งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เขตเลือกตั้งและพรรคการเมือง จังหวัดสิงห์บุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เขตเลือกตั้งและพรรคการเมือง จังหวัดสิงห์บุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เขตเลือกตั้งและพรรคการเมือง จังหวัดสิงห์บุรี
No comment

2 เขตเลือกตั้ง จังหวัดสิงห์บุรี
เขต 1

3 เขตเลือกตั้ง จังหวัดสิงห์บุรี
เขต 1

4 การใช้สิทธิเลือกตั้ง จังหวัดสิงห์บุรี
เขต 1 14.55% ผลรวม ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ผู้ไม่มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 85.45% เขต ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ร้อยละผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง สิงห์บุรี 149,548 127,795 85.45 เขต 1

5 บัตรเลือกตั้ง จังหวัดสิงห์บุรี
เขต 1 บัตรเลือกตั้ง บัตรดี บัตรเสีย บัตรไม่ประสงค์ ลงคะแนน เขต ร้อยละบัตรดี ร้อยละบัตรเสีย ร้อยละบัตรไม่ประสงค์ ลงคะแนน สิงห์บุรี 88.97 6.64 4.39 เขต 1

6 ผลการเลือกตั้ง จังหวัดสิงห์บุรี
เขต 1 ผลการเลือกตั้ง ยกเขต ผสม

7 พรรคการเมือง จังหวัดสิงห์บุรี
ชาติไทย เขต 1 ผลการเลือกตั้ง ยกเขต ผสม

8 พรรคการเมือง : จังหวัดสิงห์บุรี เขต 1
ผลการเลือกตั้ง เขต 1 ยกเขต ผสม ชื่อ - สกุล ภาพ พรรค คะแนนเสียง ที่ได้ ร้อยละของคะแนนที่ได้ (ต่อจำนวน ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง) ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง) ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ ชาติไทย 52,699 41.24 35.24


ดาวน์โหลด ppt เขตเลือกตั้งและพรรคการเมือง จังหวัดสิงห์บุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google