งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Information and Communication engineering(ICE) MUT ITEC4620 Wireless and Mobile Communication Networks D803(12.30-15.30(Sat)) ดร. ประวิทย์ ชุมชู วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Information and Communication engineering(ICE) MUT ITEC4620 Wireless and Mobile Communication Networks D803(12.30-15.30(Sat)) ดร. ประวิทย์ ชุมชู วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Information and Communication engineering(ICE) MUT ITEC4620 Wireless and Mobile Communication Networks D803(12.30-15.30(Sat)) ดร. ประวิทย์ ชุมชู วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร MUT Email: prawit@mut.ac.thprawit@mut.ac.th ห้องทำงาน : F402 เบอร์โทรศัพท์ที่ทำงาน : (02)9883655 ต่อ 220 เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 065343850

2 Information and Communication engineering(ICE) MUT Class V Mobility

3 Information and Communication engineering(ICE) MUT หัวข้อที่จะบรรยาย  Overview of Network Mobility  WLAN handoff (L2 handover)  Mobile IP (L3 handover)  Network Mobility

4 Information and Communication engineering(ICE) MUT Overview of Network Mobility Terminal Mobility Network Mobility Personal Mobility

5 Information and Communication engineering(ICE) MUT Overview of Network Mobility

6 Information and Communication engineering(ICE) MUT L2&L3 Handover

7 Information and Communication engineering(ICE) MUT Cont.

8 Information and Communication engineering(ICE) MUT WLAN Handoff (L2 Handoff)

9 Information and Communication engineering(ICE) MUT เวลาที่ใช้ ของแต่ละเฟส [ref] PhaseTime Scanning350-500ms Authentication<10ms Association<10ms Wired update<20ms

10 Information and Communication engineering(ICE) MUT L2 Handoff (trigger)

11 Information and Communication engineering(ICE) MUT Discover Phase IEEE standard –Passive Scan –Active Scan Non-IEEE Standard –Selective Scan –Syncscan (Synchronized Scanning ) –Asyncscan (Adaptive Synchronized Scanning ) –Multiple Interfaces

12 Information and Communication engineering(ICE) MUT Passive Scan A station moves to each channel on the channel list and waits for Beacon frames Save Battery power because it does not require transmitting APs must broadcast Beacon Full Channel Scan

13 Information and Communication engineering(ICE) MUT Passive Scan

14 Information and Communication engineering(ICE) MUT Active Scan Request frames are used to solicit responses from a network with a given name Take higher power than Passive Scan Full Channel Scan

15 Information and Communication engineering(ICE) MUT Active Scan

16 Information and Communication engineering(ICE) MUT Syncscan การซิงโคร์ไนซ์สัญญาณ beacon ระหว่างสถานี แม่ข่ายกับสถานีลูกข่าย การซิงโคร์ไนซ์มีโอกาศผิดพลาดสูง –Media Contention Delay –Propagation delay

17 Information and Communication engineering(ICE) MUT Asycscan ค่าประมาณเวลาหน่วงเฉลี่ยของการส่งสัญญาณ Beacon ของช่องสัญญาณเพื่อปรับการการซิง โคร์ไนซ์

18 Information and Communication engineering(ICE) MUT Authentication Phase Shared Key Authentication Open Authentication

19 Information and Communication engineering(ICE) MUT Association Phase (Reassociation)

20 Information and Communication engineering(ICE) MUT การย้ายเซลในลำดับชั้นที่ 3 (L3 Handoff) ส่วนประกอบของ Mobile IP Home Agent (HA) Foreign Agent (FA) Mobile Host (MH) Correspondent Node (CN) Care-of-Address (CoA) Co-location Care-of-Address (Cocoa)

21 Information and Communication engineering(ICE) MUT การย้ายเซลในลำดับชั้นที่ 3 (L3 Handoff) –Mobile Agent Discovery –Registration –Routing and tunneling

22 Information and Communication engineering(ICE) MUT Agent Advertisement Attaching a special extension to a router advertisement

23 Information and Communication engineering(ICE) MUT Mobile Agent Discovery An impatient mobile node may to detect routers running Internet Control Message Protocol (ICMP) Router Discovery

24 Information and Communication engineering(ICE) MUT Registration

25 Information and Communication engineering(ICE) MUT Tunneling (FA Decapsulation)

26 Information and Communication engineering(ICE) MUT Tunneling (MH Decapsulation)

27 Information and Communication engineering(ICE) MUT Network Mobility ส่วนประกอบของ Network Mobility Home Agent (HA) Foreign Agent (FA) Mobile Router (MR) Mobile Network (MN) Correspondent Node (CN) Mobile Network Node (MNN) Care-of-Address (CoA)

28 Information and Communication engineering(ICE) MUT Tunneling

29 Information and Communication engineering(ICE) MUT Summary Basic L2&L3 Handover

30 Information and Communication engineering(ICE) MUT ตัวอย่างข้อสอบและการนำใช้ในการ ทำวิจัย ( เดี่ยว ) VoIP ใช้ PCM ในการเข้ารหัสแล้วส่งผ่าน RTP/UDP/IP โดยใช้ระยะห่างของแพ็คเก็ตที่ใช้ ส่ง (packet departure-interval time) เท่า 20 ms จำนวนกี่โฟลของ VoIP ที่สามารถส่งผ่านอีเตอร์ เน็ตได้ ? จำนวนกี่โฟลของ VoIP ที่สามารถส่งผ่าน IEEE 802.11b ได้ ?

31 Information and Communication engineering(ICE) MUT Solve (G711) Assumption –No collisions, No error Total transmission time –DATA+SIFS+ACK+DIFS+BO VoIP 64 kbps, 20 ms, 160 bytes per packets –Total bytes= 160+28(UDP+IP header)+12 (RTP header)+34(Mac header)=234 bytes –Data transmission time= 234/11e6+24/1e6=? ACK –Time for ACK transmission = ((Ack header =14 bytes)+ (PLCP header = 24 bytes))@(1Mbps=304 us SIFS,DIFS,BO –10 us, 50 us, and 310 us Maximum VoIP flows = ?

32 Information and Communication engineering(ICE) MUT แบบฝึกหัด จงตอบคำถามต่อไปนี้พร้อมอธิบายเหตผล a. ในขณะที่ B ping A (ping –t A) ถ้าคุณถอดสาย LAN ของ A แล้วย้ายไปเสียบอีกพ็อตภายใน Network X จะเกิดอะไรขึ้นกับ ping session b. ในขณะที่ B ping A (ping –t A) ถ้าคุณถอดสาย LAN ของ A แล้วย้ายไปเสียบ สวิทช์ ของ Network Y จะเกิดอะไรขึ้นกับ ping session C. ถ้า A มี 2 network cards (eth0, eth1) ถ้า 2 network cards ใช้ IP เดียวกันแต่ใช้คนละเวลา สมมุติให้ A ใช้ eth0 ในขณะที่ B ping A (ping –t A) ถ้าคุณถอดสาย eth0 ของ A แล้วย้ายไปเสียบที่ eth1 จะเกิดอะไรขึ้นกับ ping session


ดาวน์โหลด ppt Information and Communication engineering(ICE) MUT ITEC4620 Wireless and Mobile Communication Networks D803(12.30-15.30(Sat)) ดร. ประวิทย์ ชุมชู วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google