งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แสงแห่งชีวิต Light of Life แสง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แสงแห่งชีวิต Light of Life แสง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แสงแห่งชีวิต Light of Life แสง

2 ความงามของกรุงเทพยามค่ำคืนกับแสงไฟหลากสีสันBeautiful night in Bangkok filled with colorful light

3 ประกอบไปด้วยหลอดไฟนับหลายล้านดวงFilled with billions of bulbs

4 That makes your life bright
แสงไฟที่คุณใช้ That makes your life bright

5 ปลั๊กไฟที่คุณเสียบทุกวัน A literal outlet you plug into

6 คุณเคยมีคำถามหรือเปล่าว่าไฟเหล่านี้มาจากไหน?
Have you ever questioned where this electricity comes from?

7 หลายคนอาจจะคิดถึงเขื่อนพลังงานน้ำYou might think of hydropower dam

8 บางคนอาจจะคิดถึงพลังงานถ่านหิน
Or a coal power plant

9 คุณรู้หรือไม่ว่า.. But do you know for sure?

10 เพื่อให้คุณได้มีไฟฟ้าใช้ For you to have electricity

11 ผืนป่าขนาดใหญ่จะต้องถูกตัด Our forests have been logged

12 น้ำจะต้องท่วมที่เหนือเขื่อนเพื่อเก็บกักน้ำ
Our streams have been flooded to build reservoirs

13 ที่ท้ายเขื่อนน้ำจะแห้งทำให้ระดับการขึ้นลงของน้ำเปลี่ยนแปลงไป
Down stream has been dried up while Up stream fluctuates and floods

14 ปลาจากเหนือเขื่อนจะอพยพลงมาไม่ได้ทำให้ปลาใต้เขื่อนลดลง
Fish from up stream can not migrate and down stream the fish are disappearing

15 คนที่อยู่เหนือเขื่อนจะต้องถูกอพยพ People up stream have been resettled

16 ผู้คนรอบเหมืองถ่านหินต้องทุกข์ทรมานจากสารพิษซัลเฟอร์ไดออกไซด์
People living around coal power plants have been suffering from Sulfur Dioxide pollution

17 ชาวบ้านต้องมาประท้วงเพราะสิ่งที่พวกเขาสูญเสียไปVillagers are fighting for what they have lost

18 สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในเมืองไทยมานับทศวรรษจนไม่มีที่ไหนอยากจะสร้างเขื่อน!!!
This has been happening in Thailand for decades So… No one wants dams any more!!!

19 แล้วเราจะเอาไฟฟ้ามาจากไหน?!? So where can we get electricity?!?

20 เขื่อนซอมบอร์ในประเทศกัมพูชา
Som Bor Dam in Cambodia

21 เขื่อนสาละวินในประเทศพม่า
Salween Dams in Burma

22 และกว่า 70 เขื่อนในประเทศลาว And more than 70 dams in Laos!

23 เพียงเพื่อให้คุณได้มีไฟฟ้าใช้ Just for you to have electricity

24 เรากำลังสร้างมลพิษจากโรงไฟฟ้าถ่านหินในลาว
เพียงเพื่อรองรับความต้องการไฟฟ้าของไทย Just to supply electricity of Thailand We are making pollution in Laos

25 We are building a dam in Cambodia where poor people rely on fishing
เรากำลังสร้างเขื่อนในประเทศกัมพูชาที่ยากจนและประชาชนมีชีวิตอยู่กับการหาปลา We are building a dam in Cambodia where poor people rely on fishing

26 เรากำลังสร้างความหายนะในพม่าเพื่อให้รัฐบาลทหารนำเงินไปซื้ออาวุธเข่นฆ่าประชาชน!!
We are causing disasters in Burma by giving money for Burmese Government to buy more weapons to kill poor people!!

27 เพียงเพื่อให้คุณได้มีไฟฟ้าใช้.. Just for you to have electricity..

28 เมื่อไหร่เราจะรู้จักพอ?
When it will be enough? จำเป็นต้องแลกกับความทุกข์ยากของประเทศเพื่อนบ้านเช่นนั้นหรือ!! We are causing the suffering of our neighbors?

29 Do we have other alternatives? ว่าเรายังมีทางเลือกอื่นอีกหรือเปล่า
Stop and Think หยุดคิดสักนิด Do we have other alternatives? ว่าเรายังมีทางเลือกอื่นอีกหรือเปล่า

30 Tidal Energy พลังงานน้ำขึ้นน้ำลง
Wind energy พลังงานลม Biomass Energy พลังงานชีวมวล Solar cell พลังงานแสงอาทิตย์

31 You know well what to do คุณเองก็รู้ว่าต้องทำอย่างไร
Save Energy Save the Earth ประหยัดพลังงานช่วยดูแลโลก You know well what to do คุณเองก็รู้ว่าต้องทำอย่างไร

32 เปลี่ยนแปลงเรา เปลี่ยนแปลงโลก
เริ่มที่ตัวเอง Start from yourself เปลี่ยนแปลงเรา เปลี่ยนแปลงโลก Change Yourself Change the World

33 Thank you!


ดาวน์โหลด ppt แสงแห่งชีวิต Light of Life แสง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google