งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

AMINO ACID & PROTEIN.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "AMINO ACID & PROTEIN."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 AMINO ACID & PROTEIN

2 AMINO ACID

3 AMINO ACID CLASSIFICATION
Aliphatic side chain aromatic side chain Sulphur – containing side chain Acidic side chain Basic side chain Amide side chain Hydroxylic side chain Imino Side Chain

4 Aliphatic side chain Glycine , Almine , Valine Leucine และ Isoleucine
Alanine Glycine

5 aromatic side chain Phenylalanine Tryptophan tyrosine Tryptophan

6 Sulphur – containing side chain
Cysteine และ Methioninr Methioninr Cysteine

7 Cystine

8 Acidic side chain Aspartic acid Glutamic acid

9 Basic side chain Lysine 10.5 Arginine 12.5 Histidine 6.0

10 Amide side chain Asparagine Glutamine

11 Hydroxylic side chain Serine Threonine

12 Imino Side Chain Proline

13 การจำแนกประเภทกรดอะมิโน
Essential amino acid/ Indispensable amino acid Nonessential amino acid/ Dispensaable amino acid

14 Amino acid properties Switter ion

15 peptide bond

16 Resonance of peptide bond

17

18 แรงยึดเหยี่ยวระหว่างโมเลกุลของโปรตีน
H-bond Disulfide bond Van der waals force

19 H-bond :  - helix

20 H-bond : Pleated sheet structure
ที่มา :

21 H-bond : Pleated sheet structure

22 พันธะไดซัลไฟด์ (Disulfide bond)

23 Disulfide bond

24 Conformation of protein
primary structure secondary structure Tertiary structure quarternary structure

25 http://imiloa. wcc. hawaii. edu/krupp/BIOL101/present/lcture12/sld018

26 การจำแนกประเภทของโปรตีน
composition - simple protein - conjugated protein 3-Dimensional structure - fibrous protein - globular protein Function

27

28 หน้าที่ของโปรตีน Structure proteins Contractill proteins
Catalytic proteins Hormonal proteins Natural –drfrnes proteins Blood proteins Transport proteins Respirator proteins Receptor proteins Ribosomal proteins Toxin proteins Vision proteins

29 ปฏิกิริยาของกรดอะมิโนและโปรตีน
Ninhydrin Biuret Hydrolysis

30 Ninhydrin

31 Biuret

32 Denaturation ความร้อนและรังสีอุตราไวโอเลต สารเคมี - กรดและด่าง
- กรดและด่าง - ตัวทำละลายอินทรีย์ - เกลือไอออนของโลหะหนัก


ดาวน์โหลด ppt AMINO ACID & PROTEIN.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google