งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลงานที่ทำได้ คิดเป็น %

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลงานที่ทำได้ คิดเป็น %"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลงานที่ทำได้ คิดเป็น %
สรุปความก้าวหน้าของงาน ณ  วันที่  20  มิถุนายน  2553 โครงการ ซิตี้ โฮม รัตนาธิเบศร์ รายการ ผลงานที่ทำได้ คิดเป็น % งานเข็ม (เฉพาะงานเข็มเจาะ) 100% งานโครงสร้าง และ สถาปัตยกรรม 86.74% งานพื้น Post-Tension งานกระจกอลูมิเนียม 35.30% งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร 43.77% งานระบบสุขาภิบาล และป้องกันอัคคีภัย 69.92% งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ 0% งานลิฟต์ 57.22% สรุปผลความก้าวหน้าทั้งหมด 71.49% City home Rattanathibeth July 2010 กำหนดก่อสร้างแล้วเสร็จ : วันที่ 15 มกราคม 2554 สถานะปัจจุบัน : รวมทั้งโครงการ เร็วกว่าแผนงาน 41 วัน เท่ากับ 6.79%

2 City home Rattanathibeth
July 2010 City home Rattanathibeth งานภายนอก อาคาร1 งานภายนอก อาคาร2

3 City home Rattanathibeth งานปูกระเบื้องห้องน้ำ อาคาร1
July 2010 City home Rattanathibeth งานปูกระเบื้องห้องน้ำ อาคาร2 งานปูกระเบื้องห้องน้ำ อาคาร1

4 City home Rattanathibeth
July 2010 City home Rattanathibeth งานสถาปัตย์โถงทางเดิน ชั้น16 อาคาร1 งานสถาปัตย์โถงทางเดิน ชั้น23 อาคาร2

5 City home Rattanathibeth
July 2010 City home Rattanathibeth งานสถาปัตย์ห้องครัว ชั้น24 อาคาร1 งานสถาปัตย์ระเบียง ชั้น 22 อาคาร2

6 City home Rattanathibeth
July 2010 City home Rattanathibeth งานสถาปัตย์ห้องพัก อาคาร2 งานสถาปัตย์ห้องพัก อาคาร1

7 City home Rattanathibeth
July 2010 City home Rattanathibeth ภาพที่ 6 งานสถาปัตย์บันได อาคาร1

8 City home Rattanathibeth
July 2010 City home Rattanathibeth งานสถาปัตย์ ชั้นRoof อาคาร1 งานชั้น Roof อาคาร2

9 City home Rattanathibeth
July 2010 City home Rattanathibeth ภาพที่ 14 งานโครงสร้างClub House

10 City home Rattanathibeth
July 2010 City home Rattanathibeth ภาพที่ 15 งานสถาปัตย์ Club House


ดาวน์โหลด ppt ผลงานที่ทำได้ คิดเป็น %

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google