งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พระวาจา ทรง ชีวิต เมษายน 2013.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พระวาจา ทรง ชีวิต เมษายน 2013."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พระวาจา ทรง ชีวิต เมษายน 2013

2 “พี่น้องทั้งหลาย อย่าบ่นนินทากัน” (ยากอบ 5, 9)

3 เพื่อที่จะเข้าใจพระวาจาทรงชีวิตตอนนี้ จำเป็นที่เราจะต้องเข้าใจสภาพแวดล้อมซึ่งทำให้เกิดพระวาจาทรงชีวิตตอนนี้เสียก่อน

4 ในเวลานั้นเกิดความไม่ถูกต้องบางประการขึ้นในกลุ่มคริสตชน อันทำให้ท่านนักบุญยากอบได้เขียนจดหมายฉบับหนึ่งถึงพวกเขา

5 มีการประพฤติปฏิบัติอันเป็นที่สะดุด การแบ่งชั้นวรรณะ การใช้ทรัพย์สมบัติอย่างเห็นแก่ตัว เอาเปรียบกรรมกร แสดงความเชื่อด้วยคำพูดมากกว่ากิจการ

6 ทุกอย่างเหล่านี้ก่อให้เกิดความโกรธเคือง และสร้างอารมณ์ขุ่นมัว ความตึงเครียดในหมู่พวกพ้องกันเอง และทำให้ทั้งหมู่คณะเกิดความไม่ลงรอยกันขึ้น

7 “พี่น้องทั้งหลาย อย่าบ่นนินทากัน”

8 เราจะสังเกตได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในสมัยอัครสาวกนั้น
ก็เกิดขึ้นในสมัยของเราด้วยคือ

9 อุปสรรคในการเจริญชีวิตความเชื่อของเรานั้น บ่อยครั้งมิได้มาจากภายนอกจากในโลก แต่มาจากภายใน

10 จากสถานการณ์บางอย่างและจากความประพฤติของพี่น้องของเราที่มิได้อยู่ในร่องในรอยตามแนวทางชีวิตคริสตชน

11 ซึ่งเป็นสาเหตุแห่งความยุ่งยาก การไม่ไว้วางใจกันและความท้อใจ

12 “พี่น้องทั้งหลาย อย่าบ่นนินทากัน”

13 แต่ว่า ในท่ามกลางความขัดแย้ง และการไม่ลงรอยกันนั้นเป็นผลมาจากความเชื่อไม่มั่นคง และเพราะมีความรักน้อยต่อพระและต่อพี่น้อง ปฏิกิริยาแรกที่คริสตชนพึงมีมิใช่การแสดงการหมดความอดทน และแสดงความไม่อยากปรองดองด้วย แต่ต้องทำอย่างที่พระเยซูเจ้าทรงสอน

14 พระองค์ทรงเรียกร้องให้เรามีความอดทน ให้เรามีความเข้าอกเข้าใจและมีเมตตา ซึ่งจะช่วยพัฒนาเมล็ดพันธุ์แห่งความดีซึ่งถูกหว่านไว้ในตัวเรา ดังในนิทานเปรียบเทียบเรื่องข้าวละมาน (มธ )

15 “พี่น้องทั้งหลาย อย่าบ่นนินทากัน”

16 เราจะเจริญชีวิตตามพระวาจานี้ได้อย่างไร
พระวาจานี้ช่วยให้เราหันมาเผชิญกับส่วนยากในชีวิตคริสตชน

17 เราเองมีสังกัดอยู่ในหมู่คณะหลายๆอย่าง (อยู่ในครอบครัว วัด สมาคม ในที่ทำงาน หรือในหมู่คณะตามกฎหมาย) ซึ่งก็จะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราเห็นว่าไม่ดี

18 เช่น อารมณ์ของคน ความคิดความเห็น แนวปฏิบัติ ความไม่ลง
รอยกัน ซึ่งทำให้เราปวดหัวใจและทำให้เรามีปฏิกิริยาไปในทางไม่ดี

19 นั่นแหละ เป็นโอกาสให้เราเจริญชีวิตพระวาจาของเดือนนี้

20 แทนที่เราจะซุบซิบนินทาว่าร้าย อย่างที่เราอยากจะทำ แต่เราจะมีความอดทนและให้ความเข้าใจ และช่วยกันแก้ไขเท่าที่เราจะทำได้

21 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จงเป็นประจักษ์พยานแห่งชีวิตคริสตชน และเพื่อตอบสนองต่อการขาดความรัก หรือขาดความกระตือรือร้น เราจะให้ความรักที่มากกว่า และออกแรงให้มากกว่า

22 “พี่น้องทั้งหลาย อย่าบ่นนินทากัน”
(ยากอบ 5, 9) คำอธิบายโดย เคียร่า ลูบิค ค.ศ กราฟฟิกโดย Anna Lollo โดยความร่วมมือของ Fr. Placido D’Omina (ซิชิลี - อิตาลี) คำอธิบายพระวาจาทรงชีวิตนี้แปลเป็นภาษาต่างๆถึง 96 ภาษา และภาษาท้องถิ่นต่างๆด้วย พระวาจานี้ไปถึงผู้คนกว่าล้านคนทั่วโลก ผ่านทางสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และอินเตอร์เน็ต รายละเอียดเพิ่มเติม พาวเวอร์พ้อยท์พระวาจาทรงชีวิตภาษาต่าง ๆ พบได้ที่


ดาวน์โหลด ppt พระวาจา ทรง ชีวิต เมษายน 2013.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google