งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประวัติส่วนตัว ชื่อ : นางสาวช่อผกา บุบพันธ์ เกิดวันที่ 11 สิงหาคม 2534

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประวัติส่วนตัว ชื่อ : นางสาวช่อผกา บุบพันธ์ เกิดวันที่ 11 สิงหาคม 2534"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ประวัติส่วนตัว ชื่อ : นางสาวช่อผกา บุบพันธ์ เกิดวันที่ 11 สิงหาคม 2534
ชื่อ : นางสาวช่อผกา บุบพันธ์ เกิดวันที่ 11 สิงหาคม 2534 อายุ 22 ปี ศาสนา : พุทธ โทร : E-mai :

3 ที่อยู่ 126 ม.13 ต.ทรายขาว อ.วังสะพุง จ.เลย

4 ประวัติการศึกษา ประถมศึกษา 1-6 ร.ร บ้านเหว่อ จบ 2546
ประถมศึกษา ร.ร บ้านเหว่อ จบ 2546 มัธยมศึกษา ร.ร วังทรายขาววิทยา จบ 2552 อุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย จบ 2556

5 อุปนิสัย ร่าเริงแจ่มใส มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

6 คติประจำใจ “ จงมีความสุขที่นี่และเดี๋ยวนี้ “
“ จงมีความสุขที่นี่และเดี๋ยวนี้ “ แม้ความสำเร็จที่ได้ทำมาจะมีเพียงเล็กน้อย ก็ขอให้ภูมิใจและมีความสุข

7 การมีอาชีพที่มั่นคง และสามารถดูแลครอบครัวได้
ความฝันสูงสุด การมีอาชีพที่มั่นคง และสามารถดูแลครอบครัวได้

8 ดิ

9 อาหารที่ชอบ

10 สถานที่ท่องเที่ยว

11 ดาราที่ชอบ

12

13 กิจกรรมที่เข้าร่วม

14 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย
สอนโดย อาจารย์ ปฐมาดี คำทอง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย


ดาวน์โหลด ppt ประวัติส่วนตัว ชื่อ : นางสาวช่อผกา บุบพันธ์ เกิดวันที่ 11 สิงหาคม 2534

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google