ 2 ร้อยละ 20 มิติที่ 3 ร้อยละ 10 มิติที่ 4 ร้อยละ 20.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มิติที่ 1 ร้อยละ 50 มิติที่ 2 ร้อยละ 20 มิติที่ 3 ร้อยละ 10 มิติที่ 4 ร้อยละ 20."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 มิติที่ 1 ร้อยละ 50 มิติที่ 2 ร้อยละ 20 มิติที่ 3 ร้อยละ 10 มิติที่ 4 ร้อยละ 20

4 มิติที่ 1 13 ตัวชี้วัด (3 ตัวชี้วัด หลัก ) มิติที่ 3 9 ตัวชี้วัด (7 ตัวชี้วัด หลัก ) มิติที่ 2 4 ตัวชี้วัด มิติที่ 4 5 ตัวชี้วัด (1 ตัวชี้วัด หลัก )

5 มิติที่ 1 13 ตัวชี้วัด ภารกิจ หลัก 4 ตัวชี้วัด ภารกิจ หลัก 4 ตัวชี้วัด ผลผ ลิต 4 ตัวชี้วั ด ผลผ ลิต 4 ตัวชี้วั ด

6 มิติที่ 1 13 ตัวชี้วัด มิติที่ 3 9 ตัวชี้วั ด มิติที่ 2 4 ตัวชี้วั ด มิติที่ 4 5 ตัวชี้วั ด มิติที่ 1 13 ตัวชี้วัด มิติที่ 3 8 ตัวชี้วั ด มิติที่ 2 3 ตัวชี้วั ด มิติที่ 4 5 ตัวชี้วั ด ระดับกรมระดับ สบอ.

7


ดาวน์โหลด ppt มิติที่ 1 ร้อยละ 50 มิติที่ 2 ร้อยละ 20 มิติที่ 3 ร้อยละ 10 มิติที่ 4 ร้อยละ 20.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google