งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บรรยายสรุปการ เลือกตั้ง สส. วันที่ ๓ ก. ค. ๒๕๕๔ สน. จักรวรรดิ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บรรยายสรุปการ เลือกตั้ง สส. วันที่ ๓ ก. ค. ๒๕๕๔ สน. จักรวรรดิ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บรรยายสรุปการ เลือกตั้ง สส. วันที่ ๓ ก. ค. ๒๕๕๔ สน. จักรวรรดิ

2 มีหน่วยเลือกตั้ง จำนวน 17 หน่วย ใช้กำลังพลประจำหน่วย เลือกตั้ง หน่วยละ 2 นาย ( รวมทั้งหมด 34 นาย ) สถานที่รวมคะแนน ไม่มี

3 1. ชุดสืบสวนหาข่าว ประจำ กกต. เขตฯ จำนวน 2 นาย 4. ชุดรักษาความสงบเรียบร้อยประจำ จุดหาเสียงฯ สน. จักรวรรดิ จำนวน 10 นาย 3. ชุดปฏิบัติปราบปราม สน. จักรวรรดิ จำนวน 6 นาย ชุดสนับสนุน 2. ชุดสืบสวนหาข่าว สน. จักรวรรดิ จำนวน 6 นาย

4 ศูนย์อำนวยการรักษาความ สงบเรียบร้อย การเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ( ศรส. ลต ) สน. จักรวรรดิ ใช้ห้องร้อยเวรสอบสวน ชั้น 1 ที่ทำการ สน. จักรวรรดิ เป็นที่ตั้งศูนย์ โทรศัพท์ : 02-225-4077- 9,02-225-4094 โทรสาร : 02-225-3884

5 1. หน่วยเลือกตั้งที่ 1 ตั้งอยู่วิทยาเขต บพิตรพิมุขจักรวรรดิ 2. หน่วยเลือกตั้งที่ 2 ตั้งอยู่วิทยาเขต บพิตรพิมุขจักรวรรดิ 3. หน่วยเลือกตั้งที่ 3 ตั้งอยู่เต็นท์วัด บพิตรพิมุข 4. หน่วยเลือกตั้งที่ 4 ตั้งอยู่เต็นท์วัด บพิตรพิมุข 5. หน่วยเลือกตั้งที่ 5 ตั้งอยู่โรงเรียนวัด จักรวรรดิ 6. หน่วยเลือกตั้งที่ 6 ตั้งอยู่โรงเรียนวัด จักรวรรดิ 7. หน่วยเลือกตั้งที่ 7 ตั้งอยู่เต็นท์ โรงเรียนวัดจักรวรรดิ 8. หน่วยเลือกตั้งที่ 8 ตั้งอยู่วัดโลกานุ เคราะห์ 9. หน่วยเลือกตั้งที่ 9 ตั้งอยู่โรงเรียนเผย อิง 10. หน่วยเลือกตั้งที่ 10 ตั้งอยู่โรงเรียนเผย อิง 11. หน่วยเลือกตั้งที่ 11 ตั้งอยู่เต็นท์ โรงเรียนเผยอิง หน่วยเลือกตั้ง ในเขตรับผิดชอบ ของ สน. จักรวรรดิ แขวง จักรวรรดิ มี 11 หน่วย

6 1. หน่วยเลือกตั้งที่ 1 ตั้งอยู่โรงเรียนวัดชัยชนะ สงคราม 2. หน่วยเลือกตั้งที่ 2 ตั้งอยู่โรงเรียนวัดชัยชนะ สงคราม 3. หน่วยเลือกตั้งที่ 3 ตั้งอยู่วัดกันมาตุยาราม 4. หน่วยเลือกตั้งที่ 4 ตั้งอยู่วัดกันมาตุยาราม 5. หน่วยเลือกตั้งที่ 5 ตั้งอยู่เต้นท์หน้าศาลเจ้า เล่งบ๊วยเอี้ยะ 6. หน่วยเลือกตั้งที่ 6 ตั้งอยู่เต็นท์ศาลเจ้าวัด มงคลสมาคม หน่วยเลือกตั้ง ในเขตรับผิดชอบ ของ สน. จักรวรรดิ แขวง สัมพันธวงศ์ มี 6 หน่วย

7 หมายเลข 1 พล. ต. ต. รุ่งโรจน์ เภกะนันท์ พรรคเพื่อไทย ( พท.) หมายเลข 2 นายประวิทย์ ติยะบัญจนิตย์ พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน ( ชพน. ) หมายเลข 10 นางเจิมมาศ จึงเลิศศิริ พรรคประชาธิปัตย์ ( ปชป.) หมายเลข 12 นายศิริ หวังบุญเกิด พรรครักษ์สันติ ( รส.) หมายเลข 14 นายบุญล้อม อิงคเวทย์ พรรคกิจสังคม ( กส.) หมายเลข 33 นางจุลดา รุ่งจิรโรจน์ พรรคประชาสันติ ( ปส.) รายชื่อผู้สมัคร สส. เขต 1 กทม ( ประกอบด้วย เขตพระนคร ป้อม ปราบ และสัมพันธวงศ์ )

8 1. ความขัดแย้งในการสมัครเลือกตั้ง และการหาเสียง - ไม่มี 2. การทำลายป้ายหาเสียง - ไม่มี 3. คดีที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการเลือกตั้ง - ไม่มี 4. กลุ่มผู้มีอิทธิพล มือปืนรับจ้าง - ไม่มี คดีที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง

9 จบจบ


ดาวน์โหลด ppt บรรยายสรุปการ เลือกตั้ง สส. วันที่ ๓ ก. ค. ๒๕๕๔ สน. จักรวรรดิ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google