งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พระวาจาทรงชีวิต ตุลาคม 2012 “แต่เมื่อพระองค์มีพระดำรัส ข้าพเจ้าก็จะลงอวน” (ลูกา 5,5)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พระวาจาทรงชีวิต ตุลาคม 2012 “แต่เมื่อพระองค์มีพระดำรัส ข้าพเจ้าก็จะลงอวน” (ลูกา 5,5)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 พระวาจาทรงชีวิต ตุลาคม 2012

3 “แต่เมื่อพระองค์มีพระดำรัส ข้าพเจ้าก็จะลงอวน” (ลูกา 5,5)

4 เมื่อพระเยซูเจ้าทรงสั่งสอนเสร็จแล้ว ทรงประทับนั่งในเรือของซีโมน ทรงบอกให้เขากับเพื่อนๆ หย่อนอวนลงในทะเล ฝ่ายซีโมนก็บอกกับ พระเยซูเจ้าว่าเขาได้ทำงานหนักมาทั้งคืนแล้ว กระนั้นเขาก็พูดเสริมว่า “แต่เมื่อพระองค์มีพระดำรัส ข้าพเจ้าก็จะลงอวน”

5 เมื่อหย่อนอวนลงแล้วก็ จับปลาได้เป็นจำนวน มากจนอวนแทบขาด ต้องเรียกเพื่อนนำเรือ มาช่วยบรรทุกปลา ได้ปลาเพียบเรือ จนเรือแทบจม

6 ซีโมนรวมทั้งยากอบ และยอห์นรู้สึก ประหลาดใจในสิ่งที่ เกิดขึ้นนี้ ซีโมนได้ กราบลงแทบพระ บาทพระเยซูเจ้า วอนขอพระองค์ให้ ทรงออกไปห่างๆจาก เขาซึ่งเป็นคนบาป

7 แต่พระเยซูเจ้า กลับทรงตอบเขาว่า อย่ากลัว แต่นี้ไป ท่านจะกลับเป็น ชาวประมงจับมนุษย์ จากนั้นมา ซีโมน ยากอบและยอห์น ก็มาเป็นศิษย์ของ พระเยซูเจ้า

8 นี่เป็นเรื่องเล่าถึงการจับปลาอย่างอัศจรรย์ เป็นเครื่องหมายบ่งถึงหน้าที่ใน อนาคตของพวกสาวก ความเชื่อฟังของนักบุญเปโตร เป็นแบบอย่างไม่ใช่ แต่เพียงสำหรับพวกสาวก และผู้ที่จะตามมาภายหลังเท่านั้น แต่เป็น แบบอย่างสำหรับคริสตชนทุกคนด้วย

9 “แต่เมื่อพระองค์มีพระดำรัส ข้าพเจ้าก็จะลงอวน”

10 หลังจากทำงานอย่างไร้ผลตลอดคืนแล้ว ท่านนักบุญเปโตรซึ่งชำนาญใน การประมงก็อาจยิ้มเยาะ และปฏิเสธคำบอกของพระเยซูเจ้าที่ทรงให้หย่อน อวน ลงจับปลาในตอนสว่าง อันเป็นช่วงเวลาที่ไม่เอื้ออำนวยเลย กระนั้น ท่านมิได้ลังเลคิดหาเหตุหาผล ยังคงวางใจในพระเยซูเจ้า

11 และนี่เป็นสถานการณ์ตัวอย่าง ซึ่งในสมัยนี้คริสตชนทุกคน ( เพราะเหตุว่าเป็นคริสตชน ) ได้รับเรียกให้มีประสบการณ์แบบ เดียวกัน ความเชื่อของคริสตชนนั้นถูกทดลองหลายร้อยหลาย

12 การติดตามพระคริสตเจ้าหมายถึง มีการตัดสินใจ มุ่งมั่น คงเส้นคงวา ตรงข้ามกับชีวิตในโลกที่ประจญให้เรามีชีวิตที่เหยาะแหยะ หละหลวม ปล่อยตามสบาย หน้าที่ของเรานั้นอาจดูเหมือนว่าหนักเกินกำลัง ไม่มีทาง ทำได้สำเร็จ หรือเห็นว่าล้มเหลวตั้งแต่เริ่มต้น

