งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผลความก้าวหน้าทั้งหมด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลความก้าวหน้าทั้งหมด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปผลความก้าวหน้าทั้งหมด
Supalai Tiwanon As of Aug 2010 กำหนดก่อสร้างแล้วเสร็จ : วันที่ 15 ก.ค. 2554 สถานะปัจจุบัน :เร็วกว่าแผน % 14 วัน สรุปความก้าวหน้าของงาน ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2553 รายการ ผลงานที่ทำได้ คิดเป็น % งานเข็ม 100 % งานโครงสร้าง และ สถาปัตยกรรม 34 % งานพื้น Post-Tension 70.97 % งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร 9.57 % งานระบบสุขาภิบาล และป้องกันอัคคีภัย 25.62 % งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ 0% งานกระจกอลูมิเนียม งานลิฟต์ สรุปผลความก้าวหน้าทั้งหมด 33.88 %

2 Supalai Tiwanon As of Aug 2010 ภาพรวมโครงการ

3 ภาพรวมงานโครงสร้าง อาคาร 1
Supalai Tiwanon As of Aug 2010 ภาพรวมงานโครงสร้าง อาคาร 1

4 Supalai Tiwanon As of Aug 2010 งานโครงสร้าง อาคาร 1

5 ภาพรวมงานโครงสร้างอาคาร 2
Supalai Tiwanon As of Aug 2010 ภาพรวมงานโครงสร้างอาคาร 2

6 Supalai Tiwanon As of Aug 2010 งานโครงสร้างอาคาร 2

7 Supalai Park @ Tiwanon As of Aug 2010
ความก้าวหน้างานเทคอนกรีต พื้นชั้น 2 โซน 2 อาคารจอดรถ ความก้าวหน้างานเหล็กผนังบ่อบำบัดน้ำเสีย อาคารจอดรถ

8 Supalai Park @ Tiwanon As of Aug 2010
ความก้าวหน้างานเทคอนกรีตเสาชั้น2 โซน2 อาคารจอดรถ ความก้าวหน้างานวางเหล็กเสริมพื้นชั้น2 โซน1 อาคารจอดรถ

9 Supalai Park @ Tiwanon As of Aug 2010
ความก้าวหน้างานปูกระเบื้องผนังห้องน้ำชั้น 5 อาคาร 1 ความก้าวหน้างานปูกระเบื้องผนังห้องน้ำ ชั้น5 อาคาร 2

10 Supalai Park @ Tiwanon As of Aug 2010
ความก้าวหน้างานติดตั้งราวระเบียงชั้น 5 อาคาร 1 ความก้าวหน้างานติดตั้งราวระเบียงชั้น 4 อาคาร 2

11 ความก้าวหน้างานฉาบปูนชั้น 9 อาคาร 1 ความก้าวหน้างานฉาบปูน ชั้น 9
Supalai Tiwanon As of Aug 2010 ความก้าวหน้างานฉาบปูนชั้น 9 อาคาร 1 ความก้าวหน้างานฉาบปูน ชั้น 9 อาคาร 2

12 ความก้าวหน้างานทาสีรองพื้นห้องพัก ความก้าวหน้างานทาสีรองพื้นห้องพัก
Supalai Tiwanon As of Aug 2010 ความก้าวหน้างานทาสีรองพื้นห้องพัก ชั้น3 อาคาร 1 ความก้าวหน้างานทาสีรองพื้นห้องพัก ชั้น4 อาคาร 2

13 ความก้าวหน้างานskimท้องพื้น ความก้าวหน้างานskimท้องพื้น
Supalai Tiwanon As of Aug 2010 ความก้าวหน้างานskimท้องพื้น ชั้น14 อาคาร 1 ความก้าวหน้างานskimท้องพื้น ชั้น13 อาคาร 2

14 ความก้าวหน้างานก่ออิฐ ความก้าวหน้างานก่ออิฐ
Supalai Tiwanon As of Aug 2010 ความก้าวหน้างานก่ออิฐ ชั้น11 อาคาร 1 ความก้าวหน้างานก่ออิฐ ชั้น12 อาคาร 2

15 ความก้าวหน้างานเท topping ความก้าวหน้างานเท topping
Supalai Tiwanon As of Aug 2010 ความก้าวหน้างานเท topping ชั้น4 อาคาร 1 ความก้าวหน้างานเท topping ชั้น4 อาคาร 2


ดาวน์โหลด ppt สรุปผลความก้าวหน้าทั้งหมด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google