งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบจัดการห้องประชุมและสมาชิก สำหรับ Domain Admin ระบบจัดการห้องประชุมและสมาชิก สำหรับ Domain Admin.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบจัดการห้องประชุมและสมาชิก สำหรับ Domain Admin ระบบจัดการห้องประชุมและสมาชิก สำหรับ Domain Admin."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบจัดการห้องประชุมและสมาชิก สำหรับ Domain Admin ระบบจัดการห้องประชุมและสมาชิก สำหรับ Domain Admin

2 2Function Management Admin Domain Admin Room Admin Management System ManagementYesNo Add/Remove Domain AdminYesNo Add/Remove RoomYes (All Domain)YesNo Add/Remove UserYes (All Domain)YesNo Add-On SMSYes (Allow Feature)YesNo E-MailYes (Allow Feature)YesNo Conference File UploadNo Yes File ManagementNoYes ConferenceNo Yes ความสามารถในการใช้งานระบบ TOT e-Conference สำหรับองค์กร / หน่วยงาน และ บุคคลทั่วไป จัดอยู่ในระดับ Domain Admin, Room Admin และ User เท่านั้น ความสามารถในการบริหารจัดการของ Admin 3 ระดับ

3 3 1. พิมพ์ URL: www.tot-econference.com 2. คลิกเลือกเมนู > เข้าสู่ระบบ 3. Login โดยใส่ Username และ Password แล้วคลิก ปุ่ม Submit 12 Username การ Login สำหรับ Domain Admin

4 ระบบจัดการสำหรับ Domain Admin 4 System ส่วนแสดงสถานะของ Domain Management ระบบบริหารจัดการ ห้องประชุม File Management ระบบบริหารจัดการ ไฟล์ข้อมูล Add-On การส่ง Mail Alert และ SMS แจ้งเตือนการ ประชุม

5 การแสดงสถานะของ Domain System เป็นส่วนที่แสดงสถานะของ Domain โดยคลิกที่ Status เพื่อดูสถานะของโดเมนในขณะนั้น 5

6 การเพิ่มห้องประชุม (Add Room) 6 การเพิ่มห้องประชุม จะเพิ่มได้ตาม จำนวนห้องที่ลูกค้า ซื้อ

7 รายละเอียดของห้องประชุม (Room List) ต้องการลบห้อง ประชุม ให้คลิกเลือก ห้องประชุมที่ต้องการ ลบ แล้วคลิกที่ถังขยะ กรณีลบห้องประชุม ไฟล์ที่อยู่ในห้อง จะถูกลบไปด้วย Room List เป็นส่วนที่แสดง รายละเอียดของห้องประชุม คลิกที่ Modified เพื่อ แก้ไข รายละเอียดของห้อง ประชุม

8 การเพิ่มรายชื่อสมาชิก (Add User) Add User เป็นการเพิ่มสามาชิก เป็นรายบุคคล เหมะกับ Domain ที่ มีสมาชิกจำนวนน้อย

9 การเพิ่มรายชื่อสมาชิกจากไฟล์ (Add User File) Add User File เป็นการเพิ่มสมาชิกจาก ไฟล์ Excel สร้างตารางข้อมูลแล้วใส่ รายละเอียดสมาชิก 1 2

10 การดูรายชื่อ / ค้นหา / แก้ไขข้อมูลสมาชิก (User List) User List เป็นการแสดงรายชื่อสมาชิก ทั้งหมดในโดเมน ค้นหาสมาชิกโดย ใส่ชื่อสมาชิก แล้วกด Search แก้ไขข้อมูลสมาชิกได้โดยคลิกที่ เครื่องหมาย Modified ลบสมาชิกได้โดยคลิกเลือกสมาชิกที่ต้องการ ลบ แล้วคลิกที่รูปถังขยะ

11 การดูรายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์ (User Online) User Online เป็นการแสดงรายชื่อสมาชิกทั้งหมดที่ ออนไลน์อยู่ในขณะนั้น ต้องการหยุดการทำงานของสมาชิก ให้คลิกที่ Drop User ที่ด้านหลังสมาชิกนั้น จะทำให้สมาชิก ออกจากระบบทันที

12 การดูรายละเอียดของ Domain (Domain Profile) Domain Profile จะแสดง รายละเอียดของโดเมน รายละเอียดของโดเมน มี ดังนี้ - ชื่อโดเมน - จำนวนห้อง - จำนวน User - รองรับการส่ง SMS นัดหมาย หรือแจ้งเตือน การประชุม ( มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ) - รองรับการส่งเมล์แจ้งเตือนการ ประชุม - การกำหนดรูปแบบการ Login เข้าระบบ ปกติกำหนดแบบให้ใช้ชื่อ User ในการ Login (INTERNAL AUTHEN)

13 13 File List - สามารถดูรายการไฟล์ที่มีอยู่ ทั้งหมดในโดเมน - การเปลี่ยนสถานะ (Status) ของไฟล์ - ลบไฟล์ได้ทุกไฟล์ การดูรายการไฟล์ข้อมูล (File List)

14 14 File Share แสดงรายชื่อไฟล์ข้อมูลที่มี การแชร์ไว้ การดูไฟล์ข้อมูลการแชร์ (File Share)

15 Feature เพิ่มเติม (Add-On) การนัดหมาย / แจ้งเตือนการประชุมผ่าน อีเมล์ 1. คลิกเมนู SMS & Mail Alert 2. คลิกเลือกห้องประชุม 3. เลือกรายชื่อผู้รับเมล์ 4. คลิกที่เครื่องหมาย > เพื่อส่งรายชื่อเข้าไป เก็บไว้ใน Send List หากต้องการนำรายชื่อออกจาก Send List ให้ คลิกเครื่องหมาย < 5. พิมพ์ข้อความที่ต้องการนัดหมาย เลือกวัน และเวลาที่ต้องการส่งเมล์ 6. คลิก ส่งข้อความ หากต้องการลบข้อความให้ คลิก ล้างหน้าจอ 1 2 3 4 5 6

16


ดาวน์โหลด ppt ระบบจัดการห้องประชุมและสมาชิก สำหรับ Domain Admin ระบบจัดการห้องประชุมและสมาชิก สำหรับ Domain Admin.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google