งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

H EPATIC P ORTOSYSTEMIC SHUNT IN CANINE Group 1. Portosystemic Shunt เป็นความผิดปกติของหลอดเลือดดำใน ช่องท้อง เกิดการเชื่อต่อระหว่าง Portal vein กับ Systemic.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "H EPATIC P ORTOSYSTEMIC SHUNT IN CANINE Group 1. Portosystemic Shunt เป็นความผิดปกติของหลอดเลือดดำใน ช่องท้อง เกิดการเชื่อต่อระหว่าง Portal vein กับ Systemic."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 H EPATIC P ORTOSYSTEMIC SHUNT IN CANINE Group 1

2 Portosystemic Shunt เป็นความผิดปกติของหลอดเลือดดำใน ช่องท้อง เกิดการเชื่อต่อระหว่าง Portal vein กับ Systemic circulation โดยไม่ผ่านตับ ทำให้ เซลล์ตับไม่สามารถเผาผลาญสารอาหาร และ สารพิษในระบบได้

3 หน้าที่ของตับ 1.เป็นแหล่ง metabolism ของสารอาหาร สารพิษและ xenobiotics ต่างๆ 2.เปลี่ยนแอมโมเนียให้เป็นยูเรีย 3.ผลิตน้ำดี 4.Vitamin D metabolism 5.เก็บสะสมวิตามินและแร่ธาตุ เช่น เหล็ก 6.กระบวนการเปลี่ยนแปลงและกำจัด bilirubin

4 ระบบไหลเวียนเลือดในตับ

5 Portosystemic shunt (PSS) แบ่งได้ 2 ประเภท คือ - Congenital (primary) portosystemic shunt - Acquired (secondary) portosystemic shunt

6 ระบบหมุนเวียนเลือดของตับในตัวอ่อน

7 - Congenital (primary) portosystemic shunt Intrahepatic portosystemic shunt Extrahepatic portosystemic shunt

8 - Acquired (secondary) portosystemic shunt เป็นผลจากการพยายามปรับสมดุลของความ ดันใน portal vein ที่สูงขึ้น โดยการสร้างเส้นเลือด ใหม่ขึ้นมาแทน สาเหตุที่ทำให้ความดันใน portal vein สูงขึ้น เช่น -Chronic Hepatitis -Hepatic Injury -Hepatic fibrosis -Hepatic A-V fistula -Veno-occlusive disease (VOD)

9 ผลกระทบ - อาการทั่วไป ได้แก่ poor growth, weight loss, fever, anesthesia - ระบบประสาทส่วนกลาง พบลักษณะของอาการ hepatic encephalopathy เช่น head pressing, ataxia, depression, circling, seizure - ระบบทางเดินอาหาร ทำให้เกิด anorexia, diarrhea, vomit, ptyalism ซึ่งเป็นผลมาจาก hepatic dysfunction - ระบบทางเดินปัสสาวะ ทำให้เกิด Polyuria, Polydipsia, Cystitis นอกจากนี้อาจพบตะกอนใน ปัสสาวะ ชนิด ammonium biurate หรือ urate

10 Hepatic encephalopathy (HE)

11 การวินิจฉัย - Clinical sign - Serum chemistry - Urinalysis - Radiography Operative mesentery portography Ultrasound Scintigraphy

12 การรักษา 1.การรักษาทางอายุรกรรม (medical management) - เป็นการรักษาโดยการให้ยาและควบคุมอาหาร อาจใช้เวลา 6-8 สัปดาห์ในการรักษา 2.การรักษาทางศัลยกรรม (surgical management) 2.1 Partial ligation (narrowing) เป็นการทำให้ shunts แคบลงหรือเกิดการปิดหลอด เลือด 2.2 Full ligation (tying off) เป็นการผ่าตัดที่ทำให้ทางลัดเลือดหมดไป ทำได้ดังนี้ ใช้การฉีด special glue หรือ suture material เข้า ทาง Route IV ใช้การผ่าตัดโดยใส่ Cellophane band, Transvenous coiling หรือ Ameroid constrictor

13 Ameroid constrictor

14 กรณีศึกษา : P ORTOSYSTEMIC VENOUS SHUNT WITH H EPATIC ATROPHY สุนัขเพศเมีย พันธุ์ Lhasa Apso อายุ 5 ปี ทำหมัน มีอาการซึม อ่อนแรง เดินเซ เบื่ออาหาร ชัก PU/PD ฉายรังสี พบว่า สีของตับจาง

15 HematologyCaseNormal (Dog) HCT39.1%37-55% Hb13.7g/dl12-18g/dl RBC6.90x/µl5.5-8.5x/µl MCV57L fl58-79L fl MCH19.9pg16.5-25.5Pg MCHc35.0%30-38% ReticND RBC morphologyCodocyte Platelets237x/µl170-400x/µl WBC9.8x/µl6-18x/µl Seg7.548 (77%)x/µl3.5-11.5x/µl *Band0.588 (5%)x/µl0.0-0.3x/µl Lymph1.176 (12%)x/µl1-4.8x/µl *Mono0.098 (1%)x/µl0.5-1.35x/µl Eos0.392 (4%)x/µl0.01-1.25x/µl Baso0.098x/µl0.0-0.15x/µl WBC morphologyNormal

