งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประวัติส่วนตัว ชื่อ : นางสาวช่อผกา บุบพันธ์ เกิดวันที่ 11 สิงหาคม 2534 อายุ 22 ปี ศาสนา : พุทธ โทร : 081- 0539553 E-mai : com.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประวัติส่วนตัว ชื่อ : นางสาวช่อผกา บุบพันธ์ เกิดวันที่ 11 สิงหาคม 2534 อายุ 22 ปี ศาสนา : พุทธ โทร : 081- 0539553 E-mai : com."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ประวัติส่วนตัว ชื่อ : นางสาวช่อผกา บุบพันธ์ เกิดวันที่ 11 สิงหาคม 2534 อายุ 22 ปี ศาสนา : พุทธ โทร : 081- 0539553 E-mai : bub_chopaka@hotmail. com

3 ที่อยู่ 126 ม.13 ต.ทรายขาว อ.วังสะพุง จ.เลย

4 ประวัติการศึกษา ประถมศึกษา  ร  ร  บ้านเหว่อ  จบ  มัธยมศึกษา  ร  ร  วังทรายขาววิทยา  จบ  อุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย  จบ 

5 อุปนิสั ย ร่าเริงแจ่มใส มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

6 คติประจำใจ “ จงมีความสุขที่นี่และ เดี๋ยวนี้ “ แม้ความสำเร็จที่ได้ทำมาจะ มีเพียงเล็กน้อย ก็ขอให้ภูมิใจและมีความสุข

7 ความฝันสูงสุด การมีอาชีพที่มั่นคง และสามารถดูแล ครอบครัวได้

8 ง า น อ ดิ เ ร ก

9 อาหารที่ชอบ

10 สถานที่ ท่องเที่ยว

11 ดาราที่ ชอบ

12

13 กิจกรรมที่เข้าร่วม

14 สอนโดย อาจารย์ ปฐมาดี คำ ทอง สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการ จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎ เลย


ดาวน์โหลด ppt ประวัติส่วนตัว ชื่อ : นางสาวช่อผกา บุบพันธ์ เกิดวันที่ 11 สิงหาคม 2534 อายุ 22 ปี ศาสนา : พุทธ โทร : 081- 0539553 E-mai : com.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google