งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Emerald Management eJournals โดย... รุจิรดา ระวีศรี บรรณารักษ์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Emerald Management eJournals โดย... รุจิรดา ระวีศรี บรรณารักษ์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Emerald Management eJournals โดย... รุจิรดา ระวีศรี บรรณารักษ์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

2 เป็นฐานข้อมูลครอบคลุม สาขาวิชา ทางด้านการจัดการ ได้แก่ การเงินและการ บัญชี ระบบอัตโนมัติขั้นสูง กฎหมายและ จริยธรรมทางธุรกิจ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์การศึกษา การ ผลิตและการบรรจุภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ บริษัทและนวัตกรรม การดูแลสุขภาพ การ จัดการทรัพยากรมนุษย์ อุตสาหกรรมการ จัดการภาครัฐบาล การจัดการ ข้อมูลข่าวาร และความรู้ ธุรกิจระหว่างประเทศ การเรียนรู้ และการพัฒนาการ บรรณารักษ์ศาสตร์และ สารสนเทศ วิทยาศาสตร์การจัดการ การ จัดการคุณภาพ การตลาด วัสดุศาสตร์และ วิศวกรรม การปฏิบัติการและการจัดการการ ขนส่งสินค้า การจัดองค์กร การจัดการและ ประเมินผล การเมืองและนโยบาย อสังหาริมทรัพย์ สังคมวิทยาและ มานุษยวิทยา ขอบเขตเนื้อหา

3 Search For ระบุคำค้นหาด้วยตนเอง แล้วระบุประเภทเอกสารที่ต้องการสืบค้น Advanced Search Browse เลือกค้นหาตามกลุ่มสิ่งพิมพ์ เรียงตามอักษร A-Z Quick Access ค้นหาบทความ / เอกสารจากลุ่มหัวเรื่อง วิธีการสืบค้น

4 Abstract HTML PDF File รูปแบบผลลัพธ์

5 หากอยู่ภายนอกมหาวิทยาลัย ให้ เชื่อมต่อเครือข่ายผ่าน SSL VPN www.mfu.ac.th/center/lib สืบค้นผ่านหน้าเว็บไซต์ศูนย์ บรรณสารฯ โดยมีวิธีเข้าสืบค้น ได้ 2 ช่องทางคือ หากอยู่ภายในมหาวิทยาลัย สามารถเข้าสืบค้นได้ทันที

6 กรณีอยู่ภายในมหาวิทยาลัย --> สืบค้นได้ทันที ทรัพยากร อิเล็กทรอนิกส์ ( eResources )

7 เลือกกลุ่มฐานข้อมูล Online Databases

8 จากนั้นเลือกที่ฐานข้อมูล Emerald

9 หน้าสืบค้นหลัก 1. Search For ระบุคำค้นด้วยตนเอง และเลือก สิ่งพิมพ์ที่ต้องการค้นได้ ตย. Carbon credit จาก All content 1 การสืบค้นแบบที่ 1 Search For

10 ผลลัพธ์ 1. แสดงจำนวนผลลัพธ์แต่ละประเภทเอกสาร 2. เลือกแสดงผลลัพธ์แยกตามประเภทของเนื้อหา เช่น Journals Books 3. Modify search ปรับปรุงการ ค้นอีกครั้ง 1 2 3

11 Modify search 123 1. ระบุค้นเพิ่มเติม ใช้ตัวเชื่อม AND 2. กำหนด ช่วงเวลาข้อมูล 1990-2011 3. คลิกปุ่ม Search

12 ผลลัพธ์ที่ปรับปรุง 1 2 1. ผลลัพธ์ใหม่กลุ่มวารสาร 2. สิทธิ์ในการได้ ฉบับเต็ม 3. รายละเอียดบทความแต่ละรายการ 3 EarlyCite คือ ดู วารสารก่อน ตีพิมพ์ Backfiles คือ บทความ ย้อนหลัง จาก วารสารกว่า 120 ชื่อเรื่อง

13 http://info.emeraldinsight.com/backfiles

14

15 แสดงผลลัพธ์ html 1 2 3

16 Article citation (copy & paste)

17 Marked lists จัดการบรรณานุกรม หลายรายการ 1 2 3 1. เลือกประเภทสิ่งพิมพ์ จะแสดงรายการและ block ขึ้นมา 2. คลิกเลือกบทความโดยทำ เครื่องหมายถูกใน block 3. คลิกที่เมนู Marked lists

18 Export, ส่งเข้า e-mail

19 การสืบค้นแบบที่ 2 Browse 1. Browse เลือกสืบค้นแบบไล่เรียงตามกลุ่มสิ่งพิมพ์ 2. ผลลัพธ์จะแสดงตาม A-Z 12

20 แสดงข้อมูลตัวเล่มวารสาร รายละเอียด พร้อม ฉบับล่าสุดและฉบับย้อนหลัง

21 แสดงบทความภายในเล่ม / ฉบับ นั้น

22 การสืบค้นแบบ Quick Access

23 แสดงผลลัพธ์ และเลือกรูปแบบ รวมทั้งจัดการผลลัพธ์ได้ ผลลัพธ์

24 กรณีวารสารยังไม่ตีพิมพ์จะ ปรากฏ EarlyCite

25 การสร้างแฟ้มส่วนบุคคล (Your Profile) กรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน

26 การสร้างแฟ้มส่วนบุคคล (Your Profile) ต่อ เมื่อกำหนดรหัสการใช้ รหัสผ่าน และข้อมูล ครบถ้วน ให้คลิกที่ Submit

27 ระบบแจ้งสถานะ Login แก้ไข ข้อมูล ส่วนตัวได้

28 ประโยชน์ของการสร้าง Profile Marked lists รายชื่อที่ทำเครื่องหมายไว้ สามารถดู สร้าง และจัดการข้อมูลต่างๆ ได้ใน ภายหลัง Digest & Newsletters บทสรุปและ จดหมายข่าว ได้รับจดหมายข่าวสรุปรายสัปดาห์ Table of contents alerts ระบบแจ้งเตือน หน้า สารบัญ ได้รับการแจ้งหน้าสารบัญ วารสารที่เป็นสมาชิกฉบับ ล่าสุดที่ตีพิมพ์ออนไลน์ Your favorites รายการที่ท่านชื่อชอบ Saved search alerts การแจ้งเตือนบน หน้าบันทึก การสืบค้น

29 ตัวอย่าง การ Add save search alert เพิ่มบทความไว้ในบันทึกการสืบค้น จะมีผลอัตโนมัติและผลลัพธ์การ สืบค้นจะถูกส่งอีเมล์ถึงท่าน

30 ตั้งชื่อ / หัว เรื่อง

31 หากต้องการคำแนะนำการ สืบค้นเพิ่มเติม โปรดติดต่อ บรรณารักษ์บริการตอบคำถาม และช่วยค้นคว้า e-mail: library@mfu.ac.th Tel. 0 5391 6339, 0 5391 6345


ดาวน์โหลด ppt Emerald Management eJournals โดย... รุจิรดา ระวีศรี บรรณารักษ์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google