งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

City home Rattanathibeth สรุปความก้าวหน้าของงาน ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2553 โครงการ ซิตี้ โฮม รัตนาธิเบศร์ รายการผลงานที่ทำได้ คิดเป็น % งานเข็ม ( เฉพาะงานเข็มเจาะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "City home Rattanathibeth สรุปความก้าวหน้าของงาน ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2553 โครงการ ซิตี้ โฮม รัตนาธิเบศร์ รายการผลงานที่ทำได้ คิดเป็น % งานเข็ม ( เฉพาะงานเข็มเจาะ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 City home Rattanathibeth สรุปความก้าวหน้าของงาน ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2553 โครงการ ซิตี้ โฮม รัตนาธิเบศร์ รายการผลงานที่ทำได้ คิดเป็น % งานเข็ม ( เฉพาะงานเข็มเจาะ ) 100% งานโครงสร้าง และ สถาปัตยกรรม 86.74% งานพื้น Post-Tension 100% งานกระจกอลูมิเนียม 35.30% งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร 43.77% งานระบบสุขาภิบาล และป้องกันอัคคีภัย 69.92% งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ 0% งานลิฟต์ 57.22% สรุปผลความก้าวหน้าทั้งหมด 71.49% กำหนดก่อสร้างแล้วเสร็จ : วันที่ 15 มกราคม 2554 สถานะปัจจุบัน : รวมทั้งโครงการ เร็วกว่าแผนงาน 41 วัน เท่ากับ 6.79% July 2010

2 City home Rattanathibeth งานภายนอก อาคาร 1 July 2010 งานภายนอก อาคาร 2

3 City home Rattanathibeth งานปูกระเบื้องห้องน้ำ อาคาร 1 July 2010 งานปูกระเบื้องห้องน้ำ อาคาร 2

4 City home Rattanathibeth งานสถาปัตย์โถงทางเดิน ชั้น 16 อาคาร 1 July 2010 งานสถาปัตย์โถงทางเดิน ชั้น 23 อาคาร 2

5 City home Rattanathibeth งานสถาปัตย์ห้องครัว ชั้น 24 อาคาร 1 July 2010 งานสถาปัตย์ระเบียง ชั้น 22 อาคาร 2

6 City home Rattanathibeth งานสถาปัตย์ห้องพัก อาคาร 1 July 2010 งานสถาปัตย์ห้องพัก อาคาร 2

7 City home Rattanathibeth ภาพที่ 6 งานสถาปัตย์บันได อาคาร 1 July 2010

8 City home Rattanathibeth งานสถาปัตย์ ชั้น Roof อาคาร 1 July 2010 งานชั้น Roof อาคาร 2

9 City home Rattanathibeth ภาพที่ 14 งานโครงสร้าง Club House July 2010

10 City home Rattanathibeth ภาพที่ 15 งานสถาปัตย์ Club House July 2010


ดาวน์โหลด ppt City home Rattanathibeth สรุปความก้าวหน้าของงาน ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2553 โครงการ ซิตี้ โฮม รัตนาธิเบศร์ รายการผลงานที่ทำได้ คิดเป็น % งานเข็ม ( เฉพาะงานเข็มเจาะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google