งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างยั่งยืน. 1.การมองตัวเองในกระจก เห็นตัวเอง รู้จักตัวเอง ยอมรับตัวเอง อยากเปลี่ยนแปลงตัวเอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างยั่งยืน. 1.การมองตัวเองในกระจก เห็นตัวเอง รู้จักตัวเอง ยอมรับตัวเอง อยากเปลี่ยนแปลงตัวเอง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างยั่งยืน

2 1.การมองตัวเองในกระจก เห็นตัวเอง รู้จักตัวเอง ยอมรับตัวเอง อยากเปลี่ยนแปลงตัวเอง

3 2.เลือกเรื่องที่จะเปลี่ยนแปลง ทุกอย่างเป็นทางเลือก คุณต้องเลือก ! กำหนดเป้าหมาย ตัดสินใจเพื่อลงมือทำ

4 3.ประเมินความคุ้มค่า เราเปลี่ยนแปลงแล้วได้ประโยชน์อะไรกับตัวเอง เห็นความคุ้มค่าหรือไม่ ! ค้นหาประโยชน์ให้เจอ เราเปลี่ยนแปลงเพื่อตัวเองไม่ใช่เพื่อผู้อื่น

5 4..ให้กำลังใจตัวเอง/สร้างความเชื่อมั่น เราทำได้ ! จุดเด่นของเรา ความสามารถที่โดดเด่น ทัศนคติเชิงบวกกับการเปลี่ยนแปลง

6 5.มองการเปลี่ยนแปลงเป็นแค่ เหตุการณ์หนึ่งๆเท่านั้น สำเร็จก็ดีใจ มีความสุข ไม่สำเร็จก็เป็นประสบการณ์ ทำซ้ำไปเรื่อยๆอย่างต่อเนื่อง เลือกเผชิญกับเหตุการณ์ใหม่ๆอยู่เรื่อยๆ ออกจากพื้นที่คุ้นเคย (Comfort Zone )

7 6.ความสุขที่ได้ลงมือทำ ความสำเร็จเริ่มทีละนิ้ว ความสำเร็จเกิดขึ้นได้ทุกวัน ความฝัน คือ การลงมือทำในสิ่งที่คิด

8 7. อดีต ปัจจุบัน อนาคต การเปลี่ยนแปลง

9 คำคม จับถูก ถ้า อยาก จะ ไม่ ยาก สำเร็จ กับ ประสบการณ์ เลิก B E C Comfort Zone เป้าหมาย (Goal)


ดาวน์โหลด ppt การเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างยั่งยืน. 1.การมองตัวเองในกระจก เห็นตัวเอง รู้จักตัวเอง ยอมรับตัวเอง อยากเปลี่ยนแปลงตัวเอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google