งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

น. ส. อังสุมาล รอตภัย 51312337. contrast index คือ : contrast index = log10 (V/R) V คือ ค่าการสะท้อนแสงของช่องว่างของลายนิ้วมือ R คือ ค่าการสะท้อนแสงของเส้นนูนของลายนิ้วมือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "น. ส. อังสุมาล รอตภัย 51312337. contrast index คือ : contrast index = log10 (V/R) V คือ ค่าการสะท้อนแสงของช่องว่างของลายนิ้วมือ R คือ ค่าการสะท้อนแสงของเส้นนูนของลายนิ้วมือ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 น. ส. อังสุมาล รอตภัย 51312337

2

3

4 contrast index คือ : contrast index = log10 (V/R) V คือ ค่าการสะท้อนแสงของช่องว่างของลายนิ้วมือ R คือ ค่าการสะท้อนแสงของเส้นนูนของลายนิ้วมือ The contrast index

5

6

7

8

9 The ninhydrin formulation contained0.4%(w/v)ninhydrin, 0.8%(v/v)acetic acid, 1.6%(v/v)ethanol and5%(v/v)isopropyl alcohol in92%(v/v) Forane 141B(1,1-dichloro-1-fluoroethane)

10 Blood mark 100%methanol for15min Stain solutionfor3mi n

11 Washing solutionA which contained10% Acetic acid in methanol Washing solutionB containing5%acetic acid in distilled water Rinsed in distilled water

12 The physical developer working solution contained 5%silver nitrate solution(20%,w/v) and95%redox solution The redox Solution comprised3%(w/v)ferric nitrate,8%(w/v)ferrous ammoniumsulfate 2%(w/v)citric acid and4%(v/v) detergent surfactant stock solution in water

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24


ดาวน์โหลด ppt น. ส. อังสุมาล รอตภัย 51312337. contrast index คือ : contrast index = log10 (V/R) V คือ ค่าการสะท้อนแสงของช่องว่างของลายนิ้วมือ R คือ ค่าการสะท้อนแสงของเส้นนูนของลายนิ้วมือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google