งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Orientate MSD5 By C. Wongvipaporn. Objective •Basic clinical skill –History taking –Physical examination •Common problem in medicine & and emergency medicine.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Orientate MSD5 By C. Wongvipaporn. Objective •Basic clinical skill –History taking –Physical examination •Common problem in medicine & and emergency medicine."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Orientate MSD5 By C. Wongvipaporn

2 Objective •Basic clinical skill –History taking –Physical examination •Common problem in medicine & and emergency medicine –Approach and differential diagnosis –Proper investigation –Proper treatment and prevention –Caution of complication of disease and treatment. •Lab interpretation •Communication skill –Paramedicine –Family –Presentation •Procedure –Indication –Contraindication –Complication

3 Job description (Ward) •Ward work 3 wks •Working time –7:00-9:00 ward round –9:00-10:30 attending ward round –10:30-12:00 consultation round –13:00-13:30 noon report on Mo, Tue and Fri –12:30-13:30 grand round –13:30-16:30 topic discussion on Thu, Fri –16:00 Chart round •Note –Admision note, progress note, summary note in 24 hrs. •Ward round: clinical progression •Attending round: teaching ward round •Noon report and Grand round: resident activity •Topic discusion: according lecturer •Chart round: lab progression Oncall: 2 persons/period 16:30-24:00

4 Job description (OPD) •OPD 3 wks •Working time –800-9:00 morning report –9:00-12:00 OPD –13:00-16:30 Special clinic –13:30-16:30 topic discussion on Thu, Fri •Note –OPD note: short, conclusion and clearly planing. •Morning report: case discussion •OPD under staff •Special clinic –Chest: Mo 13:00-16:30 –GI & AIR: Tue 13:00-16:00 –Cardio: Wed 9:00-12:00 –Neuro & Endocrine: Wed 13:00-16:00 •Topic discusion: according lecturer Oncall: 1 skip 2 days 18:30-22:00

5 Procedure Under supervisor •Lumbar puncture •Arterial puncture •Proctoscopy

6 Lab interpretation •EKG •TFT •PFT •ABG •Serology

7 Reference book •Cecil Essential texbook of Medicine for medical student •The Warshington Manual of Medical Therapeutic • อาการวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น •Short note in Medicine ภาควิชาอายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น •Emergency Medicine ภาควิชาอายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น • หนังสือประกอบการเรียนการสอนของหน่วยต่างๆ

8 E-learning •http://elearning.md.kku.ac.th/kku/account/l ogin.jsphttp://elearning.md.kku.ac.th/kku/account/l ogin.jsp •http://med.mykku.net/http://med.mykku.net/ •http://medicalstudent.comhttp://medicalstudent.com

9 Evaluation Theory: 50% •MCQ&short answer 100 ข้อ 20 คะแนน •MEQ 5 ข้อ 15 คะแนน •Spot diagnosis&lab 25 ข้อ 10 คะแนน •Long case 5 คะแนน Practice: 50% •Ward round 15 คะแนน •Ward work 5 คะแนน •OPD 5 คะแนน •Topic assignment 5 คะแนน

10 Punishment •Late 0.5 คะแนน •Loss activity 0.5 คะแนน •Loss 10 คะแนนของภาคปฏิบัติ • ตกภาคปฏิบัติ – ขาดโดยไม่มีเหตุผล – ไม่รับคนไข้ – ไม่ทำ topic assignment • พฤติกรรม : การแต่งกาย, การปฏิบัติตัว

11 Med student KKH. •Staff: อ. สมชาย • เดินทางเอง • มาร่วม topic assignment วันพฤ, ศุกร์ •Ward และ activity อื่นตามโรงพยาบาลศูนย์


ดาวน์โหลด ppt Orientate MSD5 By C. Wongvipaporn. Objective •Basic clinical skill –History taking –Physical examination •Common problem in medicine & and emergency medicine.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google