งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 Engineering Eastern Asia University Mechanical Engineering Drawing By Mr.Changwat Charoensuk (Jo) 0-865440096

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 Engineering Eastern Asia University Mechanical Engineering Drawing By Mr.Changwat Charoensuk (Jo) 0-865440096"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 Engineering Eastern Asia University Mechanical Engineering Drawing By Mr.Changwat Charoensuk (Jo) 0-865440096 Email-Changwat@eau.ac.th MSN-Changwat_c@hotmail.com วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่มาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรม ปรัชญา : วิศวกรที่ดีต้องรู้จักประยุกต์ใช้ความรู้ในเชิงสร้างสรรค์ พัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง และสามารถปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นปกติสุข ปณิธาน : มุ่งสร้างบัณทิตเป็นวิศวกรที่เพียบพร้อมด้วยความรู้ มีคุณธรรม มีจรรยาบรรณ และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม

2 2 MECHANICAL ENGINEERING Eastern Asia University Drawing By Mr.Changwat Charoensuk-0-865440096,Email-Changwat@eau.ac.th,MSN-Changwat_c@hotmail.com 3.1 Quality surface

3 3 MECHANICAL ENGINEERING Eastern Asia University Drawing By Mr.Changwat Charoensuk-0-865440096,Email-Changwat@eau.ac.th,MSN-Changwat_c@hotmail.com 3.1 Quality surface DIN140 ISO1302

4 4 MECHANICAL ENGINEERING Eastern Asia University Drawing By Mr.Changwat Charoensuk-0-865440096,Email-Changwat@eau.ac.th,MSN-Changwat_c@hotmail.com 3.1 Quality surface

5 5 MECHANICAL ENGINEERING Eastern Asia University Drawing By Mr.Changwat Charoensuk-0-865440096,Email-Changwat@eau.ac.th,MSN-Changwat_c@hotmail.com 3.1 Quality surface

6 6 MECHANICAL ENGINEERING Eastern Asia University Drawing By Mr.Changwat Charoensuk-0-865440096,Email-Changwat@eau.ac.th,MSN-Changwat_c@hotmail.com 3.1 Quality surface

7 7 MECHANICAL ENGINEERING Eastern Asia University Drawing By Mr.Changwat Charoensuk-0-865440096,Email-Changwat@eau.ac.th,MSN-Changwat_c@hotmail.com 3.1 Quality surface

8 8 MECHANICAL ENGINEERING Eastern Asia University Drawing By Mr.Changwat Charoensuk-0-865440096,Email-Changwat@eau.ac.th,MSN-Changwat_c@hotmail.com 3.1 Quality surface

9 9 MECHANICAL ENGINEERING Eastern Asia University Drawing By Mr.Changwat Charoensuk-0-865440096,Email-Changwat@eau.ac.th,MSN-Changwat_c@hotmail.com 3.1 Quality surface

10 10 MECHANICAL ENGINEERING Eastern Asia University Drawing By Mr.Changwat Charoensuk-0-865440096,Email-Changwat@eau.ac.th,MSN-Changwat_c@hotmail.com 3.2 Fit

11 11 MECHANICAL ENGINEERING Eastern Asia University Drawing By Mr.Changwat Charoensuk-0-865440096,Email-Changwat@eau.ac.th,MSN-Changwat_c@hotmail.com 3.2 Fit

12 12 MECHANICAL ENGINEERING Eastern Asia University Drawing By Mr.Changwat Charoensuk-0-865440096,Email-Changwat@eau.ac.th,MSN-Changwat_c@hotmail.com 3.3 Geometrical tolerance

13 13 MECHANICAL ENGINEERING Eastern Asia University Drawing By Mr.Changwat Charoensuk-0-865440096,Email-Changwat@eau.ac.th,MSN-Changwat_c@hotmail.com 3.3 Geometrical tolerance

14 14 MECHANICAL ENGINEERING Eastern Asia University Drawing By Mr.Changwat Charoensuk-0-865440096,Email-Changwat@eau.ac.th,MSN-Changwat_c@hotmail.com 3.3 Geometrical tolerance

15 15 MECHANICAL ENGINEERING Eastern Asia University Drawing By Mr.Changwat Charoensuk-0-865440096,Email-Changwat@eau.ac.th,MSN-Changwat_c@hotmail.com 3.3 Geometrical tolerance

16 16 MECHANICAL ENGINEERING Eastern Asia University Drawing By Mr.Changwat Charoensuk-0-865440096,Email-Changwat@eau.ac.th,MSN-Changwat_c@hotmail.com 3.3 Geometrical tolerance

17 17 MECHANICAL ENGINEERING Eastern Asia University Drawing By Mr.Changwat Charoensuk-0-865440096,Email-Changwat@eau.ac.th,MSN-Changwat_c@hotmail.com 3.3 Geometrical tolerance


ดาวน์โหลด ppt 1 Engineering Eastern Asia University Mechanical Engineering Drawing By Mr.Changwat Charoensuk (Jo) 0-865440096

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google