13 ฉะนั้น เราต้องการพลังเพื่อสามารถก้าวไปข้างหน้าได้ พลัง ต้านทานสภาพแวดล้อมในสังคม มิตรสหาย หรือสื่อมวลชน เป็นการประจญที่เราต้องสู้ต่อวันต่อวัน ชั่วโมงต่อชั่วโมง

14 หากว่าเราเผชิญหน้ามันและน้อมรับ สิ่งนี้จะช่วยให้เราเติบโตในฐานะ คริสตชน จะทำให้เรามีประสบการณ์ว่าพระวาจาของพระเยซูเจ้าเป็นความจริง พระสัญญา ของพระองค์ก็สำเร็จไป และจะสำนึกว่าในชีวิตของตนนั้น การผจญภัยในเรื่อง เกี่ยวกับพระเจ้านั้น ช่างน่าสนุกกว่าสิ่งอื่นที่เราอาจจินตนาการได้เป็นร้อยเป็นพัน เท่า เราจะเห็นได้ว่าในขณะที่ชีวิตในโลกมีแต่ความลำบาก น่าเบื่อและไม่มีผล พระ เจ้าทรงประทานทุกสิ่งที่ดีแก่ผู้ที่ติดตามพระองค์ ทรงประทานให้ร้อยเท่าในชีวิตนี้ และยังชีวิตนิรันดรอีกด้วย เป็นเสมือนการเกิดซ้ำของการจับปลาอันมหัศจรรย์

15 “แต่เมื่อพระองค์มีพระดำรัส ข้าพเจ้าก็จะลงอวน”

16 เราจะนำพระวาจานี้มาปฏิบัติได้อย่างไร

17 เราจงตกลงใจเยี่ยงนักบุญเปโตร คือ “…พระองค์มีพระดำรัส” นั่นคือ วางใจในพระวาจาของพระองค์ ไม่มีความสงสัยใดๆในสิ่งที่พระองค์ ทรงขอร้อง ยิ่งกว่านั้น เราจงวางแนวประพฤติปฏิบัติในชีวิตของเรา ให้ตรงตามพระวาจาของพระองค์

18 เช่นนี้เราก็จะหล่อหลอมชีวิตของเราให้เข้ากับสิ่งที่มั่นคง แน่นอน และเมื่อใดเราใคร่ครวญดู เราก็จะแปลกใจทีเดียวว่า เมื่อใดที่วิธีการ ตามประสามนุษย์มีความเป็นไปได้น้อย พระองค์ก็ทรงช่วย และที่ที่ เราเห็นว่าเป็นไปไม่ได้ กลับจะเกิดชีวิต

19 “พระวาจาทรงชีวิต” จัดพิมพ์รายเดือนโดยคณะโฟโคลาเร คำอธิบายโดย เคียร่า ลูบิค ปีค.ศ. 1983 กราฟฟิกโดย Anna Lollo โดยความร่วมมือของ Fr. Placido D’Omina (ซิชิลี - อิตาลี) คำอธิบายพระวาจาทรงชีวิตนี้แปลเป็นภาษาต่างๆถึง 96 ภาษา และภาษาท้องถิ่นต่างๆด้วย พระวาจานี้ไปถึงผู้คนกว่าล้านคนทั่วโลก ผ่านทางสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และอินเตอร์เน็ต รายละเอียดเพิ่มเติม www.focolare.org พาวเวอร์พ้อยท์พระวาจาทรงชีวิตภาษาต่าง ๆ พบได้ที่ www.santuariosancalogero.org “แต่เมื่อพระองค์มี พระดำรัส ข้าพเจ้า ก็จะลงอวน” (ลูกา 5,5)


ดาวน์โหลด ppt พระวาจาทรงชีวิต ตุลาคม 2012 “แต่เมื่อพระองค์มีพระดำรัส ข้าพเจ้าก็จะลงอวน” (ลูกา 5,5)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google