งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Krerk Piromsopa. 2110472 Computer Network (TCP/IP Overview) 1 OSI / Internet Layer.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Krerk Piromsopa. 2110472 Computer Network (TCP/IP Overview) 1 OSI / Internet Layer."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Krerk Piromsopa Computer Network (TCP/IP Overview) 1 OSI / Internet Layer

2 Krerk Piromsopa Computer Network (TCP/IP Overview) 2 หน้าที่การทำงานของแต่ละ Layer 1. Physical layer : เคลื่อนย้าย bit ทาง transmission medium 2. Data Link layer : ส่ง datagram ผ่านทาง single link เช่น Ethernet หรือ PPP (Point to point protocol) 3. Network layer : route datagram จากผู้ส่ง (source) ไปหายัง ผู้รับ (destination) ใช้ IP (Internet Protocol) ใน การกำหนดจุดหมายปลายทาง 4. Transport layer : ส่ง message ระหว่าง client และ server ประกอบด้วย 2 protocol คือ TCP และ UDP 5. Application layer : จัดการทางด้าน application program เช่น Web, mail

3 Krerk Piromsopa Computer Network (TCP/IP Overview) 3 Protocol / Media ในแต่ละ Layer UTP, Fiber optics, Radio wave ARP, Device Driver IPICMP TCPUDP FTP,WWW,MailDNS,NFStraceroute

4 Krerk Piromsopa Computer Network (TCP/IP Overview) 4 IP Address เป็นเลข 32 บิต (IPv4) จัดเรียงแบบ Big endian อุปกรณ์ทุกชิ้นบนเครือข่ายจะต้องมีเลข IP ที่ ไม่ซ้ำกัน ใช้บอกเครือข่าย และ Host Net ID 127 จะเป็น Loop Back เสมอ Ureliable (Connectionless)

5 Krerk Piromsopa Computer Network (TCP/IP Overview) 5 IPv4 Address formats

6 Krerk Piromsopa Computer Network (TCP/IP Overview) 6 Netmask (Subnet) Network เดียวกัน ต้องมี Subnet เหมือนกันเสมอ Host ID = 0 เป็นหมายเลขเครือข่าย Host ID = -1 เป็น Broad Cast Address

7 Krerk Piromsopa Computer Network (TCP/IP Overview) 7 Broadcast Address ksh-2.04$ ping -b -c WARNING: pinging broadcast address PING ( ) from : 56(84) bytes of data. Warning: time of day goes back, taking countermeasures. 64 bytes from : icmp_seq=0 ttl=255 time=138 usec 64 bytes from : icmp_seq=0 ttl=255 time=257 usec (DUP!) 64 bytes from : icmp_seq=0 ttl=255 time=277 usec (DUP!) ping statistics packets transmitted, 2 packets received, +22 duplicates, 0% packet loss round-trip min/avg/max/mdev = 0.043/1.469/10.402/2.705 ms

8 Krerk Piromsopa Computer Network (TCP/IP Overview) 8 Address Resolution Protocol (ARP) ksh-2.04$ /sbin/arp AddressHWtypeHWaddress Flags Mask Iface ether 00:E0:1E:4D:2C:40 C eth0 cpu.cp.eng.chula.ac.th ether 00:03:47:1B:81:03 C eth0 atlantic.cp.eng.chula.aether 00:10:B5:54:28:99 C eth0 dhcp0-210.cp.eng.chula.ether 00:00:E2:4F:0A:C3 C eth0 cpu200.cp.eng.chula.ac.ether 08:00:20:85:68:C6 C eth0 pacific.cp.eng.chula.acether 00:50:8B:E9:14:1D C eth cp.eng.chula.ac.tether 08:00:20:E9:02:55 C eth0 ksh-2.04$

9 Krerk Piromsopa Computer Network (TCP/IP Overview) 9 Interface Addresses

10 Krerk Piromsopa Computer Network (TCP/IP Overview) 10 Trace Route แสดงทางเดินบน ของข้อมูล ksh-2.04$ /usr/sbin/traceroute traceroute to www1.netserv.chula.ac.th ( ), 30 hops max, 38 byte packets ( ) ms ms ms 2 f cen32.it.chula.ac.th ( ) ms ms ms 3 g cen59.it.chula.ac.th ( ) ms ms ms 4 f cen59.it.chula.ac.th ( ) ms ms ms 5 www1.netserv.chula.ac.th ( ) ms ms ms ksh-2.04$

11 Krerk Piromsopa Computer Network (TCP/IP Overview) 11 TCP client server 1. Connection establish 2. Data Transfer 3. Connection termination

12 Krerk Piromsopa Computer Network (TCP/IP Overview) 12


ดาวน์โหลด ppt Krerk Piromsopa. 2110472 Computer Network (TCP/IP Overview) 1 OSI / Internet Layer.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google