งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลงานที่ทำได้ คิดเป็น % สรุปผลความก้าวหน้าทั้งหมด ( เฉพาะงานเข็ม+ตอก )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลงานที่ทำได้ คิดเป็น % สรุปผลความก้าวหน้าทั้งหมด ( เฉพาะงานเข็ม+ตอก )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลงานที่ทำได้ คิดเป็น % สรุปผลความก้าวหน้าทั้งหมด ( เฉพาะงานเข็ม+ตอก )
Supalai JULY 2009 สรุปความก้าวหน้าของ โครงการ ศุภาลัย ปาร์ค แยกติวานนท์ รายการ ผลงานที่ทำได้ คิดเป็น % งานเข็มเจาะ+ตอก 100.00% งานโครงสร้าง และ สถาปัตยกรรม 0% งานพื้น Post-Tension งานกระจกอลูมิเนียม งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร งานระบบสุขาภิบาล และป้องกันอัคคีภัย งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ งานลิฟท์ สรุปผลความก้าวหน้าทั้งหมด ( เฉพาะงานเข็ม+ตอก ) กำหนดก่อสร้างแล้วเสร็จ : วันที่ 15 สิงหาคม 2554 สถานะปัจจุบัน : - งานเสาเข็มเจาะ+ตอก แล้วเสร็จ ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2552 - งานโครงสร้างสถาปัตยกรรมยังไม่เริ่มดำเนินการ

2 ทำการปรับดินงานดินบริเวณอาคารหลังงานเข็มเจาะเสร็จ
Supalai MAY 2009 ภาพที่ 1 ทำการปรับดินงานดินบริเวณอาคารหลังงานเข็มเจาะเสร็จ

3 ทำการปรับดินงานดินบริเวณอาคาร1หลังงานเข็มเจาะเสร็จ
Supalai May 2009 ภาพที่ 2 ทำการปรับดินงานดินบริเวณอาคาร1หลังงานเข็มเจาะเสร็จ

4 ทำการปรับพื้นที่หน้างานหลังงานเข็มเจาะเสร็จ
Supalai May 2009 ภาพที่ 3 ทำการปรับพื้นที่หน้างานหลังงานเข็มเจาะเสร็จ

5 พื้นที่งานเข็มตอกบริเวณอาคารจอดรถและสโมสร
Supalai May 2009 ภาพที่ 4 พื้นที่งานเข็มตอกบริเวณอาคารจอดรถและสโมสร

6 พื้นทีบริเวณอาคารที่จอดรถและสโมสรฯ
Supalai JUNE 2009 ภาพที่ 5 พื้นทีบริเวณอาคารที่จอดรถและสโมสรฯ

7 Supalai JUNE 2009 ภาพที่ 6 พื้นที่บริเวณอาคาร1

8 Supalai JUNE 2009 ภาพที่ 7 พื้นที่บริเวณอาคาร2


ดาวน์โหลด ppt ผลงานที่ทำได้ คิดเป็น % สรุปผลความก้าวหน้าทั้งหมด ( เฉพาะงานเข็ม+ตอก )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google