งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้งและพรรค การเมือง จังหวัดสิงห์บุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้งและพรรค การเมือง จังหวัดสิงห์บุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้งและพรรค การเมือง จังหวัดสิงห์บุรี

2 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขต 1 เขตเลือกตั้ง จังหวัดสิงห์บุรี

3 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้ง จังหวัดสิงห์บุรี เขต 1

4 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง การใช้สิทธิเลือกตั้ง จังหวัด สิงห์บุรี เขตผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งร้อยละผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง สิงห์บุรี 149,548127,79585.45 เขต 1 149,548127,79585.45 เขต 1 ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ผู้ไม่มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ผลรวม 14.55% 85.45%

5 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขต 1 บัตรเลือกตั้ง จังหวัดสิงห์บุรี เขตร้อยละบัตรดีร้อยละบัตรเสียร้อยละบัตรไม่ ประสงค์ ลงคะแนน สิงห์บุรี 88.976.644.39 เขต 1 88.976.644.39 บัตรเลือกตั้ง บัตรดี บัตรเสีย บัตรไม่ประสงค์ ลงคะแนน

6 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง ผลการเลือกตั้ง จังหวัดสิงห์บุรี ยกเขต ผสม ผลการเลือกตั้ง เขต 1

7 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขต 1 พรรคการเมือง จังหวัดสิงห์บุรี ยกเขต ผสม ผลการเลือกตั้ง ชาติไทย

8 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง ชื่อ - สกุล ภาพพรรค คะแนนเสียง ที่ได้ ร้อยละของคะแนนที่ ได้ ( ต่อจำนวน ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ) ร้อยละของคะแนนที่ ได้ ( ต่อจำนวน ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ) ชัยวุฒิ ธนาคมา นุสรณ์ ชาติไทย 52,69941.2435.24 พรรคการเมือง : จังหวัด สิงห์บุรี เขต 1 ยกเขต ผสม ผลการเลือกตั้ง เขต 1


ดาวน์โหลด ppt ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้งและพรรค การเมือง จังหวัดสิงห์บุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google