16 Serum ChemistryCaseNormal (Dog) *BUN2mg/ml6-25 mg/ml Creatinine0.4mg/ml0.5-1.6mg/ml *Total protein3.7 g/dl5-7.4 g/dl *Albumin1.1 g/dl2.7-4.4 g/dl *A/G ratio0.430.8-2 *ALP181 U/L10-150 U/L *ALT122 U/L5-107 U/L *Glucose52 mg/dl70-138 mol/L Sodium145mmol/L139-154mmol/L Potassium4.1mmol/L3.6-5.5mmol/L Chloride118mmol/L102-120mmol/L Total CO221mmol/L17-24mmol/L Anion gap5mmol/L8-25mmol/L *Calcium8.2 mg/dl8.9-11.4mg/dl Phosphorus4.1mg/dl2.5-6.0mg/dl *Total bilirubin0.9 mg/dl0.0-0.4 mg/dl

17 UrinalysisCaseNormal (Dog) Urine sourceCystocentesis *ColorStrawClear yellow TurbidityClear *Sp Gr1.0061.008-1.045 *pH8.05.2-6.8 *Protein1+None GlucoseNone KetoneNone *Bilirubin3+None BloodNone *SedimentAmmonium biurate crystals None Serum ChemistryCaseNormal (Dog) *Bile acid (fast)18.6 µmol/L<15 µmol/L *Bile acid (post)246.1 µmol/L<25 µmol/L *NH ₃ (fast) 438 µg/dl15-45 µg/dl *Cholesterol45 mg/dl92-324 mg/dl

18 อาการผิดปกติที่พบในสุนัขตัวนี้ Hepatic insufficiency Hypoglycemia Hypoprotienemia Hypoalbuminemia Decrease A/G ratio Fasting hyperammonemia & Decrease BUN Increase bile acid concentration Hypocholesterolemia Hypocalcemia Hyposthenuria Ammonium biurate crystalluria Proteinuria Hyperbillirubiemia Billirubinuria Mildly increase ALP activity Increase ALT activity Microcytosis

19 1.Hepatic insufficiency a) Hypoglycemia (Glucose 52 mg/dl ปกติ 70-138 mg/dl)

20 b) Hypoproteinemia, Hypoalbuminemia and decreased A/G ratio -Total Protien 3.7 g/dl (ปกติ 5-7.4 g/dl) -Albumin 1.1 g/dl (ปกติ 2.7-4.4 g/dl) -A/G ratio 0.43 (ปกติ 0.8-2) Portal hypertension Reduce albumin oncotic pressure Transudation of fluid Hydrostatic pressure Ascite

21 c) Fasting Hyperammonemia and decreased BUN -NH 3 (fast) 438 μg/dl (ปกติ 15-45 μg/dl) -BUN 2 mg/ml (ปกติ 6-25 mg/ml)

22 -Bile acid (fast) 18.6 μmol/L (ปกติ < 15 μmol/L) -Bile acid (post) 246.1 μmol/L (ปกติ < 25 μmol/L) d) Increase bile acid concentration

23 e) Hypocholesterolemia (45 mg/dl ค่าปกติ 92-324 mg/dl)

24 2.Hypocalcemia (Calcium 8.2 mg/dl ปกติ 8.9-11.4 mg/dl) เกิดได้จากหลายสาเหตุแบ่งเป็น 1)albumin เป็น protein –bound calcium 2)Active vitamin DActive vitamin D

25 3.Hyposthenuria (ค่าความถ่วงจำเพาะ 1.006 จากปกติ 1.008-1.045 )

26 4.Ammonium biurate crystalluria

27 5.Proteinuria (Protein +1 ปกติ none)

28 6.Hyperbilirubinemia (Total Bilirubin 0.9 mg/dl ปกติ 0.0-0.4 mg/dl)

29 7.Bilirubinuria (Bilirubin 3+ ปกติ none)

30 9.Increased ALT activity (122 U/L ปกติ 5-107 U/L) 8.Mildly increased ALP activity (181 U/L ปกติ 10-150 U/L)

31 10.Microcytosis (MCV 57 L fl ปกติ 58-79 L fl และ รูปร่างของเม็ดเลือด แดงที่เปลี่ยนเป็น Codocyte)

32 จากการที่สัตวแพทย์ยืนยันการวินิจฉัยด้วยการ Liver Biopsy พบ Heptic cord atrophy ร่วมกับ microvascular dysplasia สัตว์ป่วยรายนี้มีภาวะ Extrahepatic Portovenous shunt โดยคาดว่ามี 3 สาเหตุคือ 1) Acquired PSS:เกิด hepatic fibrosis เหนี่ยวนำให้เกิด ภาวะ Shunt ร่วมกับ cholestasis 2) Acquired PSS:เกิด Cholestasis จากการอุดตันทางเดิน น้ำดี ทำให้เกิดการทำลายเซลล์ตับ เกิดเป็น hepatic fibrosis 3) Congenital PSS:เกิด shunt ต่อมาอาจได้รับ Toxin เช่น แอลกอฮอล์ ทำให้เกิด hepatic fibrosis และ cholestasis ตามมา THANKS for your attention


ดาวน์โหลด ppt H EPATIC P ORTOSYSTEMIC SHUNT IN CANINE Group 1. Portosystemic Shunt เป็นความผิดปกติของหลอดเลือดดำใน ช่องท้อง เกิดการเชื่อต่อระหว่าง Portal vein กับ Systemic.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google