งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แสง แสงแห่ง ชีวิต Light of Life. ความงามของกรุงเทพยามค่ำคืนกับ แสงไฟหลากสีสัน Beautiful night in Bangkok filled with colorful light.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แสง แสงแห่ง ชีวิต Light of Life. ความงามของกรุงเทพยามค่ำคืนกับ แสงไฟหลากสีสัน Beautiful night in Bangkok filled with colorful light."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แสง แสงแห่ง ชีวิต Light of Life

2 ความงามของกรุงเทพยามค่ำคืนกับ แสงไฟหลากสีสัน Beautiful night in Bangkok filled with colorful light

3 ประกอบไปด้วยหลอดไฟ นับหลายล้านดวง Filled with billions of bulbs

4 แสงไฟที่คุณใช้ That makes your life bright

5 ปลั๊กไฟที่คุณเสียบทุกวัน A literal outlet you plug into

6 คุณเคยมีคำถามหรือเปล่าว่าไฟเหล่านี้ มาจากไหน ? Have you ever questioned where this electricity comes from?

7 หลายคนอาจจะคิดถึง เขื่อนพลังงานน้ำ You might think of hydropower dam

8 บางคนอาจจะคิดถึง พลังงานถ่านหิน Or a coal power plant

9 คุณรู้หรือไม่ว่า.. But do you know for sure?

10 เพื่อให้คุณได้มี ไฟฟ้าใช้ For you to have electricity

11 ผืนป่าขนาดใหญ่จะต้องถูก ตัด Our forests have been logged ผืนป่าขนาดใหญ่จะต้องถูก ตัด Our forests have been logged

12 น้ำจะต้องท่วมที่เหนือเขื่อนเพื่อเก็บ กักน้ำ Our streams have been flooded to build reservoirs

13 ที่ท้ายเขื่อนน้ำจะแห้งทำให้ ระดับการขึ้นลงของน้ำ เปลี่ยนแปลงไป Down stream has been dried up while Up stream fluctuates and floods

14 ปลาจากเหนือเขื่อนจะอพยพลงมาไม่ได้ทำ ให้ปลาใต้เขื่อนลดลง Fish from up stream can not migrate and down stream the fish are disappearing

15 คนที่อยู่เหนือเขื่อนจะต้องถูก อพยพ People up stream have been resettled

16 ผู้คนรอบเหมืองถ่านหินต้องทุกข์ทรมาน จากสารพิษซัลเฟอร์ไดออกไซด์ People living around coal power plants have been suffering from Sulfur Dioxide pollution

17 ชาวบ้านต้องมาประท้วงเพราะสิ่ง ที่พวกเขาสูญเสียไป Villagers are fighting for what they have lost

18 สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในเมืองไทยมานับทศวรรษจนไม่มีที่ไหน อยากจะสร้างเขื่อน !!! This has been happening in Thailand for decades So… No one wants dams any more!!!

19 แล้วเราจะเอาไฟฟ้ามา จากไหน ?!? So where can we get electricity?!?

20 เขื่อนซอมบอร์ใน ประเทศกัมพูชา Som Bor Dam in Cambodia

21 เขื่อนสาละวินใน ประเทศพม่า Salween Dams in Burma

22 และกว่า 70 เขื่อนใน ประเทศลาว And more than 70 dams in Laos!

23 เพียงเพื่อให้คุณได้มี ไฟฟ้าใช้ Just for you to have electricity

24 เรากำลังสร้างมลพิษจากโรงไฟฟ้าถ่านหินในลาว เพียงเพื่อรองรับความต้องการไฟฟ้าของไทย Just to supply electricity of Thailand We are making pollution in Laos

25 เรากำลังสร้างเขื่อนในประเทศกัมพูชาที่ยากจนและ ประชาชนมีชีวิตอยู่กับการหาปลา We are building a dam in Cambodia where poor people rely on fishing where poor people rely on fishing

26 เรากำลังสร้างความหายนะในพม่าเพื่อให้รัฐบาลทหารนำ เงินไปซื้ออาวุธเข่นฆ่าประชาชน !! We are causing disasters in Burma by giving money for Burmese Government to buy more weapons to kill poor people!! เรากำลังสร้างความหายนะในพม่าเพื่อให้รัฐบาลทหารนำ เงินไปซื้ออาวุธเข่นฆ่าประชาชน !! We are causing disasters in Burma by giving money for Burmese Government to buy more weapons to kill poor people!!

27 เพียงเพื่อให้คุณได้มีไฟฟ้าใช้.. Just for you to have electricity..

28 จำเป็นต้องแลกกับความทุกข์ยากของ ประเทศเพื่อนบ้านเช่นนั้นหรือ !! We are causing the suffering of our neighbors? เมื่อไหร่เราจะรู้จักพอ ? When it will be enough?

29 Stop and Think หยุดคิดสักนิด Do we have other alternatives? ว่าเรายังมีทางเลือกอื่นอีกหรือเปล่า

30 Wind energy พลังงานลม Solar cell พลังงาน แสงอาทิตย์ Biomass Energy พลังงาน ชีวมวล Tidal Energy พลังงานน้ำ ขึ้นน้ำลง

31 Save Energy Save the Earth ประหยัดพลังงาน ช่วยดูแลโลก You know well what to do คุณเองก็รู้ว่าต้องทำ อย่างไร

32 เริ่มที่ตัวเอง Start from yourself เปลี่ยนแปลงเรา เปลี่ยนแปลงโลก Change Yourself Change the World

33


ดาวน์โหลด ppt แสง แสงแห่ง ชีวิต Light of Life. ความงามของกรุงเทพยามค่ำคืนกับ แสงไฟหลากสีสัน Beautiful night in Bangkok filled with colorful light.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google