งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

How long do you in queue?. CP Innovation Expo How to use KIOSK.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "How long do you in queue?. CP Innovation Expo How to use KIOSK."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 How long do you in queue?

2 CP Innovation Expo

3 How to use KIOSK

4 What is KIOSK? information kiosk

5 How Does a Kiosk Work? Kiosk Overview An interactive kiosk is a booth that lets users access information in public. The first dedicated kiosk was created at a university in 1977 and gave students access to information about college activities. The idea was so popular that thousands of people lined up to use the system. Since this early use, kiosks have become common in airports and shopping centers around the world. Parts Of A Kiosk Kiosk Uses Read more at http://www.ehow.com/how- does_5164027_kiosk-work.htmlhttp://www.ehow.com/how- does_5164027_kiosk-work.html

6 What’s True KIOSK

7

8 คุณค่าและประโยชน์ สะดวกด้วยหน้าจอระบบสัมผัสขนาดใหญ่ สีสันสวยงาม ในการใช้บริการ ตัวเครื่องสามารถรองรับการรับชำระได้หลากหลายรูปแบบ เช่น เงินสด ( เหรียญ, ธนบัตร ) บัตรเครติด บัญชีทรูมันนี่, รองรับการชำระค่าสินค้าและบริการของทรู ตัวเครื่องมีอุปกรณ์แสกนบาร์โค๊ดเพื่อรองรับการชำระดัวยใยแจ้งหนี้ที่มีแถบบาร์ โค๊ด รองรับการให้บริการรับชำระคาสินค้าและบริการต่าง ๆ อาทิเช่น ค่าประปา ค่า ไฟฟ้า ค่าบัตรเครดิตต่าง ๆ ค่าผ่อนชำระ เติมเงินเกมส์ออนไลน์ และอื่น ๆ อีก มากมาย เอกสารในการทำรายการสามารถรับได้ทั้งเอกสารและ SMS รองรับการให้บริการออนไลน์เพิ่มเติมที่เกิดขึ้นในอนาคต ตั้งตั้งง่ายเพียงแค่เสียบปลั๊ก และเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เชื่อมระบบกับผู้ให้บริการโดยตรง รวดเร็ว ฉับไว อัพเดทโปรแกรมผ่านระบบออนไลน์ให้ฟรี รองรับการให้บริการด้วยระบบออนไลน์ ลูกค้าสามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลผ่านบริการตู้ได้ทั้งแบบข้อความและ สนทนาแบบภาพและเสียง สามารถตรวจสอบการทำรายการทั้งหมดที่เกิดขึ้นผ่านตู้ Kiosk ได้ทันที ตัวเครื่องมีระบบกันขโมยที่ได้มาตรฐานเดียวกับตู้ ATM หากตู้ฯ ถูกงัดแงะหรือ ถูกเคลื่อนย้าย มีทีมงานเป็นผู้ดูแลอุปกรณ์ และอะหล่ตลอดอายุการใช้งา

9 Service Flow

10

11 สิ่งดีๆ ที่คุณเลือกได้กับ True Kiosk

12 Benefit to corporate องค์กรสามารถหารายได้ตลอดเวลา ไมต่ ้องจ้างพนกงานเพ ั ่ิมเกินความจําเป็น True Kiosk ท่ีตงอย ั้ ทู่ ่ี True Shop จะทําให้พนกงานในร ั ้านเอาเวลามาใสใจล ่ กค ู ้าท่ี การสร้างรายได้จากนอกเครือทรูอีกทาง เพราะต้ใหู ้บริการนีสามารถให ้ ้ลกค ู ้ามาใช้ บริการกบส ั นค ิ ้านอกเครือทรูไ

13 Benefit to Vendor ส่วนแบ่งจากค่าบริการ

14 Benefit to Consumer เข้าถึงบริการที่หลากหลายได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น เพิ่มทางเลือกในการชำระเงินที่สะดวกมากขึ้น ประหยัดค่าใช้จ่ายในการการเดินทาง และ ค่าธรรมเนียม

15 Other KIOSK


ดาวน์โหลด ppt How long do you in queue?. CP Innovation Expo How to use KIOSK.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google