งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LE 210 Signal and system รศ. ดร. จรี ไชยชาญ, Ext ,

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LE 210 Signal and system รศ. ดร. จรี ไชยชาญ, Ext ,"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ห้อง # 420 ตึกวิจัย ชั้น 4 cjarree@engr.tu.ac.th
LE 210 Signal and system รศ. ดร. จรี ไชยชาญ, Ext , ห้อง # 420 ตึกวิจัย ชั้น 4

2 h(t) คือ impulse response y(t)=h(t)*x(t)
x(t) คือ input (v1(t)) y(t) คือ output (v2(t)) h(t) คือ impulse response y(t)=h(t)*x(t) system

3 Frequency domain Y(f)=H(f)X(f)

4

5 Filter

6 50 Hz interference

7

8 Telecommunications

9 Introduction Continuous-Time signals 2 Fourier series Fourier Transform 2 Linear time-invariant systems 3 Convolution Midterm ศุกร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555

10 Frequency domain analysis of system 2
The Laplace transform 2 Communication and control system 2 Complex number เริ่ม 21 มีค 6

11 Grading Homework & quiz 10% Midterm Exam 40 % Final Exam 50%


ดาวน์โหลด ppt LE 210 Signal and system รศ. ดร. จรี ไชยชาญ, Ext ,

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google