งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Supalai สรุปความก้าวหน้าของ โครงการ ศุภาลัย ปาร์ค แยกติวานนท์ รายการผลงานที่ทำได้ คิดเป็น % งานเข็มเจาะ + ตอก 100.00% งานโครงสร้าง และ สถาปัตยกรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Supalai สรุปความก้าวหน้าของ โครงการ ศุภาลัย ปาร์ค แยกติวานนท์ รายการผลงานที่ทำได้ คิดเป็น % งานเข็มเจาะ + ตอก 100.00% งานโครงสร้าง และ สถาปัตยกรรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Supalai Park @Tiwanon สรุปความก้าวหน้าของ โครงการ ศุภาลัย ปาร์ค แยกติวานนท์ รายการผลงานที่ทำได้ คิดเป็น % งานเข็มเจาะ + ตอก 100.00% งานโครงสร้าง และ สถาปัตยกรรม 0% งานพื้น Post-Tension 0% งานกระจกอลูมิเนียม 0% งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร 0% งานระบบสุขาภิบาล และป้องกันอัคคีภัย 0% งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ 0% งานลิฟท์ 0% สรุปผลความก้าวหน้าทั้งหมด ( เฉพาะงาน เข็ม + ตอก ) 100.00% JULY 2009 กำหนดก่อสร้างแล้วเสร็จ : วันที่ 15 สิงหาคม 2554 สถานะปัจจุบัน : - งานเสาเข็มเจาะ + ตอก แล้วเสร็จ ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2552 - งานโครงสร้างสถาปัตยกรรมยังไม่เริ่ม ดำเนินการ

2 Supalai Park @Tiwanon MAY 2009 ภาพที่ 1 ทำการปรับดินงานดินบริเวณ อาคารหลังงานเข็มเจาะเสร็จ

3 Supalai Park @Tiwanon ภาพที่ 2 ทำการปรับดินงานดินบริเวณ อาคาร 1 หลังงานเข็มเจาะเสร็จ May 2009

4 Supalai Park @Tiwanon ภาพที่ 3 ทำการปรับพื้นที่หน้างานหลังงาน เข็มเจาะเสร็จ May 2009

5 Supalai Park @Tiwanon ภาพที่ 4 พื้นที่งานเข็มตอกบริเวณอาคาร จอดรถและสโมสร May 2009

6 Supalai Park @Tiwanon JUNE 2009 ภาพที่ 5 พื้นทีบริเวณอาคารที่จอดรถและ สโมสรฯ

7 Supalai Park @Tiwanon ภาพที่ 6 พื้นที่บริเวณอาคาร 1 JUNE 2009

8 Supalai Park @Tiwanon ภาพที่ 7 พื้นที่บริเวณอาคาร 2 JUNE 2009


ดาวน์โหลด ppt Supalai สรุปความก้าวหน้าของ โครงการ ศุภาลัย ปาร์ค แยกติวานนท์ รายการผลงานที่ทำได้ คิดเป็น % งานเข็มเจาะ + ตอก 100.00% งานโครงสร้าง และ สถาปัตยกรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google