งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 Engineering Eastern Asia University Mechanical Engineering Drawing By Mr.Changwat Charoensuk (Jo) 0-865440096

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 Engineering Eastern Asia University Mechanical Engineering Drawing By Mr.Changwat Charoensuk (Jo) 0-865440096"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 Engineering Eastern Asia University Mechanical Engineering Drawing By Mr.Changwat Charoensuk (Jo) วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่มาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรม ปรัชญา : วิศวกรที่ดีต้องรู้จักประยุกต์ใช้ความรู้ในเชิงสร้างสรรค์ พัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง และสามารถปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นปกติสุข ปณิธาน : มุ่งสร้างบัณทิตเป็นวิศวกรที่เพียบพร้อมด้วยความรู้ มีคุณธรรม มีจรรยาบรรณ และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม

2 2 MECHANICAL ENGINEERING Eastern Asia University Drawing By Mr.Changwat 3.1 Quality surface

3 3 MECHANICAL ENGINEERING Eastern Asia University Drawing By Mr.Changwat 3.1 Quality surface DIN140 ISO1302

4 4 MECHANICAL ENGINEERING Eastern Asia University Drawing By Mr.Changwat 3.1 Quality surface

5 5 MECHANICAL ENGINEERING Eastern Asia University Drawing By Mr.Changwat 3.1 Quality surface

6 6 MECHANICAL ENGINEERING Eastern Asia University Drawing By Mr.Changwat 3.1 Quality surface

7 7 MECHANICAL ENGINEERING Eastern Asia University Drawing By Mr.Changwat 3.1 Quality surface

8 8 MECHANICAL ENGINEERING Eastern Asia University Drawing By Mr.Changwat 3.1 Quality surface

9 9 MECHANICAL ENGINEERING Eastern Asia University Drawing By Mr.Changwat 3.1 Quality surface

10 10 MECHANICAL ENGINEERING Eastern Asia University Drawing By Mr.Changwat 3.2 Fit

11 11 MECHANICAL ENGINEERING Eastern Asia University Drawing By Mr.Changwat 3.2 Fit

12 12 MECHANICAL ENGINEERING Eastern Asia University Drawing By Mr.Changwat 3.3 Geometrical tolerance

13 13 MECHANICAL ENGINEERING Eastern Asia University Drawing By Mr.Changwat 3.3 Geometrical tolerance

14 14 MECHANICAL ENGINEERING Eastern Asia University Drawing By Mr.Changwat 3.3 Geometrical tolerance

15 15 MECHANICAL ENGINEERING Eastern Asia University Drawing By Mr.Changwat 3.3 Geometrical tolerance

16 16 MECHANICAL ENGINEERING Eastern Asia University Drawing By Mr.Changwat 3.3 Geometrical tolerance

17 17 MECHANICAL ENGINEERING Eastern Asia University Drawing By Mr.Changwat 3.3 Geometrical tolerance


ดาวน์โหลด ppt 1 Engineering Eastern Asia University Mechanical Engineering Drawing By Mr.Changwat Charoensuk (Jo) 0-865440096

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google