งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ITEC4620 Wireless and Mobile Communication Networks D803(

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ITEC4620 Wireless and Mobile Communication Networks D803("— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ITEC4620 Wireless and Mobile Communication Networks D803(12. 30-15
ITEC4620 Wireless and Mobile Communication Networks D803( (Sat)) ดร. ประวิทย์ ชุมชู วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร MUT ห้องทำงาน: F402 เบอร์โทรศัพท์ที่ทำงาน: (02) ต่อ 220 เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่:

2 Class V Mobility

3 หัวข้อที่จะบรรยาย Overview of Network Mobility
WLAN handoff (L2 handover) Mobile IP (L3 handover) Network Mobility

4 Overview of Network Mobility
Terminal Mobility Network Mobility Personal Mobility

5 Overview of Network Mobility

6 L2&L3 Handover

7 Cont.

8 WLAN Handoff (L2 Handoff)

9 เวลาที่ใช้ ของแต่ละเฟส [ref]
Phase Time Scanning ms Authentication <10ms Association Wired update <20ms

10 L2 Handoff (trigger)

11 Discover Phase IEEE standard Non-IEEE Standard Passive Scan
Active Scan Non-IEEE Standard Selective Scan Syncscan (Synchronized Scanning ) Asyncscan (Adaptive Synchronized Scanning ) Multiple Interfaces

12 Passive Scan A station moves to each channel on the channel list and waits for Beacon frames Save Battery power because it does not require transmitting APs must broadcast Beacon Full Channel Scan

13 Passive Scan

14 Active Scan Request frames are used to solicit responses from a network with a given name Take higher power than Passive Scan Full Channel Scan

15 Active Scan

16 Syncscan การซิงโคร์ไนซ์สัญญาณ beacon ระหว่างสถานีแม่ข่ายกับสถานีลูกข่าย การซิงโคร์ไนซ์มีโอกาศผิดพลาดสูง Media Contention Delay Propagation delay

17 Asycscan ค่าประมาณเวลาหน่วงเฉลี่ยของการส่งสัญญาณ Beacon ของช่องสัญญาณเพื่อปรับการการซิงโคร์ไนซ์

18 Authentication Phase Shared Key Authentication Open Authentication

19 Association Phase (Reassociation)

20 การย้ายเซลในลำดับชั้นที่ 3 (L3 Handoff)
ส่วนประกอบของ Mobile IP Home Agent (HA) Foreign Agent (FA) Mobile Host (MH) Correspondent Node (CN) Care-of-Address (CoA) Co-location Care-of-Address (Cocoa)

21 การย้ายเซลในลำดับชั้นที่ 3 (L3 Handoff)
Mobile Agent Discovery Registration Routing and tunneling

22 Agent Advertisement Attaching a special extension to a router advertisement

23 Mobile Agent Discovery
An impatient mobile node may to detect routers running Internet Control Message Protocol (ICMP) Router Discovery

24 Registration

25 Tunneling (FA Decapsulation)

26 Tunneling (MH Decapsulation)

27 Network Mobility ส่วนประกอบของ Network Mobility Home Agent (HA)
Foreign Agent (FA) Mobile Router (MR) Mobile Network (MN) Correspondent Node (CN) Mobile Network Node (MNN) Care-of-Address (CoA)

28 Tunneling

29 Summary Basic L2&L3 Handover

30 ตัวอย่างข้อสอบและการนำใช้ในการทำวิจัย( เดี่ยว)
VoIP ใช้ PCM ในการเข้ารหัสแล้วส่งผ่าน RTP/UDP/IP โดยใช้ระยะห่างของแพ็คเก็ตที่ใช้ส่ง (packet departure-interval time) เท่า 20 ms จำนวนกี่โฟลของ VoIP ที่สามารถส่งผ่านอีเตอร์เน็ตได้ ? จำนวนกี่โฟลของ VoIP ที่สามารถส่งผ่าน IEEE bได้ ?

31 Solve (G711) Assumption Total transmission time
No collisions, No error Total transmission time DATA+SIFS+ACK+DIFS+BO VoIP 64 kbps, 20 ms, 160 bytes per packets Total bytes= (UDP+IP header)+12 (RTP header)+34(Mac header)=234 bytes Data transmission time= 234/11e6+24/1e6=? ACK Time for ACK transmission = ((Ack header =14 bytes)+ (PLCP header = 24 us SIFS,DIFS,BO 10 us, 50 us, and 310 us Maximum VoIP flows = ?

32 แบบฝึกหัด จงตอบคำถามต่อไปนี้พร้อมอธิบายเหตผล
ในขณะที่ B ping A (ping –t A) ถ้าคุณถอดสาย LAN ของ A แล้วย้ายไปเสียบอีกพ็อตภายใน Network X จะเกิดอะไรขึ้นกับ ping session ในขณะที่ B ping A (ping –t A) ถ้าคุณถอดสาย LAN ของ A แล้วย้ายไปเสียบ สวิทช์ ของ Network Y จะเกิดอะไรขึ้นกับ ping session C. ถ้า A มี 2 network cards (eth0, eth1) ถ้า 2 network cards ใช้ IP เดียวกันแต่ใช้คนละเวลา สมมุติให้ A ใช้ eth0 ในขณะที่ B ping A (ping –t A) ถ้าคุณถอดสาย eth0 ของ A แล้วย้ายไปเสียบที่ eth1 จะเกิดอะไรขึ้นกับ ping session


ดาวน์โหลด ppt ITEC4620 Wireless and Mobile Communication Networks D803(

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google