งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้หนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทย กลุ่มงานบริการสารสนเทศ สำนักวิทย บริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้หนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทย กลุ่มงานบริการสารสนเทศ สำนักวิทย บริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้หนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทย กลุ่มงานบริการสารสนเทศ สำนักวิทย บริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2 หนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ คือ อะไร ? หนังสือหรือเอกสาร อิเล็กทรอนิกส์ ที่ผู้อ่านสามารถอ่าน ผ่านทางอินเทอร์เน็ต หรือ อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์พกพาอื่นๆได้ มี ลักษณะการนำเสนอที่สอดคล้อง และคล้ายคลึงกับการอ่านหนังสือ ทั่วๆไปในชีวิตประจำวัน แต่จะมี ลักษณะพิเศษ คือ สะดวกและ รวดเร็ว ในการค้นหา และผู้อ่าน สามารถอ่าน พร้อมๆ กันได้โดยไม่ ต้องรอให้อีกฝ่ายส่งคืนห้องสมุด เช่นเดียวกับหนังสือในห้องสมุด ทั่วๆ ไป

3 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์มี ประโยชน์อย่างไร ? สำหรับผู้อ่าน 1. ขั้นตอนในการอ่าน / ค้นหา หนังสือสะดวก รวดเร็ว 2. ไม่เปลืองที่ในการเก็บหนังสือ 3. อ่านหนังสือได้จากทุกที่ที่ เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง

4 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์มี ประโยชน์อย่างไร ? สำหรับห้องสมุด 1. สะดวกในการให้บริการหนังสือ 2. ไม่ต้องใช้สถานที่มากมายในการเก็บหนังสือ ไม่เสียค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ 3. ลดงานที่เกิดจากการซ่อม เก็บ จัดเรียง หนังสือ 4. ไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นมาจากการจ้างพนักงานมาดูแลและซ่อมแซมหนังสือ 5. มีรายงานแสดงการเข้ามาอ่านหนังสือ

5 หน้าจอ หลัก

6 การสมัคร สมาชิก คลิกเพื่อสมัคร สมาชิก

7 การสมัคร สมาชิก กรอกรายละเอียดให้ ครบถ้วน คลิก ตกลง

8 การสมัคร สมาชิก แสดงชื่อของ สมาชิก

9 การเข้าใช้งาน ฐานข้อมูล คลิก เข้าสู่ ระบบ

10 การเข้าใช้งาน ฐานข้อมูล กรอกชื่อ และ รหัสผ่าน คลิก เข้าสู่ ระบบ

11 แสดงชื่อของสมาชิก ที่เข้าใช้งาน การเข้าใช้งาน ฐานข้อมูล

12 การเลือกอ่านหนังสือทำได้ หลายวิธี ดังนี้ 1. ใช้เครื่องมือ ค้นหาชื่อหนังสือ 2. ใช้เครื่องมือ Power Search โดยค้นจากชื่อหนังสือ ผู้แต่ง หรือสำนักพิมพ์ 3. เลือกอ่านโดยเข้าที่หมวดของ หนังสือ 4. เลือกอ่านตามหนังสือแนะนำ หนังสือยอดนิยม และ หนังสือใหม่

13 1. ใช้เครื่องมือ ค้นหาชื่อ หนังสือ พิมพ์คำค้น โดยค้น จากชื่อหนังสือ คลิก ค้นหา

14 2. ใช้เครื่องมือ Power Search โดย ค้นจากชื่อหนังสือ ผู้แต่ง หรือ สำนักพิมพ์ คลิกที่ Power Search

15 2. ใช้เครื่องมือ Power Search โดย ค้นจากชื่อหนังสือ ผู้แต่ง หรือ สำนักพิมพ์ กรอกคำสำคัญ หรือ ชื่อผู้แต่ง เลือกหมวด หนังสือ เลือก สำนักพิมพ์ คลิก

16 3. เลือกอ่านโดยเข้าที่หมวด ของหนังสือ คลิกเลือก หมวด หนังสือที่ สนใจ

17 4. เลือกอ่านตามหนังสือแนะนำ หนังสือยอดนิยม และหนังสือใหม่ 1 2 3

18 รายการหนังสือจาก หมวดหนังสือที่สนใจ คือ เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม พบจำนวน 128 รายการ ผลการสืบค้น

19 เข้าไปดูรายละเอียด ของหนังสือ คลิกที่ หน้าปกหนังสือ หรือ ชื่อหนังสือ หรือที่ รายละเอียด ผลการสืบค้น

20 ให้ รายละเอียด ทาง บรรณานุกรม และ สาระสังเขป ต้องการอ่าน หนังสือ คลิก อ่านหนังสือ

21 ผลการสืบค้น สามารถคลิก เลือกหน้าที่ ต้องการจะ อ่านได้ คลิก sav e


ดาวน์โหลด ppt การใช้หนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทย กลุ่มงานบริการสารสนเทศ สำนักวิทย บริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google