งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พุทธิพิสัย Cognitive Domain จิตพิสัย Affective Domain ทักษะพิสัย Psychomotor Domain Human Domains:

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พุทธิพิสัย Cognitive Domain จิตพิสัย Affective Domain ทักษะพิสัย Psychomotor Domain Human Domains:"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 พุทธิพิสัย Cognitive Domain จิตพิสัย Affective Domain ทักษะพิสัย Psychomotor Domain Human Domains:

13

14  What they are expected to do.  They want to do it.  They have ability to do it.  Someone (who matters to them) will notice if they do it.  They know how well they are doing it.  Processes help them to do it.  They have resources to do it.  The environment is right.  They can do better next time.

15 – Skill variety – Task identity – Task significance – Autonomy – Feedback

16 1. ประสบกรณ์เดิมของผู้ใหญ่ 2. การขาดความเชื่อมั่นในตนเอง 3. การขาดแรงจูงใจในการเรียน 4. ความกลัวต่อการเปลี่ยนแปลง 5. ความกลัวต่อความล้มเหลว 6. ความเชื่อว่าผู้ใหญ่ไม่สามารถ เรียนได้ 7. การขาดความสนใจ

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27 Before After

28

29

30

31 "Whatever you're thinking and feeling today is creating your future“ อะไรก็ตามที่คุณคิดและรู้สึกในวันนี้ คือ สิ่งที่สร้างอนาคตของ คุณ "Whatever the mind of man can conceive, it can achieve" " อะไรก็ตาม ที่จิตใจของคนสามารถคิดได้ มันก็สามารถนำมา ครอบครองได้ " "Energy flows when attention goes" " พลังงานจะไหลลื่น เมื่อความมุ่งมั่นเกิดขึ้น " "Imagination is everything. It is the preview of life coming attractions" " จิตนาการคือทุกสิ่ง มันเปรียบเสมือนภาพของชีวิต ที่กลายเป็น แรงดึงดูด "

32

33


ดาวน์โหลด ppt พุทธิพิสัย Cognitive Domain จิตพิสัย Affective Domain ทักษะพิสัย Psychomotor Domain Human Domains:

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google