งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. /  / เช่นในคำ ว่า see we she Vowels ( เสียงสระ ) 2. /  / เช่นในคำว่า sit bit hit 3. /  / เช่นในคำว่า ten bet net 4. /  / เช่นในคำว่า hat bat cat.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. /  / เช่นในคำ ว่า see we she Vowels ( เสียงสระ ) 2. /  / เช่นในคำว่า sit bit hit 3. /  / เช่นในคำว่า ten bet net 4. /  / เช่นในคำว่า hat bat cat."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 1. /  / เช่นในคำ ว่า see we she Vowels ( เสียงสระ ) 2. /  / เช่นในคำว่า sit bit hit 3. /  / เช่นในคำว่า ten bet net 4. /  / เช่นในคำว่า hat bat cat

3 5. /  / เช่นในคำว่า arm card start 6. /  / เช่นในคำว่า got shot what 7. /  / เช่นในคำว่า saw door cord 8. /  / เช่นในคำว่า put pull good 9. /  / เช่นในคำว่า too boot shoe

4 10. /  / เช่นในคำว่า hut cup won 11. /  / เช่นในคำว่า fur work bird 12. /  / เช่นในคำว่า ago the better /  /, /  /, /  /, /  /, /  /, /  /, /  /, /  /, /  /, /  /, /  /, /  /

5 13. /  / เช่นในคำว่า page dayrain 14. /  / เช่นในคำว่า home knowold 15. /  / เช่นในคำว่า five Iby 16. /  / เช่นในคำว่า now sound drought 17. /  / เช่นในคำว่า join boy noise

6 18. /  / เช่นในคำว่า near here beer 19. /  / เช่นในคำว่า hair bear there 20. /  / เช่นในคำว่า tour poor sure /  /, /  /, /  /, /  /, /  /, /  /, /  /, /  /


ดาวน์โหลด ppt 1. /  / เช่นในคำ ว่า see we she Vowels ( เสียงสระ ) 2. /  / เช่นในคำว่า sit bit hit 3. /  / เช่นในคำว่า ten bet net 4. /  / เช่นในคำว่า hat bat cat.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google