งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LE 210 Signal and system รศ. ดร. จรี ไชยชาญ, 02 5643001-9 Ext. 3253, ห้อง # 420 ตึกวิจัย ชั้น 4

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LE 210 Signal and system รศ. ดร. จรี ไชยชาญ, 02 5643001-9 Ext. 3253, ห้อง # 420 ตึกวิจัย ชั้น 4"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LE 210 Signal and system รศ. ดร. จรี ไชยชาญ, 02 5643001-9 Ext. 3253, ห้อง # 420 ตึกวิจัย ชั้น 4 cjarree@engr.tu.ac.th cjarree@engr.tu.ac.th http://www.jarree.ee.engr.tu.ac.th/LE210

2 system x(t) คือ input (v 1 (t)) y(t) คือ output (v 2 (t)) h(t) คือ impulse response y(t)=h(t)*x(t)

3 Frequency domain Y(f)=H(f)X(f)

4

5 Filter

6 50 Hz interference

7

8 Telecommunications

9  Introduction1  Continuous-Time signals2  Fourier series2  Fourier Transform2  Linear time-invariant systems 3  Convolution3 Midterm ศุกร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555

10  Frequency domain analysis of system2  The Laplace transform2  Communication and control system2  Complex number เริ่ม 21 มีค 6

11 Grading  Homework & quiz10%  Midterm Exam 40 %  Final Exam50%


ดาวน์โหลด ppt LE 210 Signal and system รศ. ดร. จรี ไชยชาญ, 02 5643001-9 Ext. 3253, ห้อง # 420 ตึกวิจัย ชั้น 4

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google