งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Internet Search.  Personal Computer (PC)  ISP (Internet Service Provider)  Telephone line or wireless  Modem (Analog,Digital)  Browsers (IE6,Netscape,Opera,Mozilla,etc.)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Internet Search.  Personal Computer (PC)  ISP (Internet Service Provider)  Telephone line or wireless  Modem (Analog,Digital)  Browsers (IE6,Netscape,Opera,Mozilla,etc.)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Internet Search

2  Personal Computer (PC)  ISP (Internet Service Provider)  Telephone line or wireless  Modem (Analog,Digital)  Browsers (IE6,Netscape,Opera,Mozilla,etc.)  Networking Internet (LAN)  Payment ( hour,month)

3 Internet Search

4  การเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบ Internet  56 K modem (Dial-up Network )  ISDN Modem  ADSL Modem ( Broadband Internet ) ใช้โทรศัพท์พร้อมกับ Internet ได้

5 Internet Search  DSL ( digital subscribe line)  ADSL (the most popular)  EDSL  IDSL  SDSL  VDSL  ข้อมูล Broadband at www.adslthailand.com

6  www.adslthail and.com

7  www.tot.or.th

8

9  www.tttbroadban d.com

10  ADSL Provider

11 Database on the Web

12

13

14

15

16

17 Search Engine

18

19 Search Engine Search Engine

20 Internet Search  Google scholar

21 Internet Search

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43 Electronic Search

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54 Internet and Electronic Search  วิภา เพิ่มทรัพย์ และ วศิน เพิ่มทรัพย์. ครบเครื่อง เรื่องอินเตอร์เนตฉบับสมบูรณ์. กรุงเทพมหานคร : โปรวิชั่น,2546  ธิติมา วัฒนวิจิตรกุลและ พรอนงค์ อร่ามวิทย์. ข้อมูลสุขภาพทางอินเตอร์เนต. กรุงเทพมหานคร : พริ้นติ้ง เพรซ,2547  Patrick M. Malone,Kristen Wilkinson Mosdell,Karen L Kier and John E. Stanovich. Drug Information :A guide for pharmacists 2  Patrick M. Malone,Kristen Wilkinson Mosdell,Karen L Kier and John E. Stanovich. Drug Information :A guide for pharmacists 2 nd Ed. USA :The McGraw-Hill Companies,Inc.,2001


ดาวน์โหลด ppt Internet Search.  Personal Computer (PC)  ISP (Internet Service Provider)  Telephone line or wireless  Modem (Analog,Digital)  Browsers (IE6,Netscape,Opera,Mozilla,etc.)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google