งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผศ. พญ. รัตนา คำวิลัยศักดิ์ การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 21 ประจำปี 2548 วันที่ 11 ตุลาคม 2548 ณ ห้องบรรยาย 3 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น การประชุมวิชาการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผศ. พญ. รัตนา คำวิลัยศักดิ์ การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 21 ประจำปี 2548 วันที่ 11 ตุลาคม 2548 ณ ห้องบรรยาย 3 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น การประชุมวิชาการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผศ. พญ. รัตนา คำวิลัยศักดิ์ การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 21 ประจำปี 2548 วันที่ 11 ตุลาคม 2548 ณ ห้องบรรยาย 3 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 21 ประจำปี 2548 วันที่ 11 ตุลาคม 2548 ณ ห้องบรรยาย 3 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Genetic Sonogram

2 DS Screening Methods First trimester Nuchal translucency Combined test Double test First + Second trimester Integrated test Serum Integrated test Second trimester Double test Triple test Quadruple test Genetic sonogram

3 First Trimester U/S Screening

4 Nuchal translucency Nasal bone hypoplasia

5 Nuchal Translucency

6 Caughey et al. Am J Obstet Gynecol 2002 Nov;187:1239-45. GA 10-14 weeks CRL 35-84 mm. Abnormal NT > 3 mm. Sensitivity 70% False positive rate 4.3 %

7 Nuchal Translucency Suntharasaj et al. Gynecol Obstet Invest 2005;60:201-05. Accuracy depends on measurement technique Intra-observer variability 0.2+0.27 to 0.33+0.41 Mean duration of measurement 8-12 min. Inter-observer variability 0.22+0.22

8 Nuchal Translucency  XX

9 Nasal Bone Hypoplasia

10 GA 11-14 weeks DS Hypoplasia, Absent Nasal bone length < 2.5 mm. Sensitivity 29% Specificity 96% Likelihood ratio 7.3 Odibo et al Obstet Gynecol. 2004;104:1229-33.

11 Nasal Bone Hypoplasia

12 Second Trimester U/S Screening

13 Genetic Sonogram

14 Target U/S examination Presence of fetal structural anomalies Presence of aneuploidy markers

15 Genetic Sonogram Vintzileos/1996 Bahado-Singh/1996 Bromely / 1997 Verdin/1998 Nyberg//1998 Sohl/ 1999 Vintzileos/1999 Wax/2000 De Vore/2001 Benn/2002 Bahado-Singh/2002 93% 90% 83% 82% 68% 67% 82% 71% 91% 79.9% 81.8% 13% 14% 17% 10% 12% 17% 9% 12% 13% 6.7% 4.8% 7.2 6.4 4.9 8.2 5.7 3.9 9.1 5.9 7.0 11.9 17.0 Sensitivity FPR Positive LR

16 Genetic Sonogram Prenasal thickness Nuchal fold thickening Hyperechoic bowel Echogenic intracardiac focus Shortened humerus and femur Widened iliac angle Structural anomalies

17 Genetic Sonogram Renal Pyelectasis Choroid plexus cyst Hypoplasia of middle phalanx of 5th finger Clinodactyly Sandal gap

18 Genetic Sonogram Nuchal fold thickening Shortened humerus Hyperechoic bowel EIF Shortened femur Renal pyelectasis Choroid plexus cyst Positive LR 17 (8-38) 7.5 (4.7-12) 6.1 (3.0-12.6) 2.8 (1.5-5.5) 2.7 (1.2-6.0) 1.9 (0.7-5.1) 1.0 (0.12-9.4)

19 Prenasal Thickness

20 Prenasal thickness increases on average in DS fetuses Detection rate 58% FPR 5% Maymon et al. Prenat Diagn. 2005 Aug 8; [Epub ahead of print] PT/NB ratio increases Detection rate 63% FPR 5%

21 Prenasal Thickness

22 Nuchal Fold Thickening

23 GA 15-20 weeks Abnormal thickness NT > 6 mm. The most sensitive and important marker

24 Shortened Humerus Measured HL Expected HL < 0.9

25 Hyperechoic bowel

26 Echogenic Intracardiac Focus

27 Shortened Femur Measured FL Expected FL < 0.91

28 Renal Pyelectasis

29 GA 16-20 weeks > 4 mm. GA 20-30 weeks > 5 mm. GA 30-40 weeks > 7 mm.

30 Choroid Plexus Cyst

31 Widened Iliac Angle

32 Iliac angle > 70 0 Detection rate 63% FPR 22% Iliac angle > 80 0 Detection rate 80% FPR 2% Iliac angle > 90 0 Detection rate 91% FPR 5%

33 Structural Anomalies Omphalocele Duodenal atresia

34 Structural Anomalies

35 Clinodactyly Middle phanlanx of 5 th finger

36 Sandal Gap

37 Genetic Sonogram Nuchal fold thickening Shortened humerus Hyperechoic bowel EIF Shortened femur Renal pyelectasis Choroid plexus cyst Positive LR 17 (8-38) 7.5 (4.7-12) 6.1 (3.0-12.6) 2.8 (1.5-5.5) 2.7 (1.2-6.0) 1.9 (0.7-5.1) 1.0 (0.12-9.4)

38 3-Dimensional Ultrasound

39

40

41 Genetic sonogram CANNOT be used to diagnose or exclude aneuploidy Help to adjust the a priori risk of the woman carrying a fetus with DS

42


ดาวน์โหลด ppt ผศ. พญ. รัตนา คำวิลัยศักดิ์ การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 21 ประจำปี 2548 วันที่ 11 ตุลาคม 2548 ณ ห้องบรรยาย 3 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น การประชุมวิชาการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google