งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กำหนดก่อสร้างแล้วเสร็จ : วันที่ 15 ก. ค. 2554 สถานะปัจจุบัน : เร็วกว่าแผน 2.30% 14 วัน สรุปความก้าวหน้าของงาน ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2553 รายการ ผลงานที่ทำได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กำหนดก่อสร้างแล้วเสร็จ : วันที่ 15 ก. ค. 2554 สถานะปัจจุบัน : เร็วกว่าแผน 2.30% 14 วัน สรุปความก้าวหน้าของงาน ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2553 รายการ ผลงานที่ทำได้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กำหนดก่อสร้างแล้วเสร็จ : วันที่ 15 ก. ค. 2554 สถานะปัจจุบัน : เร็วกว่าแผน 2.30% 14 วัน สรุปความก้าวหน้าของงาน ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2553 รายการ ผลงานที่ทำได้ คิดเป็น % งานเข็ม 100 % งานโครงสร้าง และ สถาปัตยกรรม 34 % งานพื้น Post-Tension 70.97 % งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร 9.57 % งานระบบสุขาภิบาล และป้องกันอัคคีภัย 25.62 % งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ 0% งานกระจกอลูมิเนียม 0% งานลิฟต์ 0% สรุปผลความก้าวหน้าทั้งหมด 33.88 % Supalai Park @ Tiwanon As of Aug 2010

2 ภาพรวมโครงการ Supalai Park @ Tiwanon As of Aug 2010

3 ภาพรวมงานโครงสร้าง อาคาร 1 Supalai Park @ Tiwanon As of Aug 2010

4 งานโครงสร้าง อาคาร 1 Supalai Park @ Tiwanon As of Aug 2010

5 ภาพรวมงานโครงสร้าง อาคาร 2 Supalai Park @ Tiwanon As of Aug 2010

6 งานโครงสร้างอาคาร 2 Supalai Park @ Tiwanon As of Aug 2010

7 ความก้าวหน้างานเทคอนกรีต พื้นชั้น 2 โซน 2 อาคารจอด รถ ความก้าวหน้างานเหล็กผนัง บ่อบำบัดน้ำเสีย อาคารจอด รถ Supalai Park @ Tiwanon As of Aug 2010

8 ความก้าวหน้างานเท คอนกรีตเสาชั้น 2 โซน 2 อาคารจอดรถ ความก้าวหน้างานวางเหล็ก เสริมพื้นชั้น 2 โซน 1 อาคารจอดรถ Supalai Park @ Tiwanon As of Aug 2010

9 ความก้าวหน้างานปู กระเบื้องผนังห้องน้ำชั้น 5 อาคาร 1 ความก้าวหน้างานปู กระเบื้องผนังห้องน้ำ ชั้น 5 อาคาร 2 Supalai Park @ Tiwanon As of Aug 2010

10 ความก้าวหน้างานติดตั้ง ราวระเบียงชั้น 5 อาคาร 1 ความก้าวหน้างานติดตั้ง ราวระเบียงชั้น 4 อาคาร 2 Supalai Park @ Tiwanon As of Aug 2010

11 ความก้าวหน้างาน ฉาบปูนชั้น 9 อาคาร 1 ความก้าวหน้างานฉาบปูน ชั้น 9 อาคาร 2 Supalai Park @ Tiwanon As of Aug 2010

12 ความก้าวหน้างานทาสี รองพื้นห้องพัก ชั้น 4 อาคาร 2 ความก้าวหน้างานทาสี รองพื้นห้องพัก ชั้น 3 อาคาร 1 Supalai Park @ Tiwanon As of Aug 2010

13 ความก้าวหน้างาน skim ท้องพื้น ชั้น 14 อาคาร 1 ความก้าวหน้างาน skim ท้องพื้น ชั้น 13 อาคาร 2 Supalai Park @ Tiwanon As of Aug 2010

14 ความก้าวหน้างานก่ออิฐ ชั้น 12 อาคาร 2 ความก้าวหน้างานก่ออิฐ ชั้น 11 อาคาร 1 Supalai Park @ Tiwanon As of Aug 2010

15 ความก้าวหน้างานเท topping ชั้น 4 อาคาร 1 ความก้าวหน้างานเท topping ชั้น 4 อาคาร 2 Supalai Park @ Tiwanon As of Aug 2010


ดาวน์โหลด ppt กำหนดก่อสร้างแล้วเสร็จ : วันที่ 15 ก. ค. 2554 สถานะปัจจุบัน : เร็วกว่าแผน 2.30% 14 วัน สรุปความก้าวหน้าของงาน ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2553 รายการ ผลงานที่ทำได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google